For personal assistance booking hotels from our collection around the world, please call 1-866-990-9491; for residences, please call 1-855-384-7242.

 • Free WiFi with I Prefer
 • Room Upgrade with I Prefer
 • Early Check-In and Late Check-Out with I Prefer
 • Points for Free Nights with I Prefer
 • Member-Only Rates with I Prefer
Instant perks with booking
Free WiFi
Room Upgrade
Early Check-In / Late Check-Out
Rewards Points for Free Nights
Members-Only Rates
Close
Get instant benefits with I Prefer Hotel Rewards at more than 700 hotels in over 85 countries
 • Free WiFi with I Prefer
 • Room Upgrade with I Prefer
 • Early Check-In and Late Check-Out with I Prefer
 • Points For Free Nights with I Prefer
 • Member-Only Rates with I Prefer

Free WiFi • Room Upgrade • Early Check-In/Late Check-Out • Points For Free Nights • Member-Only Rates

Check-In
Check-Out
Select Adults
Select Children
Close
Get instant benefits with I Prefer Hotel Rewards at more than 700 hotels in over 85 countries

Privacy Policy - čeština

Languages
 

Skupina Preferred Hotel Group, Inc. („PHG“, „my“, „náš“ a všechny odvozeniny) vypracovala tyto zásady ochrany osobních údajů („Zásady ochrany osobních údajů“) jako informaci ohledně toho, jak na webových stránkách https://preferredhotels.com, https://iprefer.com, https://www.preferredgolf.com a https://www.phgconsulting.com („webové stránky“) shromažďujeme, používáme, sdílíme a zabezpečujeme vaše osobní informace, které máme a vůči kterým působíme jako správce osobních údajů. 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se týkají následujících záležitostí: 

I. Shromažďované informace 

II. Právní základ pro zpracování vašich informací 

III. Jak používáme soubory cookie a další technologie 

IV. Jak používáme vaše informace 

V. Jak sdílíme vaše informace 

VI. Nezletilí 

VII. Nesledování 

VIII. Převody a uchovávání informací 

IX. Vaše práva týkající se vašich informací 

X. Uchovávání údajů 

XI. Webové stránky, obsah a zdroje třetích stran 

XII. Zabezpečení 

XIII. Aktualizace zásad ochrany osobních údajů 

XIV. Kontakty 

I. Shromažďované informace 

Informace, které nám poskytnete. Když používáte naše webové stránky, například když si rezervujete pokoj v některé z našich Preferovaných nemovitostí, nebo využijete speciální nabídky prostřednictvím našeho věrnostního programu I Prefer , my nebo naši poskytovatelé služeb (jednající v našem zastoupení) shromažďujeme „osobní údaje“ (což jsou informace, které lze použít samostatně nebo v kombinaci s jinými informacemi k identifikaci vaší osoby), které nám poskytnete, jako je vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní čísla, poštovní adresa a (při zakoupení cesty nebo rezervaci online) informace o platební kartě. Rovněž shromažďujeme konkrétnější informace, které poskytujete, jako jsou cestovní zvyklosti a životní styl. Některé z těchto specifických informací jsou shromažďovány na našich webových stránkách a některé jsou shromažďovány ze zdrojů, jako jsou například odpovědní karty, které jsou vázány na různé obchodní publikace, a formuláře o marketingových partnerech, které jsou distribuovány na recepci ve všech Preferovaných nemovitostech. 

Automaticky shromažďované informace. Když používáte webové stránky, my nebo naši poskytovatelé služeb také shromažďujeme informace o vašem používání webových stránek a o zařízení, které používáte pro přístup k webovým stránkám (např. počítač, tablet, telefon atd.), jako je adresa IP a umístění země, informace o prohlížeči (včetně typu prohlížeče, schopností a jazyka), operační systém, datum a čas, kdy jste přistupovali na webové stránky, a informace o používání webových stránek, včetně cest, které jste použili při přechodu z jedné webové stránky na jinou webovou stránku (tj. aktivita „click-stream“). 

Informace od třetích stran. Rovněž přijímáme data z externích zdrojů a tyto informace kombinujeme s dalšími informacemi o vás, abychom usnadnili relevantnější a cílenější komunikaci a zároveň vyvinuli produkty a služby, které lépe odpovídají potřebám našich zákazníků. 

II. Právní základ pro používání vašich informací 

Jestliže přistupujete na naše webové stránky v Evropském hospodářském prostoru („EHP“), pak platné zákony vyžadují, abychom zajistili, že vaše osobní údaje zpracováváme pouze tam, kde k tomu máme právní základ. Vaše osobní údaje zpracujeme pouze tam, kde platí alespoň jedno z následujících: 

 • Jestliže je v našem oprávněnom zájmu nebo oprávněném zájmu jiné osoby (například našich Preferovaných nemovitostí) používat vaše osobní údaje. Například je v našem oprávněném zájmu používat vaše osobní údaje ke zlepšení našich webových stránek a ke sdílení vašich osobních údajů se třetími stranami, které nám poskytují služby týkající se našich webových stránek. Pokud byste chtěli další informace o tom, jak se rozhodujeme, kdy je konkrétní použití v našem oprávněném zájmu, můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů. 

 • Vaše osobní údaje potřebujeme k plnění našich povinností vyplývajících ze smlouvy, kterou s vámi máme (včetně například zpracování vašich rezervací, plnění vašich cestovních objednávek a správy našeho věrnostního programu I Prefer. 

 • Někdy vás můžeme požádat o souhlas s používáním určitých typů osobních údajů (např. požádáním o zaškrtnutí políčka online). Za těchto okolností bude váš souhlas naším právním základem pro zpracování vašich osobních údajů. Jestliže jste poskytli souhlas, můžete jej kdykoli odvolat. Můžete tak učinit rozhodnutím o odmítnutí, kde vám tuto možnost poskytujeme, nebo nás kontaktujte pomocí níže uvedených kontaktních údajů. 

III. Jak používáme soubory cookie a další technologie 

Soubory cookie. Technologie souborů cookie používáme jako součást statistického výkaznictví webových stránek a pro jiné účely související se zpřístupňováním webových stránek. Soubor cookie je malý soubor s informacemi, který webová stránka odešle a uloží prohlížečem na pevném disku vašeho počítače. Obsahuje informace, které mohou být použity k personalizaci webové stránky, včetně určení, zda jste přihlášeni ke svému účtu. 

Pokud si přejete, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby odmítal všechny soubory cookie nebo aby vás upozornil na nastavení souborů cookie. Každý prohlížeč je odlišný, proto zkontrolujte v nabídce „Nápověda“ prohlížeče informace o tom, jak změnit nastavení souborů cookie a soukromí. Další informace o souborech cookie HTTP a o tom, jak je zakázat, nebo jak omezit kategorie souborů cookie, které chcete přijímat, jsou na adrese www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Pokud však soubory cookie odmítnete, může dojít ke zhoršení ve fungování webových stránek. 

Webový maják. Webový maják je elektronický obrázek, také nazývaný jednobodový nebo čistý GIF, umístěný v kódu webové stránky nebo v e-mailech. Webové stránky využívají webové majáky a podobné technologie ke sledování provozních vzorců uživatelů při přechodu z jedné stránky na druhou. Tyto informace nám mohou pomoci zlepšit zkušenosti našich uživatelů z prohlížení. Webové majáky používáme také prostřednictvím poskytovatele webových stránek pro analýzu webových stránek třetích stran, stejně jako standardních souborů protokolu webového serveru, které nám pomáhají počítat návštěvníky a vyhodnocovat technickou kapacitu webových stránek. Tyto informace nám sdělují, kolik lidí navštěvuje webové stránky, a pomáhají nám rozhodnout, jak stránky nejlépe přizpůsobit potřebám uživatelů. 

IV. Jak používáme vaše informace 

My (a naši poskytovatelé služeb) použijeme vaše osobní údaje k následujícím účelům: 

 • Poskytování vlastností a funkcí webových stránek. 

 • Usnadnění vašich rezervací hotelů a nákupů. 

 • Poskytování odměn prostřednictvím věrnostního programu I Prefer a informací o speciálních akcích, které probíhají v průběhu roku. 

 • Identifikaci a zpracování vašich e-mailů. 

 • Odpovídání na dotazy a připomínky. 

 • Zlepšení, rozšíření a přizpůsobení webové stránky vám (například poskytnutím obsahu nebo funkcí, které odpovídají vašim zájmům), a zlepšení a zkvalitnění užívání webových stránek pro všechny uživatele. 

 • Posílání e-mailů nebo poštovních zásilek o speciálních nabídkách nebo akcích, pokud s tím souhlasíte. 

 • Představení dalších služeb s přidanou hodnotou nabízených našimi partnery, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat, pokud jste k tomu poskytli souhlas. 

Vaše informace můžeme anonymizovat (například jejich seskupením s osobními údaji jiných osob tak, aby vás nebylo možné neidentifikovat) a používat pro jiné účely v anonymizované podobě. 

V. Jak sdílíme vaše informace 

Vaše osobní údaje budeme sdílet pro následující účely: 

 • Naše přidružené společnosti: Jiné podniky PHG (naše „přidružené společnosti“) společně používají osobní údaje pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, pokud je to přijatelné podle platných právních předpisů. 

 • Převody podnikání: Pokud některá třetí strana získá náš veškerý majetek nebo jeho podstatnou část, vaše osobní údaje a veškeré další informace, které jsme shromáždili v souvislosti s webovými stránkami, budou na tuto třetí stranu převedeny jako součást našeho obchodního majetku. Pokud proti nám bude zahájeno konkurzní nebo reorganizační řízení, veškeré tyto informace budou považovány za součást našeho majetku a mohou být prodány nebo převedeny třetím stranám. 

 • Právní účely: Vaše osobní údaje budeme sdílet se třetími stranami (potenciálně včetně vládních orgánů), pokud to bude vyžadováno nebo požadováno zákonem, nebo pokud se domníváme, že takové kroky jsou nezbytné nebo vhodné kvůli: (1) splnění požadavků zákona nebo dodržení právních postupů, které nám byly nařízeny; (2) ochraně našich zákonných práv nebo majetku, webových stránek nebo uživatelů našich služeb; (3) vyšetřování, prevenci nebo podnikání kroků týkajících se nezákonných činností, podezření z podvodu, situací, které zahrnují potenciální ohrožení fyzické bezpečnosti jakékoli osoby, nebo porušení našich Podmínek používání; a/nebo (4) jinému důvodu podle našeho vlastního uvážení. 

 • Poskytovatelé služeb: K provádění některých služeb, jako je zpracování plateb, e-mailový marketing, analýza, propagace a služby zákazníkům, používáme třetí strany. Tito poskytovatelé služeb budou mít přístup k vašim osobním informacím v míře nezbytné k plnění jejich povinností. Když poskytnete platební kartu v souvislosti s nákupem, budeme například sdílet bankovní údaje a informace o platebních kartách se zpracovateli plateb. 

VI. Nezletilí 

Webové stránky jsou určeny pouze pro osoby starší 18 let. Proto neshromažďujeme a nebudeme vědomě shromažďovat osobní údaje od kohokoli, o kom víme, že je mladší 18 let. Pokud jste mladší 18 let, nesmíte tyto webové stránky používat, pokud nám váš rodič nebo opatrovník neposkytl souhlas k používání těchto webových stránek. 

VII. Nesledování 

V současné době neprovádíme kroky v odezvě na signály k nesledování (Do Not Track), protože dosud nebyl vyvinut jednotný technologický standard. Pokračujeme v revizi nových technologií a můžeme přijmout nějaký standard, jakmile bude vytvořen. 

Převody a uchovávání informací 

Máte-li bydliště v jiné zemi než ve Spojených státech amerických, měli byste si být vědomi toho, že údaje, které od vás shromáždíme, budou přeneseny do USA a uloženy v USA. Zákony USA nemusejí chránit soukromí vašich informací na stejné úrovni, jakou poskytují zákony vaší země. Ve snaze ochránit soukromí jednotlivců budeme přenášet osobní údaje z EHP do USA, pouze pokud platí některá z následujících podmínek: uzavřeli jsme smlouvu ohledně převodu v souladu s standardními smluvními ustanoveními (schválenými Evropskou komisí nebo orgánem pro ochranu údajů) s naším poskytovatelem služeb nebo přidruženou společností; poskytovatel služeb, který přenáší data, je certifikován v rámci dohody EU-USA o ochraně soukromí; nebo dáte svůj výslovný souhlas s převodem. 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našeho předávání osobních údajů do USA nebo chcete-li získat další informace, kontaktujte nás pomocí níže uvedených údajů. 

IX. Vaše práva týkající se vašich informací 

Pokud jste v EHP, máte určitá další práva týkající se vašich osobních údajů. Pokud byste chtěli získat další informace týkající se těchto práv nebo byste je chtěli uplatnit, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže. Máte právo požádat, abychom: 

 • poskytli přístup ke všem osobním údajům, které o vás máme; 

 • aktualizovali všechny vaše osobní údaje, které jsou zastaralé nebo nesprávné; 

 • vymazali všechny vaše osobní údaje, které o vás máme; 

 • omezili způsob, jakým zpracováváme vaše osobní údaje; 

 • zabránili zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu; 

 • poskytli vaše osobní údaje poskytovateli služeb třetí strany; 

 • vám poskytli kopii osobních údajů, které o vás máme; nebo 

 • zvážili jakékoli platné námitky, které máte k našemu používání vašich osobních údajů. 

Všechny tyto požadavky zvážíme a poskytneme naši odpověď v přiměřené lhůtě (v každém případě v lhůtě požadované právními předpisy). Mějte však na paměti, že za určitých okolností mohou být některé osobní údaje od těchto žádostí osvobozeny. Pokud platí výjimka, sdělíme vám to v odpovědi na vaši žádost. Můžeme vás požádat, abyste nám poskytli informace potřebné k potvrzení vaší totožnosti před tím, než odpovíme na jakoukoli vaši žádost. 

Můžete nás kdykoliv požádat, abychom přestali používat vaše osobní údaje pro reklamní nebo marketingové účely. Chcete-li tak učinit, postupujte podle pokynů pro odstranění v jakékoli komunikaci, kterou obdržíte, nebo nás kontaktujte pomocí níže uvedených informací. 

X. Uchovávání údajů 

Obecně budeme ukládat informace spojené s vaším účtem, dokud vám již nebudeme muset poskytovat služby, dokud nás nepožádáte o jejich odstranění, nebo dokud nebude účet smazán, podle toho, co nastane dříve; existují ale výjimky z tohoto obecného pravidla. Budeme uchovávat informace z vymazaných účtů kvůli souladu s právními předpisy, kvůli předcházení podvodům, vybírání poplatků, řešení sporů, řešení problémů, pomáhání při vyšetřování, prosazování našich dohod a přijímání dalších kroků povolených zákonem. Ohledně dalších informací nás kontaktujte pomocí níže uvedených údajů. 

XI. Webové stránky, obsah a zdroje třetích stran 

Mějte na paměti, že pokud používáte tyto webové stránky, můžete být přesměrováni prostřednictvím odkazů nebo jiných prostředků na webové stránky, obsah a zdroje třetích stran, které nejsou přidruženy k webovým stránkám nebo PHG. Tyto webové stránky, obsah a zdroje třetích stran mohou návštěvníkům posílat své vlastní soubory cookies, shromažďovat data a/nebo požadovat a používat vaše osobní údaje jinými způsoby, než jsou uvedeny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Ochrana osobních údajů těchto třetích stran se může od těchto Zásad ochrany osobních údajů velmi lišit. Nejsme zodpovědní za ochranu osobních údajů třetích stran na těchto jiných webových stránkách, obsahu a zdrojích, a nemůžeme vám poskytnout informace týkající se bezpečnosti osobních údajů, které shromažďují. 

XII. Zabezpečení 

Přijmeme přiměřená opatření na ochranu zabezpečení a integrity všech osobních údajů poskytnutých na těchto webových stránkách. Vezměte prosím na vědomí, že nemůžeme zaručit, že jakékoli informace přenášené přes internet nebo uložené v našem systému nebo jinak v naší péči budou naprosto bezpečné před zakázaným vniknutím jiných osob. Nebudeme nést žádnou odpovědnost za zveřejnění vašich informací v důsledku chyb nebo neoprávněných jednání třetích osob během nebo po předání nebo uložení vašich osobních údajů. 

XIII. Aktualizace zásad ochrany osobních údajů 

Čas od času můžeme tyto zásady ochrany osobních údajů revidovat tak, aby odrážely iniciativy v odvětví pohostinství, změny v zákonech nebo technologiích nebo změny v našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů. Pokud provedeme jakékoli podstatné změny, poskytneme vám výrazné oznámení před tím, než změna vstoupí v platnost. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tuto stránku, kde jsou nejnovější informace o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů. 

XIV. Kontakty 

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat pomocí následujících údajů: 

E-mail: Privacy@PreferredHotels.com 

Poštovní adresa: Preferred Hotel Group, Inc. 

Consumer Privacy Policy
311 South Wacker Drive
Suite 1900
Chicago, Illinois  60606 USA 

Pokud jste navíc v EHP a máte jakékoli stížnosti na to, jak používáme vaše osobní údaje, máte právo podat stížnost orgánu pro ochranu údajů ve vaší zemi nebo požádat o opravný prostředek prostřednictvím místních soudů, pokud se domníváte, že vaše práva byla porušena. Seznam orgánů pro ochranu údajů je k dispozici  zde

Datum platnosti: 24. května 2018 

16293339.2
205640-10100