For personal assistance booking hotels from our collection around the world, please call 1-866-990-9491; for residences, please call 1-855-384-7242.

 • Free WiFi with I Prefer
 • Room Upgrade with I Prefer
 • Early Check-In and Late Check-Out with I Prefer
 • Points for Free Nights with I Prefer
 • Member-Only Rates with I Prefer
Instant perks with booking
Free WiFi
Room Upgrade
Early Check-In / Late Check-Out
Rewards Points for Free Nights
Members-Only Rates
Close
Get instant benefits with I Prefer Hotel Rewards at more than 700 hotels in over 85 countries
 • Free WiFi with I Prefer
 • Room Upgrade with I Prefer
 • Early Check-In and Late Check-Out with I Prefer
 • Points For Free Nights with I Prefer
 • Member-Only Rates with I Prefer

Free WiFi • Room Upgrade • Early Check-In/Late Check-Out • Points For Free Nights • Member-Only Rates

Check-In
Check-Out
Select Adults
Select Children
Close
Get instant benefits with I Prefer Hotel Rewards at more than 700 hotels in over 85 countries

Privacy Policy - Nederlands

Languages
 

Preferred Hotel Group, Inc. ("PHG," "wij", "ons" of "onze") heeft dit privacybeleid ("Privacybeleid") opgesteld om u te informeren over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beveiligen op de websites https://preferredhotels.com, https://iprefer.com, https://www.preferredgolf.com, and https://www.phgconsulting.com (de „websites"), die we bezitten en gebruiken als gegevensbeheerder. 

Dit Privacybeleid heeft betrekking op het volgende: 

I. Verzamelde gegevens 

II. Onze rechtsgrondslag voor het verwerken van uw gegevens 

III. Hoe wij cookies en andere technologieën gebruiken 

IV. Hoe wij uw gegevens gebruiken 

V. Hoe we uw gegevens delen 

VI. Minderjarigen 

VII. Volg mij niet

VIII. Overdracht en opslag van gegevens 

IX. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens 

X. Dataretentie 

XI. Websites, inhoud en bronnen van derden 

XII. Veiligheid 

XIII. Updates Privacybeleid 

XIV. Contact 

I. Verzamelde gegevens 

Gegevens die u ons verstrekt.Wanneer u onze websites bezoekt, bijvoorbeeld wanneer u een kamer reserveert bij een van onze Preferred hotels, of profiteert van speciale aanbiedingen via ons I Prefer  loyaliteitsprogramma, verzamelen wij, of onze serviceproviders (handelend namens ons), "persoonlijke gegevens” (dat zijn gegevens die op zichzelf of in combinatie met andere gegevens kunnen worden gebruikt om u te identificeren) die u aan ons heeft verstrekt, zoals uw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer (s), postadres en (wanneer u reizen boekt of online een reservering maakt) betaalkaartinformatie. We verzamelen ook meer specifieke gegevens die u verstrekt, zoals reisgedrag en levensstijl. Sommige van deze meer specifieke gegevens worden verzameld op onze websites en sommige worden verzameld uit bronnen zoals antwoordkaarten voor bedrijven die zijn gebonden aan verschillende vakpublicaties en gegevensformulieren van marketingpartners die via de receptie bij alle Preferred hotels worden verspreid. 

Automatisch verzamelde gegevens. Wanneer u de websites bezoekt, verzamelen wij of onze serviceproviders ook gegevens over uw gebruik van de websites en het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de websites (bijv. uw computer, tablet, telefoon, enz.) zoals uw IP-adres en land van vestiging, browserinformatie (inclusief browsertype, mogelijkheden en taal), besturingssysteem, de datum en het tijdstip waarop u de websites hebt bezocht en de gebruiksinformatie van websites, inclusief het pad dat u bewandelt wanneer u van de ene webpagina naar een andere webpagina gaat (bijv. uw „klikgedrag"). 

Informatie van derden. We ontvangen ook gegevens van externe bronnen en we combineren deze informatie met andere informatie over u om meer relevante, doelgerichte communicatie mogelijk te maken en om producten en diensten te ontwikkelen die beter aansluiten bij de behoeften van onze klanten. 

II. Onze rechtsgrondslag voor het verwerken van uw gegevens 

Als u toegang zoekt tot onze websites in de Europese Economische Ruimte ("EER"), dan vereist de toepasselijke wetgeving dat wij ervoor zorgen dat wij uw persoonlijke gegevens alleen verwerken als we hiervoor een rechtsgrondslag hebben. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken als ten minste een van de volgende situaties van toepassing is: 

 • Als het in ons legitieme belang of het legitieme belang van anderen (zoals onze Preferred hotels) is om uw persoonlijke gegevens te gebruiken. Het is bijvoorbeeld in ons legitieme belang om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor het verbeteren van onze websites en uw persoonlijke gegevens te delen met derden die ons diensten verlenen met betrekking tot onze websites. Als u meer informatie wenst over hoe wij beslissen wanneer een bepaald gebruik in ons legitieme belang is, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens. 

 • We gebruiken uw persoonlijke gegevens om onze verantwoordelijkheden uit te voeren op basis van het contract dat we met u zijn aangegaan (inclusief bijvoorbeeld het verwerken van uw reserveringen, het voldoen aan uw aan reizen gerelateerde bestellingen en het beheren van ons loyaliteitsprogramma I Prefer). 

 • Soms vragen we uw toestemming om bepaalde soorten persoonlijke gegevens te gebruiken (bijvoorbeeld door u te vragen een online vakje aan te vinken). In deze omstandigheden is uw toestemming onze rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Als u toestemming hebt gegeven, kunt u deze op elk gewenst moment intrekken. U kunt dit doen door "af te wijzen" waar we u de mogelijkheid bieden om dit te doen, of door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens. 

III. Hoe wij cookies en andere technologieën gebruiken 

Cookies.We gebruiken cookie-technologie als onderdeel van de statistische rapportage van de websites en voor andere doeleinden met betrekking tot het beschikbaar stellen van de websites. Een cookie is een klein stukje informatie dat wordt verzonden door een website die door de browser van uw computer op uw harde schijf wordt opgeslagen. Het bevat informatie die een website nodig heeft om uw ervaring te personaliseren, onder meer door te bepalen of u bent ingelogd op uw account. 

Als u wilt, kunt u uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer een cookie wordt geplaatst. Elke browser is anders, dus kijk in het menu "Help" van uw browser voor informatie over het wijzigen van uw cookie- en privacy-instellingen. Voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt uitschakelen, of het beperken van categorieën cookies die u wenst te accepteren, verwijzen wij u naar www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Echter, als u cookies weigert, kan het gebruik van de websites mogelijk worden beperkt. 

Webbaken. Een webbaken is een elektronische afbeelding, ook wel een single-pixel of clear gif genoemd, geplaatst in de code van een webpagina of in e-mails. De websites gebruiken webbakens en vergelijkbare technologieën om verkeerspatronen van gebruikers bij te houden terwijl ze van de ene naar de andere pagina navigeren. Deze informatie kan ons helpen de surfervaring van onze gebruikers te verbeteren. We gebruiken ook webbakens via externe serviceproviders die webdata analyseren, evenals standaard webserverlogbestanden om ons te helpen bezoekers te tellen en de technische capaciteit van de websites te evalueren. Deze informatie geeft ons aan hoeveel mensen de websites bezoeken en helpt ons te beslissen hoe pagina's op de meest gebruiksvriendelijke manier kunnen worden gerangschikt. 

IV. Hoe wij uw gegevens gebruiken 

Wij (en onze serviceproviders) gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Om de functies en functionaliteit van de websites aan u te kunnen aanbieden. 

 • Om uw hotelreserveringen en aankoopervaring te faciliteren. 

 • Om u voordelen te geven via het loyaliteitsprogramma I Prefer en om u gedurende het jaar te informeren over speciale aanbiedingen. 

 • Om u te identificeren als afzender van en om uw e-mailberichten te verwerken. 

 • Om te reageren op vragen en opmerkingen. 

 • Om de websites voor u te wijzigen, verbeteren en aan te passen (bijvoorbeeld door inhoud of functies aan te bieden die overeenkomen met uw interesses) en om de algehele ervaring voor alle gebruikers van de websites te verbeteren en te versterken. 

 • Om u e-mailberichten of post te sturen over speciale aanbiedingen of promoties, als u hiermee hebt ingestemd. 

 • Om u kennis te laten maken met aanvullende waardetoevoegende diensten aangeboden door onze partners waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn, als u hiermee hebt ingestemd. 

We kunnen uw gegevens anonimiseren (bijvoorbeeld door deze samen te voegen met persoonlijke gegevens van andere personen zodat deze u niet langer identificeert) en deze in anonieme vorm gebruiken voor andere doeleinden. 

V. Hoe we uw gegevens delen 

Wij delen uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Onze gelieerde ondernemingen: Andere PHG-bedrijven (onze “gelieerde ondernemingen") gebruiken gezamenlijk persoonlijke gegevens voor de doeleinden beschreven in dit Privacybeleid, voor zover dit aanvaardbaar is volgens de toepasselijke wetgeving. 

 • Bedrijfsoverdrachten: Als een derde partij alle of nagenoeg al onze activa verwerft, zullen uw persoonlijke gegevens en alle andere informatie die wij hebben verzameld in relatie tot de websites, worden overgedragen aan die derde partij als onderdeel van onze bedrijfsactiva. Ook als gevolg van een faillissement of reorganisatieprocedure die tegen ons wordt ingesteld, zal al dergelijke informatie worden beschouwd als onderdeel van onze activa en kan deze worden verkocht of overgedragen aan derden. 

 • Juridische doeleinden: We zullen uw persoonlijke gegevens delen met derden (waaronder mogelijk overheidsinstanties) indien dit op grond van de wet wordt vereist of wordt gevraagd, of als wij van mening zijn dat dergelijke actie noodzakelijk of raadzaam is om: (1) te voldoen aan de wettelijke vereisten of te voldoen aan het juridische proces waarmee wij worden geconfronteerd; (2) onze wettelijke rechten of eigendom, de websites of onze gebruikers te beschermen of te verdedigen; (3) te onderzoeken, het voorkomen van of ondernemen van actie met betrekking tot illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de fysieke veiligheid van een persoon, of schendingen van onze Gebruiksvoorwaarden; en/of (4) om het even welke andere reden naar eigen goeddunken. 

 • Serviceproviders: We gebruiken derde partijen om namens ons diensten te verlenen, zoals betalingsverwerking, e-mailmarketing, analyses, promoties en klantenservice. Deze serviceproviders hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens wanneer dit nodig is om hun taken uit te voeren. We zullen bijvoorbeeld bankgegevens en betaalkaartinformatie delen met betalingsverwerkers wanneer u een betaalkaart verstrekt in verband met een aankoop. 

VI. Minderjarigen 

De websites zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door personen die ten minste 18 jaar oud zijn. Dienovereenkomstig, zullen we niet willens en wetens persoonlijke gegevens verzamelen van iemand van wie we weten dat deze jonger is dan 18 jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u de websites niet gebruiken tenzij uw ouder of voogd ons toestemming heeft gegeven voor uw gebruik van deze websites. 

VII. Volg mij niet

Momenteel ondernemen we geen acties om te reageren op Volg mij niet-signalen omdat er nog geen uniforme technologische standaard is ontwikkeld. We blijven de nieuwe technologieën volgen en kunnen een standaard implementeren zodra deze is gemaakt. 

VIII. Overdracht en opslag van informatie 

Als u in een ander land dan de Verenigde Staten woont, dient u zich ervan bewust te zijn dat de gegevens die wij van u verzamelen, worden overgedragen aan en opgeslagen in de Verenigde Staten. Het is mogelijk dat de wetten van de Verenigde Staten de privacy van uw gegevens niet op hetzelfde niveau beschermen als door de wetten van uw land wordt verstrekt. In een poging de individuele privacy te beschermen, zullen we alleen persoonlijke gegevens van de EER naar de Verenigde Staten overdragen als een van de volgende situaties van toepassing is: we hebben met onze serviceprovider of gelieerde onderneming met betrekking tot de overdracht een overeenkomst gesloten met behulp van standaardcontractbepalingen (goedgekeurd door de Europese Commissie of een gegevensbeschermingsautoriteit); de serviceprovider die de gegevens overdraagt, is gecertificeerd volgens de overeenkomst EU-US Privacy Shield; of u geeft uw uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht. 

Als u vragen heeft over onze overdracht van persoonlijke gegevens naar de Verenigde Staten, of als u meer informatie wenst, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. 

IX. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens 

Als u zich in de EER bevindt, hebt u bepaalde aanvullende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Als u meer informatie wenst over deze of deze graag zou willen uitoefenen, neem dan op elk gewenst moment contact met ons op via onderstaande contactgegevens. U hebt het recht om te verzoeken dat wij: 

 • toegang verlenen tot alle persoonlijke gegevens die we over u bewaren; 

 • uw persoonlijke gegevens bijwerken die verouderd of onjuist zijn; 

 • persoonlijke informatie die we over u hebben verwijderen; 

 • de manier waarop wij uw persoonlijke informatie verwerken beperken; 

 • de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct-marketingdoeleinden voorkomen; 

 • uw persoonlijke gegevens aan een externe dienstverlener verstrekken; 

 • u een kopie bezorgen van alle persoonlijke gegevens die wij over u bewaren; of 

 • eventuele geldige bezwaren die u hebt tegen ons gebruik van uw persoonlijke informatie overwegen. 

We zullen al dergelijke verzoeken in overweging nemen en binnen een redelijke termijn beantwoorden (en in elk geval binnen een door de toepasselijke wetgeving vereiste termijn). Houd er echter rekening mee dat bepaalde persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden kunnen worden vrijgesteld van dergelijke verzoeken. Als er een uitzondering van toepassing is, zullen we u dit melden wanneer wij op uw verzoek reageren. We kunnen u vragen ons informatie te verstrekken die nodig is om uw identiteit vast te stellen voordat we reageren op uw verzoek. 

U kunt ons op elk moment vragen om te stoppen met het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor reclame- of marketingdoeleinden. Als u dit wenst, volg dan de verwijderinstructies in elke communicatie die u ontvangt, of neem contact met ons op via onderstaande gegevens. 

X. Dataretentie 

In het algemeen slaan we informatie op die is gekoppeld aan uw account totdat het niet langer nodig is om diensten aan u te leveren, totdat u ons vraagt om deze te verwijderen, of totdat uw account wordt verwijderd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet; maar er zijn enkele uitzonderingen op deze algemene regel. We bewaren informatie van verwijderde accounts om te voldoen aan de wetgeving, voorkomen van fraude, innen van vergoedingen, oplossen van geschillen, oplossen van problemen, te helpen bij onderzoeken, handhaven van onze overeenkomsten en het nemen van andere wettelijk toegestane acties. Neem voor meer informatie contact met ons op via onderstaande gegevens. 

XI. Websites, inhoud en bronnen van derden 

Houd er rekening mee dat wanneer u de websites bezoekt, u via links of andere middelen kunt worden geleid naar websites, inhoud en bronnen van derden die niet zijn gelieerd aan de websites van PHG. Deze websites, inhoud en bronnen van derden kunnen hun eigen cookies naar bezoekers sturen, gegevens verzamelen en/of vragen en uw persoonlijke gegevens gebruiken op andere manieren dan uiteengezet in dit Privacybeleid. Het privacybeleid van deze derde partijen kan sterk verschillen van dit Privacybeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de toepassing van het privacybeleid van externe providers op deze andere websites, inhoud en bronnen en kunnen u geen informatie verstrekken over de beveiliging van persoonlijke gegevens die zij verzamelen. 

XII. Veiligheid 

We zullen redelijke stappen ondernemen om de veiligheid en integriteit van alle persoonlijke gegevens die aan deze websites zijn verstrekt te beschermen. Houd er echter rekening mee dat we niet kunnen garanderen dat gegevens die via internet worden verzonden of worden opgeslagen op ons systeem of anderszins aan onze zorg worden toevertrouwd, absoluut veilig zijn voor verboden inbraakpogingen door anderen. We zijn niet aansprakelijk voor openbaarmaking van uw gegevens als gevolg van fouten of ongeoorloofde handelingen van derden tijdens of na de verzending of opslag van uw persoonlijke gegevens. 

XIII. Updates Privacybeleid 

Van tijd tot tijd kunnen we dit Privacybeleid herzien om de initiatieven in de horecasector, veranderingen in de wetgeving of technologie of wijzigingen in ons privacybeleid te verwerken. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen we u voordat de wijziging van kracht wordt hiervan in kennis stellen. We raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken voor de meest recente informatie over ons privacybeleid. 

XIV. Contact 

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, kunt u op de volgende wijzen contact met ons opnemen: 

E-mail: Privacy@PreferredHotels.com 

Post: Preferred Hotel Group, Inc. 

Consumer Privacy Policy 
311 South Wacker Drive 
Suite 1900 
Chicago, Illinois  60606 USA 

Als u zich bovendien in de EER bevindt en u klachten heeft over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in uw land of u te wenden tot een lokale rechtbank als u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden. Een lijst van gegevensbeschermingsautoriteiten is hier beschikbaar. 

Ingangsdatum: 24 mei 2018 

16293339.2 
205640-10100