For personal assistance booking hotels from our collection around the world, please call 1-866-990-9491; for residences, please call 1-855-384-7242.

  • Free WiFi with I Prefer
  • Room Upgrade with I Prefer
  • Early Check-In and Late Check-Out with I Prefer
  • Points for Free Nights with I Prefer
  • Member-Only Rates with I Prefer
Instant perks with booking
Free WiFi
Room Upgrade
Early Check-In / Late Check-Out
Rewards Points for Free Nights
Members-Only Rates
Close
Get instant benefits with I Prefer Hotel Rewards at more than 700 hotels in over 85 countries
  • Free WiFi with I Prefer
  • Room Upgrade with I Prefer
  • Early Check-In and Late Check-Out with I Prefer
  • Points For Free Nights with I Prefer
  • Member-Only Rates with I Prefer

Free WiFi • Room Upgrade • Early Check-In/Late Check-Out • Points For Free Nights • Member-Only Rates

Check-In
Check-Out
Select Adults
Select Children
Close
Get instant benefits with I Prefer Hotel Rewards at more than 700 hotels in over 85 countries

I Prefer Program Terms and Conditions - Türkçe

Languages
 

Preferred Hotels & Resorts Gizlilik Politikası na bakın.

Yürürlük Tarihi: 16 Mart 2017

I PREFER OTEL ÖDÜLLERİ PROGRAMI

I Prefer Programı ("Program") Katılan Otellerde (aşağıda tanımlandığı gibi) kalan I Prefer Üyelerini (aşağıda tanımlandığı gibi) ödüllendiren, Preferred Hotels & Resorts ("PH&R") tarafından sunulan bir müşteri sadakat programıdır. Programa katılıp I Prefer Üyesi olduktan sonra, Katılan Otellerde uygun konaklamalarda veya uygun aktivitelerde puana hak kazanabileceksiniz ("I Prefer Puanları"). Daha sonra, I Prefer Puanlarını Ödül Sertifikaları gibi (aşağıda tanımlandığı gibi) ödüllere dönüştürebileceksiniz.

GENEL ŞART VE KOŞULLAR

Programa Katılım bu Şart ve Koşullara ve burada bir araya getirilmiş Preferred Hotels & Resorts Gizlilik Politikası na (toplu olarak "Program Koşulları") tabidir. Program Koşullarını okuyup anlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

PH&R tamamen kendi isteğine bağlı olarak herhangi bir zamanda, bildirimde bulunmaksızın üyelik elverişliliğini değiştirmek; üyelik yararlarını değiştirmek, I Prefer puanlarının nasıl kazanıldığını değiştirmek ve bir ödülü almak için kaç I Prefer puanının gerekli olduğunu değiştirmek de dahil ama bununla sınırlı olmamak üzere, Program Koşullarını değiştirebilir. Program Koşullarında yapılan herhangi bir söz konusu değişiklik Iprefer.com internet sitesinde Program Koşullarında gösterilecek ve aksi belirtilmedikçe hemen yürürlüğe girecektir. Program Koşullarında önemli değişiklikleri size bildirmek için IPrefer.com internet sitesinde göze çarpan bir bildirim yayınlayacağız ve Program Koşullarının veya Gizlilik Politikası nın üstünde en son ne zamanda güncellendiğini göstereceğiz.

PH&R bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın herhangi bir zamanda Programı feshedebilir. Fesih işlemi fesih zamanında duyurulacaktır.

Programa üyelik, I Prefer Puanlarının kazanılması, I Prefer Puanlarının dönüştürülmesi, kanunlarla yasaklanan yerlerde geçersiz olup ilgili devlet yönetmeliklerine tabidir.

Ödül Sertifikalarının alınması veya I Prefer Puanlarının dönüştürülmesi vergi yükümlülüğüne tâbi olabilir. Ödül Sertifikalarının alınması veya I Prefer Puanlarının kullanılmasıyla ilgili olarak açıklama dahil herhangi bir vergi yükümlülüğü tâbi sadece sizin yükümlülüğünüzdür. PH&R, Ödül Sertifikaları da dahil ödüllerin verilmesiyle ilgili olarak herhangi bir vergi yükümlülüğü, harç veya diğer bedeli ödemekle yükümlü olmayacaktır. Muhtemel vergilerle ilgili olarak vergi danışmanınıza danışmalısınız.

ÜYELİK KAYDI

(“I Prefer Üye”) Programına üye olmak için, IPrefer.com web sitesindeki başvuru formunu doldurarak, (877) 497-6976›'yı veya https://www.IPrefer.com/contact-us'ta liste halinde verilen uluslararası numaraları arayarak veya bir Katılan Otelden başvurabilir ve başvurunuzun gönderilmesi için ilgili yönergeleri izleyebilirsiniz. I Prefer Üyesi olmak için, kayıt sırasında geçerli bir eposta adresiniz olmalıdır. Her bir eposta adresi sadece bir I Prefer Üyesi için kullanılabilir. I Prefer Üyesi olmak için aynı zamanda en az 18 yaşında veya yaşadığınız yerin reşit olma yaşında (bunlardan hangisi daha büyükse) olmalısınız. Kuruluşlar, dernekler veya gruplar Programın üyesi olamazlar. I Prefer üyeliğiniz kabul edildikten sonra, I Prefer üye numaranızı içeren (“I Prefer Üye Numarası”) bir sanal üyelik kartı alacaksınız. PH&R tamamen kendi isteğine bağlı olarak ve yazılı bildirimde bulunmaksızın herhangi bir uygulamaya Program üyeliğini reddedebilir.

Programa sadece kendiniz için katılabilir ve tek bir üyelik hesabına sahip olabilirsiniz. Kendi I Prefer  Üye Numaranızla ilgili I Prefer Puanlarını sadece siz kazanabilir veya dönüştürebilirsiniz. Bu Program Koşullarında tarif edilenler dışında, aşağıda tanımlandığı haliyle üyelikler ve yararları devredilemez ve başka birine ödünç verilemez veya satılamaz.

PH&R bildirimde bulunmaksızın bir I Prefer üyelik hesabını tamamen kendi isteğine bağlı olarak ve herhangi bir zamanda, herhangi bir sebeple sona erdirebilir, buna şu sebepler dahildir, ama onlarla sınırlı değildir: (a) Program Koşullarının ihlal edilmesi; (b) Program bilgilerinin yanlış yorumlanması veya yanlış kullanılması; (c) sahtekarlık, kötüye kullanma veya şüpheli faaliyet kanıtı; (d) Program yararlarının kullanılmasıyla bağlantılı olarak herhangi bir ulus, eyalet kanununun veya yerel kanunun veya yönetmeliğin ihlal edilmesi; (e) otel ücretlerinin ödenmemesi; (f) I Prefer Üyesi başına birden fazla hesabın bulundurulması veya (g) PH&R tarafından tamamen kendi isteğine bağlı olarak belirleneceği gibi Programa veya Katılan Otellerin herhangi birine zarar verecek herhangi bir eylemde bulunma.

I Prefer üyeliğinizi herhangi bir zamanda I Prefer, Preferred Hotels & Resorts, 311 South Wacker Drive # 1900, Chicago, IL 60606 adresine bir mektup göndererek veya IPrefer@PreferredHotels.com adresine bir e-posta atarak, üyeliğinizi sona verdirmek istediğinizi, adınızı, e-posta adresinizi ve I Prefer Üye Numaranızı yazarak sona erdirebilirsiniz. Yazışmanızın PH&R tarafından alındığı tarihte üyelik hesabınız sona erdirilecektir.

I Prefer üyeliğiniz siz veya PH&R tarafından sona erdirilecek olursa hesabınızdaki tüm I Prefer Puanları ve üyelik yararları sona ermeyle birlikte derhal kaybedilecektir. Daha sonraki bir tarihte üyelik için başvurursanız, önceki üyelik hesabınızdan kaybettiğiniz I Prefer Puanlarınızı veya yararları geri alamayacaksınız.

I Prefer Puanları I Prefer Üyesinin Atıl kalması halinde  kullanılamaz, bu durumda I Prefer Üyesinin hesabındaki I Prefer Puanları da sona erdirilecektir. 24 aylık bir dönem içinde: (a) I Prefer Üyesi Katılan bir Otelde kalmazsa; (b) I Prefer Üyesi herhangi bir I Prefer Puanı kazanmazsa, almazsa veya dönüştürmezse; veya (c) I Prefer Üyesi Program yoluyla kazandığı herhangi bir Ödül Sertifikasını dönüştürmezse oI Prefer Üyesi “Atıl” sayılır.

KATILAN OTELLER

Üyelik Yararları, I Prefer Puanları ve Ödül Sertifikaları sadece Programa check-in yapılan zamanda aktif olarak katılan oteller tarafından verilir. (“Katılan Oteller”) Katılan Otellerin bir listesi www.IPrefer.com'da bulunabilir. PH&R otellerin Programdan çekilmesinden sorumlu değildir.

Bir otel, siz rezervasyon yaptırdıktan sonra ama check-in yapmadan önce Katılan Otel olma durumunu sona erdirirse, rezervasyonunuz otelin sona erdirme tarihinden önce yapılmış olsa bile, Ödül Sertifikaları o otelde artık geçerli olmayacaktır.

I PREFER PUANLARININ KAZANILMASI

I Prefer Puanları sadece www.IPrefer.com'da listelenen Katılan Otellerde kazanılabilir. Bu liste herhangi bir zamanda PH&R’ın isteğine bağlı olarak güncellenebilir.

I Prefer Puanları kazanmak için, bir I Prefer Üyesi geçerli bir I Prefer Üye Numarası ile aşağıdaki uygun rezervasyon kanallarından biri yoluyla bir Katılan Otelde bir konaklama rezervasyonu yapmalıdır. Bir “Konaklama” aynı otelde ya bir gece veya art arda gecelerin toplam sayısıdır. Uygun rezervasyonlar, rezervasyon sırasında geçerli olan bir I Prefer Üye Numarası içermelidir veya check-in sırasında veya daha önce rezervasyona eklenmelidir. Eklenmemişse, rezervasyon ile I Prefer Puanı kazanmaya uygun olmayacaktır. I Prefer Puanları I Prefer Üyesinin I Prefer Üye Numarası almadan önce yapılan rezervasyonlarda geçerli olmayacaktır. I Prefer Puanları sadece rezervasyon sırasında sağlanan I Prefer  Üye numarasına verilecektir. Her bir rezervasyonla sadece bir I Prefer Üye Numarası ilişkilendirilebilir. Sadece aşağıda tanımlanan “Uygun Rezervasyon Kanalları” yoluyla Katılan Oteller için rezervasyon yapılan fiyatlar I Prefer Puanı kazanmaya uygundur. Hediye olarak verilen veya değiş tokuş edilen konaklamalar, çalışan/sektör/havayolları ekip fiyatları, grup fiyatları, toptan/tur operatörü fiyatları, toptan ödeme belgeleri veya havayolları ödeme belgeleriyle ve iptal edilmiş/gidilmeyen rezervasyonlar gibi bazı fiyatlar ve/veya rezervasyonlar I Prefer Puanları için uygun olmayabilir. Ek olarak Katılan Oteller de bazı fiyatları I Prefer Puanları kazanma haricinde tutabilir (örneğin kuruluşların anlaştığı ücretler).

Bir I Prefer Üyesi ancak I Prefer Üyesinin Konaklamayı tamamlayıp, çıkış yapmasından ve Konaklama için tüm ödemeyi yapmasından sonra uygun rezervasyon için I Prefer Puanlarını kazanacaktır. I Prefer Üyesinin otelden çıkış sırasında faal bir üyeliği olmalıdır. Tamamen veya kısmen I Prefer Ödül Sertifikaları tarafından ödenen konaklamalar I Prefer Puanları için uygundur. Tamamen ödenmiş olsa bile, gelinmeyen ve iptal edilen konaklamalar geçerli değildir. I Prefer Puanları ayrıldıktan sonra yedi (7) gün içinde elverişli olacaktır.

I Prefer Puanları Rezervasyon Gelirine dayalı olarak hesaplanır ve hesaplamaya vergiler, hizmet bedelleri, tesis ücretleri veya ikramiyeler dahil değildir (“Rezervasyon Geliri”). Bununla birlikte, Katılan Oteller tamamen kendi isteklerine bağlı olarak I Prefer Puanlarını yiyecek ve içecek, spa, otopark, iş merkezi, hediyelik eşya dükkanı alışverişleri, telekomünikasyon, kuru temizleme ve çamaşır yıkama, fitness merkezi, oda içi filmler veya oyunlar, bahşişler ve hediyeler, gelmeme ücretleri ve iptal ücretleri dahil, oda olmayan ücretler için vermeyi tercih edebilirler. Ek olarak, Katılan Oteller, tamamen kendi isteklerine bağlı olarak I Prefer Puanlarına ek olarak havayolları milleri vermeyi de tercih edebilirler. PH&R ve Katılan Oteller zaman zaman I Prefer Puanları kazanmak için, promosyon inisiyatifleri ve başka satın alma fırsatları dahil başka fırsatlar da önerebilirler. Bu teklifler geçici olabilir ve herhangi bir zamanda PH&R’ın veya Katılan Otelin isteğine bağlı olarak sona erdirilebilir. Söz konusu teklifler kanunen yasaklanan yerlerde geçersizdirler.

ABD para birimi dışında ödenen otel konaklamaları PH&R tarafından belirlenecek yabancı para döviz kuru üzerinden çevrilecektir. Bu, Katılan Otelin check-in ve çıkışta kullandığı yabancı para döviz kuru veya PH&R'ın seçtiği başka bir kur olabilir.

Uygun Rezervasyon Kanalları ve Uygun Rezervasyonlar aşağıda tarif edildiği gibi I Prefer Puanları toplayacaktır.

Uygun Rezervasyon Kanalı

Rezervasyon Geliri için çıkışta ödenen her 1 $ (ABD Doları) karşılığında verilen I Prefer puanı

IPrefer.com, PreferredHotels.com, PreferredGolf.com

10

Preferred Hotels & Resorts çağrı merkezleri

10

Seyahat acentesi rezervasyonları (Travelocity, Orbitz, Expedia ve Hotels.com dahil ama bunlarla sınırlı kalmamak üzere çevrimiçi seyahat acenteleri dışında)

10

Otel web sitesi

10

Otel doğrudan rezervasyonları, örneğin telefonla rezervasyonlar

10

Konaklamanız için uygun şekilde puan almadıysanız veya I Prefer Puan bakiyenizin doğru olmadığına inanıyorsanız, çıkış tarihinden itibaren altı (6) ay içinde IPrefer.com'daki "Puan İsteyin" işlevini kullanarak ve puan talep ettiğiniz ücretleri yansıtan son otel faturanızın bir elektronik kopyasını eklemek de dahil yönergeleri izleyerek PH&R'dan ayarlama talep edebilirsiniz. Belge eklenene kadar puan talepleri kabul edilmeyecektir. Yeterli ve değiştirilmemiş bilgilerin veya belgelerin verilmesi söz konusu I Prefer Puanların reddedilmesine yol açabilir. I Prefer Üyesinin korunması için, I Prefer Puanları doğru olarak I Prefer Üyesinin hesabına geçene kadar tüm makbuzlar ve belgeler Üye tarafından korunmalıdır.

I Prefer Puanları check-in zamanında konuk rezervasyonunun içerdiği verilere göre verilir. Check-in'de veya check-in'den sonra rezervasyonda yapılacak değişiklikler I Prefer Puanları hesabının yeni ayrıntıları yansıtması için PH&R'a I Prefer Üyesi veya Katılan Otel tarafından ilgili konaklama için çıkıştan sonraki altı (6) ay içinde bildirilmelidir.

PH&R herhangi bir zamanda tamamen kendi isteğine bağlı olarak I PreferÜyesinin hesap bakiyesini ayarlayabilir.

I Prefer Puanları bir I Prefer Üyesinin Programa katılımının ölçüsüdür ve hiçbir şekilde bağımsız bir değere sahip değildir. Biriken I Prefer Puanları I Prefer Üyesinin mülkiyetini oluşturmaz. I Prefer Puanları nakde veya diğer herhangi bir kredi türüne dönüştürülemez. I Prefer Puanları ile ilgili olarak pazarlama malzemelerinde ve bu Program Koşullarında "kazanma" kelimesinin kullanılması, Programa katılımı ölçmenin bir yolu olarak I Prefer Puanlarını toplama anlamına gelecek ve I Prefer Puanlarının herhangi bir değeri olduğu anlamına gelmeyecektir. I Prefer Puanları sadece burada belirtildiği gibi ödüllere dönüştürülebilir ve sadece aktif bir I Prefer hesabı da dahil diğer dönüştürme önkoşullarla birleştirildiği zaman dönüştürülebilir. I Prefer Puanları sadece I Prefer Üyesinin yararı içindir ve bu Koşullarda tarif edilen haricinde başka bir kişiye devredilemez. I Prefer Üyeleri IPrefer@PreferredHotels.com'a bir devir talebi göndererek I Prefer Puanlarını başka bir I Prefer Üyeye devredebilirler. Devir talebine devreden Üyenin I Prefer Üye Numarası, devredilen I Prefer Üyesinin I Prefer Üye Numarası ve I Prefer Üyesinin devredilen I Prefer Üyesine devretmek istediği I Prefer Puanlarının sayısı dahil edilmelidir. Bir I Prefer Üyesinin ölümü halinde, PH&R, tamamen kendi isteğine göre, PH&R’ın bir ölüm belgesi de dahil tüm gerekli belgeleri alması ve gözden geçirmesiyle dönüştürülmemiş I Prefer Puanlarını başka bir I Prefer Üyesine devredebilir. Ölüm halinde I Prefer Puanlarının devrini talep etmek için IPrefer@PreferredHotels.com'a e-posta gönderin. I Prefer Puanlarının satışı veya değiş tokuşu yasaktır. Devredilmiş, satılmış veya satış ya da değiş tokuş ile bağlantılı olarak devredilmiş I Prefer Puanlarına el konabilir veya puanlar iptal edilebilir.

I PREFER PUANLARININ KULLANILMASI

Bir I Prefer Üyesi I Prefer Puanlarını IPrefer.com'daki güncel Ödül Çizelgesinde verildiği gibi Ödül Sertifikaları almak için (“Ödül Sertifikaları”) kullanabilir. I Prefer Üyeleri I Prefer Puanlarını Iprefer.com'da I Prefer hesaplarına giriş yaparak kullanabilirler. Dönüştürme işlemi tamamlandığında I Prefer Puanları hesaptan düşülecektir. İşlem için hesabınızda yeterli I Prefer Puanınız olmalı ve I Prefer hesabınız bu Program Koşullarında tanımlandığı gibi aktif olmalıdır.

Program hakkında bilgi sahibi olmak ve I Prefer Puanlarını kullanmak tamamen I Prefer Üyesinin sorumluluğundadır.

Ödül Sertifikaları bu Program Koşulları, Ödül Sertifikalarındaki Koşullar, ve Ödül Sertifikası sipariş teslim e-postası dahil bazı kısıtlamalara tabidir.

Ödül Sertifikaları satılamaz, açık arttırmaya konulamaz, takas edilemez, başkası adına alınıp satılamaz veya satın alınamaz. Bu şekilde elde edilen herhangi bir Ödül Sertifikası sahtekarlıkla elde edilmiş sayılarak geçersiz kabul edilecektir. Kopyalanan veya değiştirilen Ödül Sertifikaları geçersiz olacaktır.

Kaybolan, çalınan ya da başka şekilde yok olan Ödül Sertifikaları PH&R tarafından kendi isteğine bağlı olarak yetki verilmedikçe değiştirilmeyecek, tekrar çıkartılmayacak ya da alacak kaydedileyecektir. İstekler IPrefer@PreferredHotels.com'a gönderilmelidir.

ÜYELİK SEVİYELERİ VE YARARLARI

Program bir üye tarafından kazanılan I Prefer Puanları sayısına dayalı olarak iki üyelik seviyesi sunar.

Yararlar

Insider (0-49.999 puan)

Elit (50.000+ puan)

Harcanan her 1 ABD doları karşılığında kazanılan puan

10

15

Puanları ücretsiz gece, yemek ve spa hizmetleri için geçerli nakit değerinde Ödül Sertifikaları için kullanın*

Daha iyi oda**

Ücretsiz İnternet

Öncelikli erken check-in, geç çıkış**

Hoş geldiniz ikramı

 

*Otele göre değişir
**Check-in'de elverişliliğe dayalı

 

       

Insider

PH&R üyeliğinizi kabul ettikten sonra tüm I Prefer üyelerine Insider statüsü verilecektir.

Elit

Elit statüsü, Programa kabul edilme tarihinden başlayarak bir yıl içinde 50.000 veya daha fazla I Prefer Puanı kazanan tüm üyelere verilecek ve yıllık olarak I Prefer Üyesinin Programa kabul edilişinin yıldönümünde tekrar başlayarak verilecektir. Elit Üyeliği üye 50.000 I Prefer Puanı kazanır kazanmaz verilecektir ve Programdaki üyeliğin gelecek yılı boyunca devam edecektir. Elit statüsü Programda üyeliğin gelecek yılı sonunda sona erecektir. O tarihte, üye I Prefer Üyesi Elit statüsü için yeterli I Prefer Puanı kazanmadığı sürece Programda Insider statüsünde bir yıllık üyelik alacaktır.

PH&R I Prefer Üyelik Yararlarını I Prefer Üyelerine vermek için mümkün olan her türlü çabayı gösterecektir. Check-in sırasında mevcut olup olmadığına bakarak daha iyi bir oda verileceğine dikkat edin. Otel tamamen doluysa, otel daha iyi bir oda veremez ve üyeye neden daha bir oda verilemeyeceğini bildirmelidir. Daha iyi bir oda şöyle tanımlanmaktadır ama bununla da sınırlı kalmayacaktır: daha yüksek oda kategorisi, üstün bir manzara (örneğin deniz manzarası), “Kulüp deviyesi”, daha yüksek katlar, aynı oda kategorisi ama daha geniş metrekare veya daha iyi bir düzen. Aynı oda kategorisine ama daha geniş metrekareye ya da daha iyi bir düzene yükseltme.

Katılan Otellerde bütün yararlar elverişli olmayabilir. PH&R bu yararları sağlayamama sonucunda meydana gelebilecek dolaylı zararlardan veya iadeden sorumlu olmayacaktır.

ÜYELİK HESABI

I Prefer Üyeleri, IPrefer.com'da hesaplarına giriş yaparak, hesap ayrıntılarını, güncel I Prefer Puan bakiyelerini, daha önceki faaliyetlerini, kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini görebilirler. I Prefer üyelerinin bu bilgilere çevrimiçi ulaşabilmek için I Prefer Üyelik Numaralarını veya e-posta adreslerini ve şifrelerini vermeleri gerekir. Doğru bilgiler vermeyi ve iletişim bilgilerinizde aşağıda tarif edildiği şekilde herhangi bir değişikliği derhal iletmeyi kabul etmektesiniz. I Prefer Üyesi PH&R'a herhangi bir posta adresi veya isim değişikliğini bildirmekten sorumludur. İsim değişiklikleri, yasal belgeler, örneğin evlenme cüzdanı, sürücü belgesi veya yasal mahkeme kararıyla desteklenmelidir.

I Prefer Üyelerinin kendilerine atanmış bir I Prefer Numarası olmalıdır, Üye hesabı için şifreyi kendi atayacaktır. I Prefer Üyesi şifresini, üyelik numarasını ve diğer hesap bilgilerini gizli tutmaktan sorumludur. PH&R'ın I Prefer Üye Numarası veya hesabı kapsamında alanın talimatları yerine getirme hakkı vardır. PH&R bir üçüncü tarafın bir I Prefer Üyesinin hesabı veya I Prefer Üye Numarası kullanarak yaptığı bir hareketten sorumlu değildir.

I Prefer Üyeleri herhangi bir hesap bilgisi almadan önce I Prefer Üye Numarasını vermeli ve kişisel bilgilerini doğrulamalıdırlar. Bireysel hesap bilgisi bir yasal soruşturma veya kanuni işlemle ilgili olarak istenmedikçe hesapta adı görünen I Prefer üyesi dışında kimseye verilmez.

Bir I Prefer üyesinin hesabında bulunan herhangi bir hata ya da eksiklik ya da işlem için çıkış tarihinden itibaren altı (6) ay içinde IPrefer.com'daki "puan isteyin" işlevini kullanarak ve puan talep ettiğiniz ücretleri yansıtan son otel faturanızın bir elektronik kopyasını eklemek de dahil yönergeleri izleyerek PH&R'a bildirilmelidir. Belge eklenene kadar puan talepleri kabul edilmeyecektir. Yeterli ve değiştirilmemiş bilgileri veya belgeleri vermemek söz konusu I Prefer Puanlarının reddedilmesi sonucunu doğurabilir. I Prefer Üyesinin korunması için, I Prefer Puanları doğru olarak I Prefer Üyesinin hesabına geçene kadar tüm makbuzlar ve belgeler Üye tarafından korunmalıdır.

PH&R yanlışlıkla bir I Prefer Üye için bir I Prefer Puanı birikimini veya yararını inkar edecek olursa PH&R’ın sorumluluğu o I Prefer Puan birikiminin veya yararının eşdeğeriyle sınırlı kalacaktır.

PH&R'ın hatayla yazılmış I Prefer Puanlarını düzeltmeye hakkı vardır.

I PREFER PROGRAMI ÜCRET ŞART VE KOŞULLARI

I Prefer Üye Ücretleri sadece mevcut I Prefer Üyeleri için geçerlidir. Üyelik ücretleri katılan oteller ve tesislerde elverişliliğe tâbidir. Bir konuk I Prefer Üye Ücretinden rezervasyon yaparsa ve I Prefer üyesi değilse, rezervasyonun teyidiyle birlikte otomatik olarak I Prefer Programına katılmış olur. Konuk gelmeden önce I Prefer üyeliğini iptal ederse, otellerin En İyi Mevcut Ücretten (“BAR”) rezervasyonu değiştirme imkanı vardır.

Rezervasyon aralığı, bölge veya ülke, haftanın günü ve katılan otel tarafından belirlenecek diğer koşullara bağlı olarak I Prefer Üyeleri En iyi Mevcut Ücretten %3 indirim alacaklardır. Asıl indirim oranı otelin En iyi Mevcut (başka bir deyişle Esnek) Ücretiyle ilgilidir, bu da satın alma zamana bağlı olan, sınırsız olan, nitelikli olmayan ve indirim oranları hariç olan özel bir ücret türüdür. Katılan otellerin ücretleri sadece belli odalar, tarihler veya mevsimsel aralıklarla sınırlayarak sunma imkanı vardır. Aynı zamanda BAR'dan en az %3 indirimli olduğu sürece indirimi artırabilir veya azaltabilirler. Erken çıkış ücretleri, depozitolar ve iptal sınırlamaları uygulanabilir ve otele göre değişebilir.

İptal politikası, erken ayrılma, Önceden Satın alma ve diğer ödeme koşulları gibi rezervasyonlarla ilgili burada belirtilen şart ve koşullar uygulanacaktır.

Aksi belirtilmediği sürece, verilen ücretler gece başına oda başına, tek/çift doluluğa dayalı fiyatlardır ve vergiler, bahşişler, küçük bedeller ve tesis ücretleri dahil değildir (geçerliyse). Bu rezervasyonu telefonla yapıyorsanız lütfen +1 877 497 6976'yı arayın veya tüm I Prefer  Programı dünya çapında telefon rezervasyon numaralarınabakın. Bu ücret diğer seçilen promosyonlar, teklifler veya indirimlerle birleştirilemez ve mevcut rezervasyonlar veya gruplar için geçerli değildir. Ücret devredilemez veya nakde çevrilmesi talep edilemez ve gelecekteki konaklamalar için kullanılamaz.

I Prefer üyeliği, puanların kazanılması ve puanların dönüştürülmesi I Prefer Şart ve Koşullarına tâbidir.

HAKLARIN DEVRİ

Program kapsamında PH&R'ın Hak ve Yükümlülükleri PH&R tarafından herhangi bir zamanda herhangi bir diğer ilgili veya ilgisiz varlığa devredilebilir ve bu hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi o varlığın sorumluluğu olacaktır.

EYLEMLER, HATALAR VEYA EKSİKLİKLERDEN SORUMLU OLMAMA

PH&R şunlardan sorumlu değildir: (a) üçüncü tarafların (Katılan oteller de dahil ama bunlarla sınırlı kalmamak şartıyla) herhangi bir eylemi veya ihmali veya (b) herhangi bir fiyatlandırma veya yazım hatası, tarif hatası, Katılan Otellerle ilgili hatalar ve I Prefer Puanlarının alacak ve borç kaydetme hataları da dahil ama bunlarla sınırlı kalmamak üzere Programla ilgili olarak yayınlanan herhangi bir hata. PH&R bildirimde bulunmaksızın hataları düzeltme hakkını saklı tutar.

PROGRAM KOŞULLARININ YORUMLANMASI

Bu Program Koşullarının tüm yorumları PH&R’ın tek başına isteğine bağlı olacak ve PH&R’ın kararı nihai olacaktır.

FERAGAT

PH&R’ın herhangi bir I Prefer Üyesi tarafından bu Program Koşullarının ihlalinden feragat etmesi, bu Program Koşullarının daha önceki veya daha sonraki ihlallerinden feragati anlamına gelmeyecektir. PH&R’ın bu Program Koşullarına herhangi bir I Prefer Üyesi tarafından kesin uyulmasında ısrar etmemesi PH&R'ın o veya herhangi bir diğer I Prefer Üyeye karşı hak veya çarelerden feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. PH&R tamamen kendi isteğine bağlı olarak bu Program Koşullarına uymaktan feragat edebilir.

FERAGATNAME; YÜKÜMLÜLÜĞÜN SINIRLANDIRILMASI

ŞUNU AÇIKÇA ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ:

BU PROGRAMI TAMAMEN RİSKLERİ SİZE AİT OLMAK ÜZERE KULLANMAKTASINIz VE PROGRAM «OLDUĞU GİBİ» VE «MEVCUT OLDUĞU GİBİ» SAĞLANMAKTADIR. PROGRAM KOŞULLARINDA AÇIKÇA BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE, PH&R VE DİĞER BAĞLI KURULUŞLARI, KATILAN OTELLER VE İLGİLİ MEMURLARI, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI VE DİĞER TEMSİLCİLERİ DE DAHİL (TOPLU OLARAK, “PH&R VE BAĞLI KURULUŞLARI”) İSTER AÇIK İSTER İMA EDİLEN OLSUN İMA EDİLEN TİCARİ ELVERİŞLİLİK VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL AMA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE TÜM GARANTİLERDEN FERAGAT EDERLER.

BU PROGRAM KOŞULLARINDA AÇIKÇA AKSİNİN BELİRTİLDİĞİ HALLER DIŞINDA, PH&R VE BAĞLI KURULUŞLARI: (I) PROGRAMIN SİZİN ŞARTLARINIZI KARŞILAYACAĞINI; (II) PROGRAMIN KESİNTİSİZ, ZAMANINDA VE HATASIZ OLACAĞINI; (III) PROGRAM YOLUYLA ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR HİZMET VEYA BİLGİNİN BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINI VE (IV) HERHANGİ BİR HATANIN DÜZELTİLECEĞİNİ GARANTİ ETMEZLER. PROGRAM YOLUYLA ELDE EDİLEN TÜM HİZMETLER, VARSA, SADECE BUNLARI SAĞLAYAN İLGİLİ TARAFLARIN GEÇERLİ GARANTİLERİNE TÂBİDİR. İLGİLİ KANUNLARIN ELVERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, PH&R VE BAĞLI KURULUŞLARI PROGRAM YOLUYLA LİSTE HALİNDE VERİLEN, SATIN ALINAN VEYA VERİLEN HİZMETLERLE İLGİLİ TÜM GARANTİLERDEN FERAGAT EDERLER. YUKARIDAKİ HÜKÜMLERİN GENEL NİTELİĞİNİ SINIRLAMAKSIZIN, HİZMETİN ÇALIŞMAMASI, HİZMETİN YANLIŞ KULLANIMI, HİZMETİN KÖTÜYE KULLANIMI, HİZMETİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE HİZMETİN PROGRAM KOŞULLARINA UYMAMASINDAN DOLAYI TÜM SORUMLULUKTAN AÇIKÇA FERAGAT EDERİZ.

PH&R VE BAĞLI TARAFLARI HİÇBİR KOŞULDA, PROGRAMIN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASINDAN, BUNUNLA BAĞLANTILI YA DA BUNUNLA İLİŞKİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN HERHANGİ BİR ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR; BUNA ŞU SORUMLULUKLAR DAHİLDİR: (I) HERHANGİ BİR TALEP, KAYIP, YARALANMA, ZARAR, GECİKME, YOLCULUK İPTALİ, KAZA, MALİYET VEYA MASRAF (AVUKATLIK ÜCRETLERİ VE DAVA MASRAFLARI DA DAHİL AMA BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN); (II) HERHANGİ BİR TESADÜFİ, DOLAYLI, ÖZEL, CEZA GEREKTİREN, ÖRNEK NİTELİĞİNDE VEYA DOLAYLI ZARAR VEYA  PROGRAMLA, PROGRAM KOŞULLARIYLA VEYA IPREFER.COM İNTERNET SİTESİYLE İLGİLİ VEYA ONLARNDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI ZARARLAR (GELİR, KÂR, TASARRUF, İYİ NİYET VEYA VERİ KAYBI YA DA ZARARI DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) (TOPLU OLARAK, “KAYIPLAR VEYA ZARARLAR”); (III) PH&R VE ONUN BAĞLI KURULUŞLARININ PROGRAMIN YÖNETİMİNİ YERİNE GETİRMEMELERİ, GETİRMEKTE GECİKMELERİ VEYA GETİRME SIRASINDAKİ KARARLARI; BUNA BİR I PREFER ÜYE BAŞVURUSUNUN KABUL EDİLMESİ, YAZIŞMA, PUAN DÖNÜŞTÜRME TALEPLERİ VEYA I PREFERPUANLARI VEYA SERTİFİKALARININ ÇIKARILMASI DA DAHİLDİR; (IV) HESABINIZIN YETKİSİZ KULLANIMASI VEYA BİZİM MANTIK DAHİLİNDEKİ HERHANGİ BİR KONTROLÜMÜZ DIŞINDA GÜVENLİĞİN İHLAL EDİLMESİ; (V) PH&R VE ONUN BAĞLI KURULUŞLARI TARAFINDAN PROGRAM, HERHANGİ BİR ORTAK VEYA KATILAN OTEL VEYA ONLARIN HİZMETLERİ HAKKINDA HERHANGİ BİR TEKLİF, BEYAN, İFADE VEYA TALEP; (VI) HERHANGİ BİR FİYATLANDIRMA VEYA YAZIM HATASI, TARİF HATALARI, I PREFER PUANLARININ ALACAK VEYA BORÇ KAYDEDİLMESİNDEKİ HATALAR VE KATILAN OTELLERLE İLGİLİ HATALAR DAHİL AMA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE PROGRAMLA İLGİLİ YAYINLANMIŞ HERHANGİ BİR HATA VEYA İSABETSİZ YA DA HATALI BİLGİ; (VII) İLETİŞİMİN OLMAMASI; (VIII) I PREFER PUANLARININ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VEYA KULLANILMASI; (IX) ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN HERHANGİ BİR HAREKETİ VEYA İHMALİ VE (X) PROGRAMLA İLGİLİ HERHANGİ BİR DİĞER KONU.

BU, HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, TESADÜFİ VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN HERHANGİ BİR ZARAR (İŞİN KAYBI, KÂRIN KAYBI, PEŞTEMALİYENİN KAYBI, VERİLERİN KAYBI, YEDEK ÜRÜNLERİN, HİZMETLERİN TEDARİK EDİLMESİ MALİYETİ, BİLGİ, DAVA ETME VEYA BENZERİ DAHİL) DAHİL, İSTER SÖZLEŞMENİN İHLALİNE, İSTER GARANTİNİN İHLALİNE, İSTER HAKSIZ FİİLE (İHMAL DAHİL), İSTER ÜRÜN SORUMLULUĞUNA, İSTER BAŞKA BİR ŞEYE DDAYALI OLSUN, BİR BİREY SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIĞINI HABER VERSE DAHİL HERHANGİ TÜRDE TÜM ZARARLAR İÇİN GEÇERLİ GENİŞ KAPSAMLI BİR SORUMLULUK SINIRLAMASIDIR. BURADA ORTAYA KOYULAN SORUMLULUK SINIRLAMASI, PH&R İLE SİZİN ARANIZDA YAPILAN PAZARLIĞIN TEMEL ÖĞELERİDİR. PROGRAM YOLUYLA ÖNERİLEN HİZMETLER SÖZ KONUSU SINIRLAMALAR OLMADAN SAĞLANAMAZ. YUKARIDAKİLER SAKLI KALMAK KOŞULUYLA, PH&R VE BAĞLI KURULUŞLARIN HERHANGİ BİR SEBEPLE TEK VE BÜTÜN AZAMİ SORUMLULUĞU VE SİZİN HERHANGİ BİR SEBEPLE TALEP VE SEBEP İÇİN MÜNHASIRAN ÇARENİZ, TARAFINIZDAN PROGRAM YOLUYLA SAĞLANAN HİZMETE ÖDENEN TUTARLA SINIRLI KALACAKTIR. PH&R'A, HERHANGİ BİR TALEBİNİZİ İLK VERDİĞİNİZ TARİHTEN ÖNCE PROGRAM YOLUYLA SİZE SAĞLANAN HERHANGİ BİR HİZMET İÇİN HERHANGİ BİR TUTAR ÖDEMEDİYSENİZ, PH&R İLE ANLAŞMAZLIKTA TEK VE MÜNHASIR ÇARENİZİN HİZMETLERİ KULLANMAYI KESMEK VE HESABINIZI İPTAL ETMEK OLDUĞUNU ONAYLAR VE KABUL EDERSİNİZ.

BAZI YARGI YETKİLERİ BAZI TÜRDE HASARLAR İÇİN BAZI GARANTİLERDEN VEYA SINIRLAMALARDAN VEYA YÜKÜMLÜLÜKLERDEN FERAGAT EDİLMESİNE İZİN VERMEZ. BUNA GÖRE, YUKARIDAKİ BAZI FERAGATLER VE SINIRLAMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. SÖZ KONUSU YARGI YETKİLERİNDE, İSTİSNALAR VE SORUMLULUK KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜYLE SINIRLIDIR.

TİCARİ MARKA

PREFERRED HOTELS & RESORTS, PREFERRED RESIDENCES, I PREFER, HISTORIC HOTELS WORLDWIDE, PREFERRED GOLF CLUB PREFERRED HOTEL GROUP, INC.'in ticari markaları ve hizmet markalarıdır.

YÜRÜRLÜKTEKİ KANUN

Bu Program Koşulları Birleşik Devletler ve Illinois eyaleti kanunlarına tâbi olacaktır; başka bir yargı yetkisinin kanun uygulamasını yürürlüğe koyacak bir kanun ilkelerinde çelişkiye bakılmaz. Taraflar, bu Program Koşullarıyla ilgili veya bu kapsamda ortaya çıkan ve bu Program Koşullarının Anlaşmazlık Çözümü/Tahkim bölümünde belirtilen şekilde çözülemeyen diğer tarafa karşı herhangi bir talep veya anlaşmazlığın (sözleşme, haksız fiil, kusursuz sorumluluk, kanuni sorumluluk ve diğer talepler) sadece Chicago, Illinois'te bulunan bir yetkili mahkeme tarafından çözülmesi gerektiğini kabul ederler. Her bir taraf söz konusu mahkemelerin kişisel yargı yetkisini ve onların dava tebliğini kabul etme konusunda mutabıktır.

ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ/TAHKİM

Programla veya bu Program Koşullarıyla ilgili veya onlardan kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta, önce PH&R'ye sorun veya anlaşmazlığın çözümü için bir fırsat vermeyi onaylar ve kabul edersiniz. Buna önce sorun veya anlaşmazlığın yazılı bir açıklaması aşağıdaki e-posta adresine göndermek de dahildir: IPrefer@PreferredHotels.com veya posta adresi: I Prefer Hotel Rewards, Preferred Hotels & Resorts, 311 South Wacker Drive #1900, Chicago, IL 60606.

Daha sonra PH&R ile iyi niyetle sorun veya anlaşmazlığınızı tartışmayı kabul edersiniz. Bu çözümle sonuçlanmalıdır, ama sorun veya anlaşmazlık herhangi bir sebeple PH&R'nin yazılı açıklamayı almasından sonra altmış (60) gün içinde tatminkar bir şekilde çözümlenmezse, aşağıdaki diğer anlaşmazlık çözümü hükümlerini kabul etmektesiniz.

Gayrı resmi olarak çözümlenemeyen ve Programdan veya bu Program Koşullarından kaynaklanan veya herhangi bir şekilde onlarla ilgili olan tüm talepler ve anlaşmazlıklar için tek ve münhasır ortam ve çarenin nihai ve bağlayıcı tahkimle çözüleceğini kabul edersiniz; PH&R'nin veya herhangi bir üçüncü tarafın patent, telif hakkı ticari sırrı, gizlilik veya tanıtım haklarını herhangi bir şekilde ihlal etmeniz veya ihlal etmekle tehdit etmeniz bunun dışındadır, bu durumda tahkimin kanunen yeterli bir çare olmadığını ve PH&R ve/veya ilgili üçüncü tarafın/tarafların ihtiyati tedbir veya diğer uygun çarelere başvurabileceğini kabul edersiniz. Siz ve biz Program ve Program Koşullarının eyaletler arası ticareti etkileyebileceğini ve Program Koşulları kapsamında tahkimlere Federal Tahkim Yasası ve federal tahkim kanununun uygulanacağını (herhangi bir başka hukukun seçimi hükmüne karşın) onaylarız.

Program Koşulları kapsamında Tahkim Amerikan Tahkim Birliği (“AAA”) tarafından yürütülecektir. 75.000 dolardan az talepler için, AAA’nın Tüketicilerle İlgili Anlaşmazlıklar için Tamamlayıcı Prosedürleri uygulanacaktır; 75.000 dolardan fazla taleplerde AAA’nın Ticari Tahkim Kuralları Uygulanacaktır. AAA kuralları www.adr.org'de mevcuttur veya 1-800-778-7879 aranarak öğrenilebilir. Siz tahkim talebinizle başvurduktan sonra, toplamda 75.000 dolardan az olan tüm dosyalama, yönetim ve tahkim hakimi ücretlerini biz ödeyeceğiz. Toplamda 75.000 dolardan fazla olan talepler için, tüm dosyalama, yönetim ve tahkim hakimi ücretlerinin ödemesi AAA Ticari Tahkim Kurallarına tâbi olacaktır. Siz ve biz, avukatlar, uzmanlar ve diğer tanıklar için dahil, kendimize ait diğer ücretlerimizi, maliyet ve masraflarımızı ödemeyi kabul ederiz. Bir tahkim hakimi kişisel olarak ihtiyati tedbir veya tespit çözümü ve avukat ücretleri de dahil mahkemede mevcut olan herhangi bir çözüme karar verebilir. Ek olarak, tahkimi başlatmadan önce bildirim verdiğiniz ve yukarıda gerekli olduğu gibi iyi niyetle PH&R ile görüştüğünüz 75.000 doların altındaki talepler için, tahkim hakimi tahkimde sizin haklı taraf olduğunuza karar verirse, mantık dahilinde avukat ücreti ve masraflarınızın karşılanmasına hak kazanırsınız. Önemsiz oldukları belirlenen talepler dışında, PH&R ilgili kanun kapsamında bir karar mevcut olsa da, tahkimde avukatlık ücretleri için bir karar istememeyi kabul eder. Tahkime gitme anlaşmasına sınırlı bir istisna olarak siz ve biz, talepleriniz küçük talepler mahkemesinde duruşma için yeterliyse taleplerinizi bu mahkemeye götürebileceğinizi kabul etmekteyiz.

BU TAHKİM SÖZLEŞMESİNDEN ÇIKMAYA HAKKINIZ VARDIR. SİTE İLE VEYA HİZMETLE HERHANGİ BİR ÖZEL ETKİLEŞİMLE İLGİLİ OLARAK BU ZORUNLU TAHKİMİ KABUL ETMEZSENİZ, SÖZ KONUSU ETKİLEŞİM TARİHİNDEN İTİBAREN OTUZ (30) GÜN İÇİNDE (877) 467-6979'u veya https://www.IPrefer.com/contact-us adresinde listelenen uluslararası numaraları arayarakVEYA IPrefer@PreferredHotels.com'a e-posta göndererek SÖZLEŞMENİN BU BÖLÜMÜNDEN VAZGEÇEBİLİRSİNİZ.. Otuz (30) günlük süre sona erdikten sonra alınan vazgeçişler geçerli olmayacak ve bu Koşullar uyarınca taleplerinizi tahkim yoluyla yapmanız gerekecektir.

İlgili kanunların izin verdiği en geniş ölçüde, BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA HİÇBİR BAŞKA TAHKİM VEYA TALEP BAŞKA BİR TAHKİM VEYA TALEP İLE BİRLEŞTİRİLEMEZ; BUNA HERHANGİ BİR SİTENİN VEYA HİZMETLERİN BİR DİĞER GÜNCEL VEYA ESKİ KULLANICISIYLA İLGİLİ OLANLAR DAHİLDİR VE HİÇBİR TOPLU TAHKİM MUAMELESİNE İZİN VERİLMEYECEKTİR. Bu TOPLU DAVA FERAGATNAMESİNİN yürütülemez olması halinde, herhangi bir ceza gerektiren dava sadece tahkimde değil sadece yetkin bir yargı yetkisinde devam edebilir.

HERHANGİ BİR TALEP İSTER TAHKİMDE İSTER MAHKEMEDE OLSUN, İKİMİZ DE ARAMIZDAKİ HERHANGİ BİR TALEP VEYA ANLAŞMAZLIK İÇEREN BİR JÜRİLİ MAHKEME HAKKINIZDAN VAZGEÇTİĞİMİZİ KABUL EDERİZ.

Sizden gelen, herhangi bir biçimde Programla ya da bu Program Koşullarıyla ilgili herhangi bir talep, dava ya da muamele hiçbir durumda davanın sebebinin ortaya çıkmasından sonra bir (1) yıldan uzun süreyle tesis edilmeyecektir.

KANUNA TÂBİ OLMA

Programa Üyelik ve I Prefer Puanlarının kazanılması ve talep edilmesi tüm geçerli yerel kanun ve yönetmeliklere tâbidir. Programa Üyelik, üye yararları, I Prefer Puanları ve Ödül Sertifikaları iyi niyetle sunulmaktadır, fakat Birleşik Devletler'de veya I Prefer Üyesinin ikamet ettiği ülkede ilgili kanun veya yönetmelik tarafından yasaklanacak veya kısıtlanacak olursa mevcut olmayabilirler. Bu Program Koşullarının herhangi bir bölümü kanun dışı veya uygulanamaz kabul edilirse, o bölüm söz konusu yargı yetkisinde Program Koşullar silinmiş sayılacak ve kalan hükümler yürürlükte kalacaktır.

BÖLÜNEBİLİRLİK; YORUM

Bu Program Koşullarının herhangi bir hükmü kanuna aykırı, geçersiz veya herhangi bir sebeple yargı yetkisinin yetkili mahkemesi tarafından yürütülemez sayılırsa, kalan hükümlerin geçerliliği ve yürürlüğü bundan etkilenmeyecektir. Bu Program Koşullarında kullanıldığı zaman, “dahil” teriminin arkasından "bununla sınırlı olmaksızın" kelimelerinin geldiği kabul edilecektir.

BÜTÜN SÖZLEŞME

Bu Program Koşulları, burada bir araya getirilmiş Gizlilik Politikası ve diğer politikalar dahil bu sözleşmenin konusuyla ilgili olarak PH&R ile Programın her bir kullanıcısı arasındaki tek ve bütün sözleşmeyi oluşturmaktadır ve daha önce veya geçici olarak olan yapılmış bu Program Koşullarının konusu ile ilgili ister sözlü, ister yazılı olsun herhangi bir ve her türlü sözleşmenin, beyanın, garantinin ve anlayışın yerini alır.

ÇEŞİTLİ

Aksine herhangi bir kanun veya yönetmeliğe bakılmaksızın, Program veya bu Program Koşullarının kullanılmasıyla ilgili veya bundan kaynaklanan herhangi bir talep veya dava hakkı söz konusu talep veya hak için ortaya çıkmasından sonra bir (1) yıl içinde başvuru yapılması gerektiğini, aksi takdirde bunun sonsuza dek yasaklanacağını kabul edersiniz. Bu Program Koşullarının “Feragatname; Sorumluluğun Sınırlanması” hükümleri PH&R ve Bağlı Kuruluşları içindir ve bu bireyler veya varlıkların bu hükümleri sizin aleyhinize kendileri adına doğrudan yürürlüğe koymaya hakları olacaktır.

BİZE ULAŞIN

Program veya Program Koşulları hakkında herhangi bir yorumunuz, sorunuz veya şikayetiniz varsa, lütfen verilen telefon numaralarından veya https://www.IPrefer.com/contact-us adresindeki e-posta adresinden bize ulaşın. Herhangi bir meseleyi mümkün olan en kısa zamanda elimizden geldiği ölçüde ele alacağız.

Loading...