For personal assistance booking hotels from our collection around the world, please call 1-866-990-9491; for residences, please call 1-855-384-7242.

 • Free WiFi with I Prefer
 • Room Upgrade with I Prefer
 • Early Check-In and Late Check-Out with I Prefer
 • Points for Free Nights with I Prefer
 • Member-Only Rates with I Prefer
Instant perks with booking
Free WiFi
Room Upgrade
Early Check-In / Late Check-Out
Rewards Points for Free Nights
Members-Only Rates
Close
Get instant benefits with I Prefer Hotel Rewards at more than 700 hotels in over 85 countries
 • Free WiFi with I Prefer
 • Room Upgrade with I Prefer
 • Early Check-In and Late Check-Out with I Prefer
 • Points For Free Nights with I Prefer
 • Member-Only Rates with I Prefer

Free WiFi • Room Upgrade • Early Check-In/Late Check-Out • Points For Free Nights • Member-Only Rates

Check-In
Check-Out
Select Adults
Select Children
Close
Get instant benefits with I Prefer Hotel Rewards at more than 700 hotels in over 85 countries

Privacy Policy - Svenska

Languages
 

Preferred Hotel Group, Inc. (“PHG,” “vi,” “oss,” eller “vår”) har skapat denna integritetspolicy (“Integritetspolicy”) för att informera dig om hur vi samlar in, använder, delar och skyddar dina personuppgifter på webbplatserna https://preferredhotels.com, https://iprefer.com, https://www.preferredgolf.com, och https://www.phgconsulting.com (“Webbplatserna”), som vi äger och driver som datakontrollant. 

Denna integritetspolicy omfattar följande: 

I. Insamlad information 

II. Vår rättsliga grund för behandling av din information 

III. Hur använder vi cookies och andra teknologier  

IV. Hur vi använder din information 

V. Hur vi delar din information 

VI. Minderåriga 

VII. Spåra inte 

VIII. Överföringar och lagring av information 

IX. Dina rättigheter angående din information 

X. Datalagring 

XI. Tredje parts webbplatser, innehåll och resurser 

XII. Säkerhet 

XIII. Uppdateringar om integritetspolicy 

XIV. Kontakta oss 

I. Insamlad information 

Information du ger oss. När du använder våra webbplatser, till exempel när du bokar ett rum med en av våra föredragna hotell, eller utnyttjar specialerbjudanden via vårt I Prefer lojalitetsprogram, kommer vi eller våra tjänsteleverantörer (som handlar för vår räkning) att samla in "personuppgifter" (som är information som i sig eller i kombination med annan information kan användas för att identifiera dig) som du ger oss, sådan som ditt för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, postadress och (när du köper resa eller gör en bokning online) betalkortinformation. Vi samlar också in mer specifik information som du tillhandahåller, som resebeteende och livsstil. En del an denna mer specifika information samlas in på våra webbplatser, och vissa samlas in från källor som företagskort som är bundna i olika handelspublikationer och marknadsföringsdatabaser som distribueras vid receptionen på alla föredragna hotell. 

Information som samlas in automatiskt. När du använder webbplatserna samlar vi eller våra tjänsteleverantörer också in information om din användning av webbplatser och den enhet du använder för att komma åt webbplatserna (t.ex. din dator, surfplatta, telefon o.s.v.), som till exempel din IP-adress och land, webbläsarinformation (inklusive webbläsartyp, kapacitet och språk), operativsystem, datum och tid för din åtkomst till webbplatserna och webbplatser användarinformation, inklusive de steg som tagits när du flyttar från en webbsida till en annan webbsida (dvs. din ”click stream" -aktivitet). 

Information från tredje parter. Vi mottar även data från externa källor och vi kombinerar denna information med annan information om dig för att underlätta mer relevanta och riktade kommunikationer, samt för att utveckla produkter och tjänster som bättre passar våra kunders behov. 

II. Vår rättsliga grund för användningen av din information 

Om du har tillgång till våra webbplatser inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES), då gällande lag kräver att vi endast behandlar dina personuppgifter där vi har en rättslig grund för att göra det. Vi behandlar endast dina personuppgifter där det gäller minst ett av följande grund: 

 • Om det ligger i våra legitima intressen eller i andras legitima intressen (som våra föredragna hotell) att använda dina personuppgifter. Till exempel, det är i våra legitima intressen att använda dina personuppgifter för att förbättra våra webbplatser och dela dina personuppgifter till tredje part som tillhandahåller oss tjänster om våra webbplatser. Om du vill ha mer information om hur vi beslutar när en viss användning är i våra legitima intressen, kan du kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan. 

 • Vi behöver använda dina personuppgifter för att utföra våra skyldigheter enligt ett kontrakt vi har med dig (inklusive, till exempel, behandla dina bokningar, uppfylla dina order anknutna med resor och administrera vårt I Prefer lojalitetsprogram). 

 • Ibland kan vi begära ditt samtycke att använda vissa typer av personuppgifter (till exempel, genom att fråga dig att kryssa för en ruta online). Under dessa omständigheter, är ditt samtycke vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter. Om du har lämnat ditt samtycke, kan du när som helst dra tillbaka det. Du kan göra detta genom att "välja bort" där vi ger dig möjlighet att göra det, eller genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan. 

III. Hur vi använder cookies och andra teknologier 

Cookies. Vi använder cookie-teknologi som en del av webbplatsens statistiska rapportering och för andra ändamål för att göra webbplatser tillgängliga för dig. En cookie är en liten del av information som skickas av en webbplats som sparas på din hårddisk av din dators webbläsare. Den innehåller information som en webbplats kan behöva för att anpassa din upplevelse, bland annat genom att avgöra om du är inloggad på ditt konto. 

Om du föredrar kan du konfigurera din webbläsare för att avvisa alla cookies eller för att meddela dig när en cookie är inställd. Varje webbläsare är annorlunda, så kolla menyn "Hjälp" i din webbläsare för att lära dig hur du ändrar dina cookies och sekretesspreferenser. För mer information om HTTP-cookies och hur du inaktiverar dem, eller begränsar de kategorier av cookies du vill godkänna, kan du hämta informationen på www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Om du avvisar cookies kan din användning av webbplatserna dock försämras. 

Web beacon. En web beacon är en elektronisk bild, även kallad en enkel pixel eller klar GIF, placerad i koden på en webbsida eller i e-postmeddelanden. Webbplatserna använder web beacons och liknande teknologier för att spåra trafikmönster av användare när de surfar från en sida till en annan. Den här informationen kan hjälpa oss att förbättra användarnas webbläsarupplevelse. Vi använder också web beacons via en tredjeparts webbplatsanalysleverantör, liksom standardwebbserversloggfiler, för att hjälpa oss att räkna besökare och utvärdera webbplatsens tekniska kapacitet. Denna information berättar hur många som besöker webbplatser och hjälper oss att bestämma hur man ordnar sidor på det mest användarvänliga sättet. 

IV. Hur vi använder din information 

Vi (och våra tjänsteleverantörer) använder dina personuppgifter för följande ändamål: 

 • För att tillhandahålla webbplatsernas funktioner och funktionalitet för dig. 

 • För att underlätta dina hotellbokningar och inköpsupplevelse 

 • För att ge dig belöningar genom I Prefer l lojalitetsprogrammen , och för att informera dig om speciella kampanjer som löper under hela året. 

 • För att identifiera dig som avsändare av, och för att bearbeta, dina e-postmeddelanden. 

 • För att svara på frågor och kommentarer. 

 • För att förbättra, förstärka och skräddarsy webbplatserna för dig (till exempel genom att tillhandahålla innehåll eller funktioner som matchar dina intressen) och förbättra och förstärka den övergripande upplevelsen för alla användare av webbplatserna. 

 • För att skicka e-post eller postmeddelande om specialerbjudanden eller kampanjer, om du har samtyckt till detta. 

 • För att presentera dig ytterligare mervärdestjänster som erbjuds av våra partners och som vi anser kan vara intressanta för dig, om du har samtyckt till detta. 

Vi kan anonymisera din information (till exempel genom att samla ihop den tillsammans med andra personers personuppgifter så att den inte längre identifierar dig) och använda den för andra ändamål i anonymiserad form. 

V. Hur vi delar information 

Vi delar dina personuppgifter för följande ändamål: 

 • Våra samarbetspartners: Andra PHG-företag (våra ”Samarbetspartners") använder gemensamt personuppgifter för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy, där detta är acceptabelt enligt gällande lag. 

 •  Företagsöverlåtelser : Om en tredje part förvärvar alla eller väsentliga delar av alla våra tillgångar, kommer dina personuppgifter och all annan information som vi samlat in i samband med webbplatserna  att överföras till sådan tredje part som en del av våra affärstillgångar. Om eventuella konkurs- eller omorganisationsförfaranden väckas av eller mot oss, kommer all sådan information också att betraktas som en del av våra tillgångar och kan säljas eller överföras till tredje part. 

 •  Civilrättsliga ändamål: Vi kommer att dela dina personuppgifter med tredje part (inklusive eventuella statliga myndigheter) om det krävs eller begärs att göra det enligt lag eller om vi anser att sådan åtgärd är nödvändigt eller tillrådligt för att: (1) överensstämma med lagens krav eller följarättshandlingar som delges företaget; (2) skydda eller försvara vår juridiska rättigheter eller egendom, webbplatserna eller våra användare; (3) utreda, förebygga eller vidta åtgärder angående olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri, situationer som innebär potentiella hot mot den fysiska säkerheten för någon person eller överträdelser av våra användarvillkor; och/eller (4) någon annan anledning enligt vårt eget gottfinnande. 

 • Tjänsteleverantörer: Vi använder tredje part för att utföra tjänster för vår räkning,, som till exempel betalningsbehandling, e-postmarknadsföring, analyser, kampanjer och kundtjänst. Dessa tjänsteleverantörer kommer att få tillgång till dina personuppgifter som behövs för att de ska kunna utföra sina uppgifter. Vi delar till exempel bankinformation och betalkortinformation med inlösenföretag när du anger ett betalkort i samband med ett köp. 

VI. Minderåriga 

Webbplatserna är endast avsedda att användas av personer som är minst 18 år gamla. Följaktligen, samlar vi inte och kommer inte medvetet att samla in personuppgifter från någon som vi vet är under 18 år. Om du är under 18 år får du inte använda webbplatserna såvida inte någon av dina förälder eller vårdnadshavare har gett oss medgivande för din användning av dessa webbplatser. 

VII. Ingen spårning 

Vi vidtar för närvarande inte åtgärder för att svara på Spåra inte signaler eftersom en enhetlig teknisk standard ännu inte har utvecklats. Vi fortsätter att granska nya teknologier och kan anta en standard när en är skapad. 

VIII. Överföringar och lagring av information 

Om du bor i ett annat land än USA, bör du vara medveten om att de uppgifter som vi samlar in från dig kommer att överföras till och lagras i USA. Det är möjligt att lagarna i USA inte skyddar din information på samma nivå som lagarna i ditt eget land. För att skydda enskild integritet, kommer vi endast att överföra personuppgifter från EES till USA om något av följande gäller: Vi har ingått avtal med standardavtalsklausuler (godkända av Europeiska kommissionen eller en dataskyddsmyndighet) med vår tjänsteleverantör eller samarbetspartners avseende överföringen; Den tjänsteleverantör som överför data är certifierad enligt EU-USA:s integritetsskyddsram; eller du ger ditt uttryckliga samtycke till överföringen. 

Om du har några frågor om vår överföring av personuppgifter till USA, eller vill ha mer information, kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan. 

IX. Dina rättigheter angående din information 

Om du är i EES har du vissa ytterligare rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Om du vill ha mer information om dessa eller skulle vilja utöva dem, kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna nedan när som helst. Du har rätt att begära att vi: 

 • ger tillgång till alla personuppgifter som vi behåller om dig; 

 • uppdatera några av dina personuppgifter som är föråldrade eller felaktiga; 

 • ta bort alla personuppgifter som vi behåller om dig; 

 • begränsa det sätt som vi behandlar dina personuppgifter ; 

 • förhindra behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring; 

 • lämna dina personuppgifter till en tredje part som tillhandahåller tjänster; 

 • ge dig en kopia av alla personuppgifter som vi har om dig; eller 

 • överväga eventuella giltiga invändningar som du har rörande vår användning av dina personuppgifter. 

Vi kommer att överväga alla sådana önskemål och svara inom rimlig tid (och under alla omständigheter inom den tid som krävs enligt gällande lag). Observera dock att vissa personuppgifter kan undantas från sådana förfrågningar under vissa omständigheter. Om ett undantag gäller, kommer vi att berätta det när vi svarar på din förfrågan. Vi kan begära att du ger oss nödvändiga uppgifter för att bekräfta din identitet innan vi svarar på någon förfrågan från dig. 

Du kan be oss att sluta använda dina personuppgifter för reklam eller marknadsföringsändamål när som helst. Om du vill göra detta, följ instruktionerna för borttagning som finns i alla meddelanden du får, eller kontakta oss med hjälp av informationen nedan. 

X. Datalagring 

Vanligtvis lagrar vi information som är kopplad till ditt konto tills det inte längre är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster till dig, tills du ber oss att radera det, eller tills borttagning av ditt konto, beroende på vilket som inträffar först; men det finns några undantag från denna allmänna regel. Vi kommer att behålla information från borttagna konton för att följa lagen, förhindra bedrägeri, samla in avgifter, lösa tvister, felsöka problem, hjälpa till med utredningar, verkställa våra avtal och vidta andra åtgärder som är tillåtna enligt lag. För mer information, kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan. 

XI. Tredje parts webbplatser, innehåll och resurser 

Var medveten om att när du använder webbplatserna, kan du styras via länkar eller andra medel till tredje parts webbplatser, innehåll och resurser, vilka inte är anslutna till webbplatserna eller PHG. Dessa webbplatser, innehåll och resurser från tredje part kan skicka sina egna cookies till besökare, samla in data och/eller begära och använda dina personuppgifter på olika sätt än de som anges i denna integritetspolicy. Integritetspolicyerna för dessa tredje parter kan vara mycket olika från denna integritetspolicy. Vi är inte ansvariga för integritetspraxis från tredje parts leverantörer av andra webbplatser, innehåll och resurser och kan inte ge dig information om säkerheten för personuppgifter som de samlar in. 

XII. Säkerhet 

Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att skydda säkerheten och integriteten av alla personuppgifter som tillhandahålls till dessa webbplatser. Observera dock att vi inte kan garantera att all information som skickas via internet eller lagras på vårt system, eller på annat sätt finns i vår besittning, kommer att vara helt säker från förbjudet intrång av andra. Vi har inget ansvar för utlämnande av din information på grund av fel eller otillåtna handlingar av tredje part, under eller efter överföring eller lagring av dina personuppgifter. 

XIII. Uppdateringar av integritetspolicy 

Emellanåt, kan vi revidera denna integritetspolicy för att återspegla initiativ i hotell- och restaurangnäringen, lag eller teknologiändringar eller ändringar i vår integritetspraxis. Om vi gör några väsentliga ändringar, kommer vi att meddela dig innan ändringen träder i kraft. Vi uppmanar dig att regelbundet granska den här sidan för att se den senaste informationen om vår integritetspraxis. 

XIV. Kontakta oss 

Om du har några frågor eller kommentarer angående vår integritetspraxis, kan du kontakta oss med hjälp av följande uppgifter: 

E-post: Privacy@PreferredHotels.com 

Post: Preferred Hotel Group, Inc. 

Consumer Privacy Policy
311 South Wacker Drive
Suite 1900
Chicago, Illinois 60606 USA 

Om du är i EES och du har några klagomål om hur vi använder dina personuppgifter, har du rätt att inlämna ett klagomål hos dataskyddsmyndigheten i ditt land eller söka kompensation genom lokala domstolar om du tror att dina rättigheter har kränkts. En lista över dataskyddsmyndigheter finner du här

Effektivt datum: 24 maj 2018 

16293339.2
205640–10100