For personal assistance booking hotels from our collection around the world, please call 1-866-990-9491; for residences, please call 1-855-384-7242.

  • Free WiFi with I Prefer
  • Room Upgrade with I Prefer
  • Early Check-In and Late Check-Out with I Prefer
  • Points for Free Nights with I Prefer
  • Member-Only Rates with I Prefer
Instant perks with booking
Free WiFi
Room Upgrade
Early Check-In / Late Check-Out
Rewards Points for Free Nights
Members-Only Rates
Close
Get instant benefits with I Prefer Hotel Rewards at more than 700 hotels in over 85 countries
  • Free WiFi with I Prefer
  • Room Upgrade with I Prefer
  • Early Check-In and Late Check-Out with I Prefer
  • Points For Free Nights with I Prefer
  • Member-Only Rates with I Prefer

Free WiFi • Room Upgrade • Early Check-In/Late Check-Out • Points For Free Nights • Member-Only Rates

Check-In
Check-Out
Select Adults
Select Children
Close
Get instant benefits with I Prefer Hotel Rewards at more than 700 hotels in over 85 countries

I Prefer Program Terms and Conditions - Svenska

Languages
 

Se Preferred Hotels & Resorts' integritetspolicy.

Effektivt datum: 16 mars 2017

I PREFER HOTELL-BELÖNINGSPROGRAM

I Prefer programmet ("Program") är ett kundlojalitetsprogram som erbjuds av Preferred Hotels & Resorts ("PH&R") som belönar I Prefer medlemmar (enligt definitionen nedan) som övernatta på deltagande hotell (enligt definitionen nedan). När du har anmält dig till programmet och blir en I Prefer medlem, kommer du att vara berättigad att tjäna poäng ("I Prefer poäng") på utvalda övernattningar eller utvalda aktiviteter på deltagande hotell. Då kommer du kunna lösa in I Prefer poäng såsom beskrivs nedan för belöningar som belöningsbevis (enligt definitionen nedan).

ALLMÄNNA REGLER OCH VILLKOR

Deltagande i programmet omfattas av dessa regler och villkor Preferred Hotels & Resorts integritetspolicy som ingår här i (kollektivt "Programregler"). Det är ditt ansvar att läsa och förstå programreglerna.

PH&R kan ändra Programvillkoren efter eget gottfinnande när som helst utan föregående meddelande inklusive, men inte begränsat till, ändring av medlemskapsberättigande; ändring av medlemsförmåner; ändra hur I Prefer poäng tjänas in; och ändra hur många I Prefer poäng som behövs för att lösa in en belöning. Eventuella ändringar av programvillkoren kommer att visas i programvillkoren på IPrefer.com-webbplatsen och kommer att träda i kraft omedelbart om inte annat anges. Vi kommer att publicera ett tydligt meddelande på IPrefer.com-webbplatsen för att meddela dig om några väsentliga ändringar av programvillkoren och ange överst i programvillkoren eller Integritetspolicy när den senast uppdaterades.

PH&R kan avsluta programmet när som helst med eller utan förvarning. Uppsägningsprocessen meddelas vid uppsägningstidpunkten.

Medlemskap i programmet, intjäning av I Prefer poäng och inlösen av I Prefer poäng är ogiltig, där det är förbjudet enligt lag och omfattas av tillämpliga myndighetsregler.

Mottagande av belöningar inklusive belöningsbevis eller inlösen av I Prefer poäng kan vara skattepliktiga. Eventuell skatteplikt, inklusive upplysning, avseende mottagande av priser inklusive belöningsbevis eller användning av I Prefer poäng är enbart ditt ansvar. PH&R kommer inte att vara ansvarig för någon skattskyldighet, tull eller andra avgifter i samband med utfärdande av belöningar inklusive belöningsbevis. Du bör kontakta din skatterådgivare angående eventuella skatteeffekter.

 

MEDLEMSSKAPSREGISTRERING

Du kan ansöka om att bli medlem i programmet (“I Prefer medlem”) genom att fylla i ansökan på IPrefer.com webbsidan, genom att ringa (877) 497–6976 eller de internationella nummer som anges på https://www.IPrefer.com/contact-us eller på ett deltagande hotell och genom att följa de tillämpliga anvisningarna för inlämning av ansökan. För att bli en I Prefer medlem, du måste ha en giltig e-postadress vid registreringen. Varje e-postadress kan endast användas för en I Prefer medlem. Du måste också vara minst 18 år eller myndig på den plats där du bor, beroende på vilken som är äldre, för att vara en I Prefer medlem. Kooperativ, föreningar eller grupper kan inte vara medlemmar i programmet. När ditt I Prefer medlemskap är godkänt kommer du att få ett virtuellt medlemskort med ditt I Prefer medlemsnummer (“I Prefer medlemsnummer”). PH&R kan neka medlemskap i programmet för vilken som helst ansökan, efter eget gottfinnande och utan skriftligt meddelande.

Du får bara anmäla dig själv till programmet, och du får bara upprätthålla ett medlemskapskonto. Endast du får tjäna in eller lösa in I Prefer poäng som är kopplade till ditt I Prefer medlemsnummer. Med undantag för vad som beskrivs i dessa programvillkor är medlemskap och dess förmåner som definieras nedan ej överförbara och får inte lånas ut eller säljas till en annan person.

PH&R kan utan föregående meddelande, säga upp ett I Prefer medlemsskapskonto enligt eget gottfinnande när som helst av vilken som helst anledning som kan innefatta men är inte begränsad till: (a) överträdelse mot programvillkoren; (b) lämnande av felaktiga uppgifter eller missbruk av programmet; (c) bevis på bedrägeri, missbruk eller misstänkt aktivitet; (d) överträdelse mot nationell, statlig eller lokal lag eller förordning i samband med användningen av programförmåner; (e) underlåtenhet att betala hotellkostnader; (f) upprätthålla mer än ett aktivt konto per I Prefer medlem eller (g) vidta åtgärder som är till nackdel för programmet eller något av dess deltagande hotell, som PH&R bestämmer enligt eget gottfinnande.

Du kan avsluta ditt I Prefer medlemskap när som helst genom att skicka ett brev till I Prefer, Preferred Hotels & Resorts, 311 South Wacker Drive # 1900, Chicago, IL 60606 eller en e-postmeddelande till IPrefer@PreferredHotels.com där du anger att du önskar säga upp ditt medlemskap, med ditt namn, din e-postadress och I Prefer medlemsnummer. Ditt medlemskonto upphör att gälla den dag din korrespondens har mottagits av PH&R.

Om ditt I Prefer medlemskap avslutas av dig eller PH&R, kommer alla I Prefer poäng på ditt konto och dina medlemsförmåner att förverkas omedelbart efter uppsägningen. Om du ansöker om medlemskap på nytt vid ett senare tillfälle kommer du inte att återhämta några I Prefer poäng eller tidigare medlemsskapsförmåner som har förverkats från ditt tidigare medlemsskapskonto.

I Prefer poäng får inte lösas in om en I Prefer medlem blir inaktiv, då I Prefer poängen på I Prefer medlemskontot kommer att förverkas. En I Prefer medlem anses “Inaktiv” om han/hon under en 24 månaders period: (a)I Prefer medlemmen inte har bott på något deltagande hotell; (b) I Prefer medlemmen har inte tjänat, mottagit eller återinlöst några I Prefer poäng; eller (c) I Prefer medlemmen har inte löst in några belöningsbevis som erhållits genom programmet.

 

DELTAGANDE HOTELL

Medlemsförmåner, I Prefer poäng och belöningsbevis ges endast av hotell som aktivt deltar i programmet vid incheckningen. (“Deltagande hotell”) En lista över deltagande hotell finns på www.IPrefer.com. PH&R är inte ansvarig för hotell som slutar att delta i programmet.

Om ett hotell slutar sin status som ett deltagande hotell, efter att du gjort en bokning, men innan du checkar in, kommer belöningsbevis inte längre att vara giltiga på hotellet, även om din bokning gjordes före hotellets uppsägningsdatum.

TJÄNA I PREFER POÄNG

I Prefer Poäng kan erhållas för hotellvistelser endast på deltagande hotell som är listade på www.IPrefer.com. Denna lista kan uppdateras när som helst efter PH&R:s eget gottfinnande.

För att tjäna I Prefer poäng, måste en I Prefer medlem boka en vistelse på ett deltagande hotell genom en av följande godkända bokningskanaler med ett giltigt I Prefer medlemsnummer. En “Vistelse” är antingen en natt eller det totala antalet på varandra följande nätter på ett och samma hotell. Godkända bokningar måste innehålla ett giltigt I Prefer medlemsnummer vid bokningstillfället eller läggas till bokningen under eller före incheckningen. Om inte så, kommer bokningen inte att vara berättigade för att tjäna I Prefer poäng. I Prefer poäng kommer inte att tjänas för bokningar som gjorts före I Prefer medlemmen erhöll ett I Prefer medlemsnummer. I Prefer poäng kommer endast att krediteras till I Prefer  medlemsnummer som har angivits vid bokningstillfället. Endast ett I Prefer medlemsnummer kan vara kopplat till varje bokning. Endast priser bokade för deltagande hotell genom “Godkända bokningskanaler” som anges nedan är godkända för att tjäna in I Prefer poäng. Vissa priser och/eller bokningar, som till exempel gratis eller bytesvistelse, anställda-/bransch-/flygbolagsbesättningsprisklasser, grupprabatter, grossist-/researrangörspriser, bokningar betald med grossistkuponger eller flygbolagskuponger och avbeställda/inte incheckade är inte berättigade till I Prefer poäng. Deltagande hotell kan dessutom också utesluta vissa avgifter från att tjäna I Prefer poäng (till exempel företagsförhandlade priser).

En I Prefer medlem kommer endast att få I Prefer poäng för en kvalificerad bokning efter att I Prefer medlemmen slutför sin vistelse, har checkat ut och betalat i helhet för sin vistelse. I Prefer medlemmen måste ha ett aktivt medlemskap vid tidpunkten för utcheckningen. Vistelser som helt eller delvis betalas av I Prefer Belöningsbevis är berättigade till I Prefer poäng. Utebliven incheckning och avbokade vistelser är inte giltiga även om de är fullt betalda. I Prefer Poäng kommer att finnas tillgängliga inom sju (7) dagar efter utcheckning.

I Prefer poäng beräknas utifrån Bokningsintäkter och beräkningen inkluderar inte skatter, serviceavgifter, anläggningsavgifter eller gratifikationer. (“Bokningsintäkter”). Deltagande hotell kan emellertid efter eget gottfinnande välja att tilldela I Prefer poäng på icke-rumsavgifter, inklusive mat och dryck, spa, parkering, affärscenter, presentbutiksinköp, telekommunikation, kemtvätt och tvätt, gym, filmer eller spel på rummet, dricks och gratifikationer, avgifter för utebliven incheckning och avbokningsavgifter. Dessutom kan deltagande hotell efter eget gottfinnande välja att tilldela flygbolags miles utöver I Prefer poäng. PH&R och deltagande hotell kan ibland erbjuda andra möjligheter att tjäna I Prefer poäng på inklusive kampanjpremieringar och andra köpmöjligheter. Dessa erbjudanden kan vara tillfälliga och kan upphöra när som helst med PH&R:s eller deltagande hotell eget gottfinnande. Sådana erbjudanden är ogiltiga, om de är förbjudna enligt lag.

Hotellvistelser som betalas i annan valuta en amerikanska dollar konverteras med en växelkurs som är fastställd av PH&R. Detta kan vara den valutakurs som används av det deltagande hotellet vid incheckningen, vid utcheckningen eller en annan kurs vald av PH&R.

De godkända bokningskanalerna och den prisklass som de godkända bokningarna som kommer att ge I Prefer poäng anges nedan.

Godkänd bokningskanal

I Prefer tilldelade poäng för varje $1 (USD) som betalas vid utcheckning för bokningsintäkter

IPrefer.com, PreferredHotels.com, PreferredGolf.com

10

Preferred Hotels & Resorts call centers

10

Resebyråbokningar (andra än online resebyråer inklusive, men inte begränsat till, Travelocity, Orbitz, Expedia, och Hotels.com)

10

Hotellets webbplats

10

Direktbokningar med hotell, t.ex. telefonbokningar

10

Om du inte var korrekt krediterad för din vistelse eller tror att ditt I Prefer poängsaldo är felaktigt, kan du ansöka om justering från PH&R inom sex (6) månader efter utcheckningsdatumet med hjälp av funktionen ”Begär poängs" på IPrefer.com och följ instruktionerna, inklusive bifogad elektronisk kopia av din slutliga hotellräkning som avspeglar de avgifter för vilka du gör anspråk på poäng. Begäran av poäng kommer inte att godkännas innan en fil har bifogats. Underlåtenhet att tillhandahålla tillräcklig och oförändrad information eller dokumentation kan resultera i avslag av dessa I Prefer poäng. För I Prefer medlemmars skydd, alla kvitton och dokumentation bör behållas av medlemmen tills I Prefer poäng har krediterats korrekt på I Prefer medlemskontot.

I Prefer poängen delas ut på uppgifterna i gästbokningen vid incheckningen. Ändringar i bokningen vid incheckningen eller efter incheckningen måste rapporteras till PH&R av I Prefer medlemmen eller det deltagande hotellet inom sex (6) månader efter utcheckning för den relevanta vistelsen för att I Prefer poängberäkning ska avspegla nya uppgifter.

PH&R kan justera ett I Prefer medlemskontosaldo när som helst efter eget gottfinnande.

I Prefer poäng är ett mått på en I Prefer medlemsdeltagande i programmet och har inget oberoende värde alls. Upplupna I Prefer poäng utgör inte egendom av I Prefer medlem. I Prefer Poängen kan inte lösas in mot kontanter eller någon annan form av kredit. Användning av ordet "tjäna" i marknadsföringsmaterial och dessa Programvillkor i förhållande till I Prefer poäng ska innebära att samla in I Prefer Poäng som ett mått på deltagande i programmet och betyder inte att I Prefer poäng har något värde. I Prefer Poäng är endast inlösningsbara för belöningar, enligt vad som anges här, och endast i kombination med övriga förutsättningar för inlösen, inklusive ett aktiv I Prefer kontot. I Prefer poäng är endast för I Prefer medlemmens förmåner och kan inte överföras till någon annan med undantag för vad som beskrivs i dessa villkor. I Prefer medlemmar kan överföra I Prefer poäng till andra I Prefer medlemmar genom att skicka en begäran till IPrefer@PreferredHotels.com. Överföringsförfrågan ska innehålla den överförande medlemmens I Prefer medlemsnummer, medlemmen som poängen I Prefer ska överföras till I Prefer medlemsnummer, och numret för I Prefer poäng som den överförande I Prefer medlemmen vill föra över till den mottagande I Prefer medlemmen. Om en I Prefer medlem avlider, kan PH&R, enligt eget gottfinnande, överföra outnyttjade I Prefer poäng till en annan I Prefer medlem efter att PH&R’ har emottagit och godkänt all begärd dokumentation och kommunikation inklusive dödsintyg. För att begära en överföring av I Prefer poäng vid dödsfall, skicka en e-postmeddelande till IPrefer@PreferredHotels.com. Försäljning eller utbyte av I Prefer poäng är förbjudet. I Prefer poäng som har överförts, sålts eller tilldelats i samband med en försäljning eller byteshandel kan konfiskeras eller annulleras.

ÅTERLÖSNING AV I PREFER POÄNG

En I Prefer medlem kan lösa in I Prefer poäng eller få Belöningsbevis som anges i nuvarande belöningsdiagram på IPrefer.com (“Belöningsbevis”). I Prefer medlemmar kan lösa in sina I Prefer genom att logga in på sitt I Prefer konto på IPrefer.com. I Prefer poängen kommer att dras av från hans eller hennes konto när inlösenstransaktionen är klar. Du måste ha tillräckligt med I Prefer poäng på ditt konto för transaktionen och ditt I Prefer konto måste vara aktivt, såsom beskrivs i dessa programvillkor.

Det är endast ansvaret av I Prefer medlemmen att hålla sig informerad om och att lösa in I Prefer poäng.

Alla belöningsbevis är föremål för vissa begränsningar inklusive dessa programvillkor, Villkor för belöningsbevis, och belöningsbevis beställningsleveransens e-postadress.

Belöningsbevis får inte säljas, auktioneras ut, bytas ut, försäljas eller köpas. Eventuellt belöningsbevis som erhållits på detta sätt anses vara bedrägligt erhållet och anses vara ogiltigt. Belöningscertifikat kommer att vara ogiltigt om det kopieras eller ändras.

Belöningsbevis kommer inte att ersättas, utfärdas igen eller krediteras om det förloras, stulits eller på annat sätt förstörs utan tillstånd från och enligt PH&R eget gottfinnande. Begäran ska skickas till IPrefer@PreferredHotels.com.

MEDLEMSSKAPSNIVÅER OCH FÖRDELAR

Programmet erbjuder två medlemsnivåer baserat på antalet I Prefer som tjänats in av en medlem

Förmåner

Insider(0-49 999 poäng)

Elite(50 000+ poäng)

Poäng som tjänas in för varje berättigad US$1

10

15

Lös in poäng för kontantvärde belöningsbevis som gäller för gratis nätter, måltider och spa*

Rumsuppgradering**

Gratis internet

Prioriterad tidig incheckning, sen utcheckning**

Välkomstbekvämligheter

 

*Kan variera beroende på hotell
**Beroende på tillgänglighet vid incheckning

 

       

Insider

Insider-status kommer att ges till alla I Prefer medlemmar när PH&R godkänner ditt medlemskap.

Elite

Elite-status kommer att ges till alla medlemmar som tjänar 50 000 eller mer I Prefer poäng under ett år från och med dagen för godtagande in i programmet och startar årligen om på årsdagen för I Prefer medlemmens godtagande in i programmet. Elite medlemskap kommer att beviljas så snart medlemmen tjänar 50 000 I Prefer Poäng och kommer att fortsätta under nästa år av medlemskapet i programmet. Elite-status löper ut vid slutet av nästa år av medlemskapet i programmet. Vid den tiden kommer medlemmen att få ett år av medlemskap i programmet med Insider status, om inte I Prefer medlemmen har tjänat tillräckligt med I Prefer poäng för Elite status.

PH&R kommer att göra sitt bästa för att leverera I Prefer medlemsförmåner till I Prefer medlemmar. Observera att en rumsuppgradering tillhandahålls utifrån tillgänglighet vid incheckningen. Om hotellet är full belagt kan hotellet inte leverera och måste informera medlemmen om varför deras uppgradering inte kan ske. En rumsuppgradering definieras som, men är inte begränsad till: högre rumskategori, bättre utsikt (dvs. havsutsikt), "Club-nivå", högre våning, samma rumskategori men fler kvadratmeter eller bättre layout. Uppgradera till samma rumskategori men fler kvadratmeter eller bättre layout.

Inte alla fördelar kan vara tillgängliga på alla deltagande hotell. PH&R kommer inte att hållas ansvarigt för återbetalning eller för eventuella följdskador som uppstår på grund av att de inte har levererats.

MEDLEMSKONTO

I Prefer medlemmar kan se sina kontouppgifter, aktuellt I Prefer poängsaldo, tidigare aktivitet och uppdatera sin personliga information och kommunikationspreferenser genom att logga in på sitt konto på IPrefer.com. I Prefer medlemmar kommer att behöva tillhandahålla hans eller hennes I Prefer medlemsnummer eller e-postadress och lösenord för att få tillgång till den här informationen online. Du godkänner att tillhandahålla korrekt information och meddelar omedelbart eventuella ändringar i din kontaktinformation enligt beskrivningen nedan. I Prefer Medlem är ansvarig för att anmäla till PH&R någon förändring av postadress, e-postadress eller namnbyte. Namnbyten måste stödjas av juridisk dokumentation, till exempel äktenskapsintyg, körkort eller handling från domstol.

I Prefer kommer att ha ett tilldelat I Prefer medlemsnummer, medlemmen kommer att själva bestämma lösenordet för sitt konto. I Prefer medlemmen ansvarar för att hålla sitt lösenord, medlemsnummer och annan kontoupplysning konfidentiell. PH&R har rätt att agera på instruktioner mottagna under ett I Prefer medlemsnummer eller konto. PH&R är inte ansvarig för eventuella åtgärder som vidtas av en tredje part med hjälp av ett I Prefer medlemskonto eller I Prefer medlemsnummer.

I Prefer Medlemmar måste ange deras I Prefer medlemsnummer och verifiera personlig information innan de får någon kontoinformation. Individuell kontoinformation kommer inte att ges till någon annan än I Prefer medlemmen vars namn visas på kontot om det inte behövs i samband med en brottsbekämpande utredning eller genom en rättslig förfarande.

Eventuella fel eller försummelser på transaktioner som förekommer på ett I Prefer medlemskonto måste rapporteras inom sex (6) månader efter utcheckningsdatumet med hjälp av funktionen ”begärpoäng" på IPrefer.com och följa anvisningarna, inklusive bifogad elektronisk kopia av din slutliga hotellräkning som avspeglar de avgifter som du hävdar ska ge poäng. Begäran av poäng kommer inte att godkännas innan en fil har bifogats. Underlåtenhet att tillhandahålla tillräcklig och oförändrad information eller dokumentation kan resultera i avslag av I Prefer poäng. För I Prefer medlemmens skydd, ska alla kvitton och all dokumentation behållas av I Prefer medlemmen tills I Prefer poängen har krediterats korrekt på I Prefer medlemmens konto.

Om PH&R felaktigt nekar en I Prefer medlem en I Prefer poängupplupning eller förmån kommer PH&R:s ansvar att begränsas till motsvarande för denna I Prefer poängupplupning eller förmån.

PH&R har rätt att korrigera alla I Prefer poäng som lagts upp felaktigt.

I PREFER MEDELMSPRIS REGLER OCH VILLKOR

I Prefer medlemspriser gäller endast för nuvarande I Prefer medlemmar. Medlemspriser beroende på tillgänglighet på deltagande hotell och orter. Om en gäst bokar I Prefer medlemspriset och inte är en I Prefer medlem, kommer de automatiskt att bli inskrivna i I Prefer programmet när deras bokning bekräftas. Om en gäst avbryter sitt I Prefer medlemskap före ankomsten, har hotell möjlighet att ändra bokningen till ett bästa tillgängligt pris (“BAR”).

I Prefer medlemmarna får rabatt - från 3% av bästa tillgängliga pris - beroende på bokningsfönster, region eller land, veckodag och andra omständigheter som bestäms av deltagande hotell. Den faktiska rabatten avser hotellets bästa tillgängliga (även kallad Flexibla) pris, vilket är ett specifikt pris som varierar beroende på inköpsdatum, är obegränsad, ej kvalificerad och utesluter rabatterade priser. Deltagande hotell har möjlighet att ge efter priserna, vilket begränsar dem till endast vissa rumstyper, datum eller säsongs-fönster. De kan också ändra prisrabatten upp eller ner, så länge den är minst 3% rabatt av BAR. Avgifter för tidig utcheckning, incheckning och avbokning kan gälla och variera per hotell.

Angivna regler och villkor för bokningar kommer att gälla, såsom avbokningsregler, tidig utcheckning, förskottsbetalning och andra betalningsvillkor.

Om inget annat anges, är angivna priser per rum per natt, baserat på enkel-/dubbelrum och inkluderar inte skatter, gratifikationer, tillkommande avgifter och hotellanläggningsavgifter (om tillämpligt). Om du gör denna bokning via telefon, ring +1 877 497 6976 eller se alla I Prefer program bokningstelefonnummer i hela världen. Detta pris kan inte kombineras med andra valda kampanjer, erbjudanden eller rabatter och är inte giltigt för befintliga reservationer eller grupper. Priset kan inte överföras eller lösas in mot kontanter och kan inte användas under framtida vistelser.

I Prefer medlemskap, intjäning av poäng och inlösen av poäng är föremål för I Prefer regler och villkor.

ÖVERFÖRING AV RÄTTIGHETER

PH&R: s rättigheter och skyldigheter enligt Programmet kan när som helst tilldelas eller överlåtas av PH&R till någon annan närstående eller utomstående juridisk person, och juridisk person i fråga ska vara ansvarig för prestationer.

INTE ANSVARIG FÖR HANDLINGAR, FEL ELLER FÖRSUMMELSER

PH&R ansvarar inte för: (a) handlingar eller försummelser från tredje part (inklusive, men inte begränsande till, deltagande hotell) eller (b) eventuella fel som publiceras i samband med programmet, inklusive, utan begränsning till, prissättning eller typografiska fel, fel på beskrivning, fel avseende deltagande hotell och fel i kreditering eller debitering av I Prefer poäng. PH&R förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande korrigera eventuella fel.

TOLKNING AV PROGRAMVILLKOR

Alla tolkningar av dessa programvillkor kommer att ske på PH&R:s eget gottfinnande och PH&R:s beslut är slutgiltiga.

UNDANTAGSKLAUSUL

PH&R:s avsägelse av eventuella avtalsbrott mot dessa programvillkor av någon I Prefer medlem kommer inte att utgöra en avsägelse av något annat föregående eller efterföljande avtalsbrott mot dessa programvillkor. PH&R:s misslyckande att insistera på strikt överensstämmelse med dessa programvillkor av någon I Prefer medlem kommer inte att anses vara en avsägelse av eventuella rättigheter eller rättsmedel som PH&R kan ha mot det eller någon annan I Prefer medlem. PH&R kan säga upp följandet av dessa programvillkor efter eget gottfinnande.

FRISKRIVNING; ANSVARSBEGRÄNSNING

DU FÖRSTÅR OCH HÅLLER MED OM ATT:

DIN ANVÄNDNING AV DETTA PROGRAM SKER PÅ EGEN RISK, PROGRAMMET TILLHANDAHÅLLS  "SOM DET ÄR" OCH "I TILLGÄNGLIG SKICK". MED UNDANTAG FÖR VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I PROGRAMVILLKOREN, AVSTÅR PH&R OCH ANDRA ANKNUTNA FÖRETAG INKLUSIVE DELTAGANDE HOTELL OCH DERAS RESPEKTIVE TJÄNSTEMÄN, STYRELSELEDAMÖTER, ANSTÄLLDA OCH ANDRA FÖRETRÄDARE (KOLLEKTIVT "PH&R OCH DESS ANSLUTNA PARTER") UTTRYCKLIGEN FRISKRIVER SIG ALLA GARANTIER, OAVSETT OM DE ÄR UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSADE TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.

MED UNDANTAG FÖR VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I DESSA PROGRAMVILLKOR, GARANTERAR PH&R OCH DESS ANSLUTNA PARTER INGEN GARANTI FÖR ATT (I) PROGRAMMET KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV; (II) PROGRAMMET KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN, AKTUELL, SÄKERT ELLER FELFRI; (III) KVALITETEN PÅ ALLA TJÄNSTER ELLER INFORMATION SOM ERHÅLLITS GENOM PROGRAMMET KOMMER ATT UPPFYLLA DINA FÖRVÄNTNINGAR OCH (IV) EVENTUELLA FEL KOMMER ATT KORRIGERAS. ALLA TJÄNSTER SOM ERHÅLLS GENOM PROGRAMMET OMFATTAS ENDAST AV EVENTUELLA GARANTIER FRÅN RESPEKTIVE LEVERANTÖR, OM SÅDAN FINNS. PH&R OCH DESS ANSLUTNA PARTER, I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAG, FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER AVSEENDE DE TJÄNSTER SOM ANGES, KÖPTA ELLER TILLDELADE GENOM PROGRAMMET. UTAN ATT BEGRÄNSA ALLMÄNHETEN I DET FÖREGÅENDE, VÄGRAR VI UTTRYCKLIGEN ALLT ANSVAR FÖR SERVICEFEL, SERVICEMISSBRUK, SERVICEMISSBRUK, SERVICEÄNDRING OCH ÖVERTRÄDELSE AV PROGRAMVILLKOREN.

PH&R OCH DESS ANSLUTNA PARTER FÅR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SKADOR AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED ELLER MED AVSEENDE TILL ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA PROGRAMMET, INKLUSIVE NÅGOT ANSVAR (I) FÖR VARJE FORDRAN, FÖRLUST, SKADA , FÖRSENING, RESEAVBESTÄLLNING, OLYCKA, KOSTNAD ELLER UTGIFT (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ADVOKATARVODEN OCH RÄTTEGÅNGSKOSTNADER); (II) FÖR EVENTUELLA TILLFÄLLIGA, INDIREKTA, SÄRSKILDA, STRAFFBARA, EXEMPLIFIERANDE ELLER FÖLJDSKADOR ELLER SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLUST AV ELLER SKADA PÅ INTÄKTER, VINSTER, BESPARINGAR, GOODWILL ELLER DATA) (GEMENSAMT "FÖRLUSTER ELLER SKADOR" ) DIREKT ELLER INDIREKT PÅ GRUND AV ELLER RELATERAT TILL PROGRAMMET, PROGRAMVILLKOREN ELLER IPREFER.COM-WEBBPLATSEN; (III) FEL, FÖRSENINGAR ELLER BESLUT AV PH&R OCH DESS ANSLUTNA PARTER VID FÖRVALTNING AV PROGRAMMET INKLUSIVE GODKÄNNANDE AV EN I PREFER MEDLEMSANSÖKAN, KORRESPONDENS, INLÖSENFÖRFRÅGNINGAR ELLER UTFÄRDANDE AV I PREFERPOÄNG ELLER BELÖNINGSBEVIS; (IV) OBEHÖRIG ANVÄNDNING AV DITT KONTO ELLER EVENTUELLA BROTT MOT SÄKERHETEN UTÖVER VÅR RIMLIGA KONTROLL; (V) NÅGOT ERBJUDANDE, REPRESENTATION, UTTALANDE ELLER ANSPRÅK OM PROGRAMMET, NÅGON PARTNER ELLER DELTAGANDE HOTELL ELLER DERAS TJÄNSTER GJORDA AV PH&R OCH DESS ANSLUTNA PARTER; VI) EVENTUELLA FEL ELLER FELAKTIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER SOM PUBLICERATS I SAMBAND MED PROGRAMMET INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, PRISSÄTTNING ELLER TYPOGRAFISKA FEL, FEL I BESKRIVNINGEN, FEL I SAMBAND DELTAGANDE HOTELL OCH FEL I KREDITERING ELLER DEBITERING AV I PREFER POÄNG; VII) KOMMUNIKATIONSFEL; (VIII) INLÖSEN ELLER ANVÄNDNING AV I PREFER POÄNG; (IX) ALLA HANDLINGAR ELLER FÖRSUMMELSER FRÅN TREDJE PART; OCH (X) FÖR ALLA ANDRA FRÅGOR I SAMBAND MED PROGRAMMET.

DETTA ÄR EN OMFATTANDE ANSVARSBEGRÄNSNING SOM GÄLLER FÖR ALLA SKADOR AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA, OAVSIKTLIGA ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE SKADOR FÖR FÖRLUST AV VERKSAMHET, FÖRLUST AV VINST, FÖRLUST AV GOODWILL, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRLUST AV DATA, KOSTNADER FÖR INKÖP AV ERSÄTTNINGSVAROR, TJÄNSTER ELLER INFORMATION, RÄTTSTVISTER ELLER LIKNANDE), OAVSETT OM DET ÄR BASERAT PÅ KONTRAKTSBROTT, ÅSIDOSÄTTANDE AV GARANTI, SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE), PRODUKTANSVAR ELLER ANNAT, ÄVEN OM EN PERSON UPPLYSER OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. ANSVARSBEGRÄNSNINGEN SOM ANGES HÄR ÄR GRUNDLÄGGANDE FAKTORER SOM LIGGER TILL GRUND FÖR AVTALET MELLAN PH&R OCH DIG. DE TJÄNSTER SOM ERBJUDS GENOM PROGRAMMET SKULLE INTE TILLHANDAHÅLLAS UTAN SÅDANA BEGRÄNSNINGAR. OAVSETT SOM ANFÖRTS OVAN, ÄR DET ENDA OCH HELA MAXIMALA ANSVARET FÖR PH&R OCH DE ANSLUTNA PARTERNA AV NÅGON ANLEDNING, OCH DIN ENDA OCH EXKLUSIV ERSÄTTNING FÖR NÅGON SOM HELST KRAV ELLER ANSPRÅK, SKALL BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP SOM DU BETALAT FÖR NÅGON TJÄNST SOM TILLDELATS DIG GENOM PROGRAMMET. DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER ATT OM DU INTE HAR BETALAT NÅGRA BELOPP TILL PH&R FÖR EVENTUELLA TJÄNSTER SOM TILLDELATS DIG GENOM PROGRAMMET FÖRE DET DATUM DÅ DU FÖRST HÄVDA NÅGON ANSPRÅK, ÄR DIN ENDA OCH EXKLUSIV ERSÄTTNING FÖR EN EVENTUELL TVIST MED PH&R ATT SLUTA ANVÄNDA TJÄNSTERNA OCH AVSLUTA DITT KONTO.

VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE ANSVARSFRISKRIVNING AV VISSA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTNING AV ANSVAR FÖR VISSA TYPER AV SKADOR. FÖLJAKTLIGEN, KAN NÅGRA AV OVANSTÅENDE FRISKRIVNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLA DIG. I SÅDANA JURISDIKTIONER, ÄR UTESLUTNINGARNA OCH ANSVARET BEGRÄNSAT TILL DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNINGEN SOM LAGEN TILLÅTER.

VARUMÄRKE

PREFERRED HOTELS & RESORTS, PREFERRED RESIDENCES, I PREFER, HISTORIC HOTELS WORLDWIDE, PREFERRED GOLF CLUB är varumärken och servicemärken för PREFERRED HOTEL GROUP, INC.

STYRANDE LAG

Dessa Programvillkor ska regleras av USA:s och delstaten Illinois lagar, utan att ge upphov till någon lagprincipskonflikt som kan ske genom tillämpningen av lagen i en annan jurisdiktion. Parterna är överens om att något krav eller tvist som en part har mot den andra parten som härrör från eller avser dessa Programvillkor (inklusive fordringar i kontrakt, skadestånd, strängt ansvar, lagstadgat ansvar eller andra fordringar) som inte löses enligt Tvistlösningen / Skiljedomsavsnittet i dessa programvillkor måste lösas uteslutande av en behörig domstol,, federal eller stat, belägen i Chicago, Illinois, och ingen annan domstol. Varje part är överens om att underkasta sig sådana domstolars personliga behörighet och att acceptera delgivning från dessa domstolar.

TVISTLÖSNING/SKILJEFÖRFARANDE

För eventuella tvister som härrör från eller är relaterade till programmet eller dessa programvillkor, du härmed bekräftar och godkänner att du först ger PH&R möjlighet att lösa ditt problem eller tvist. Detta inkluderar att du först skickar en skriftlig beskrivning av ditt problem eller tvist till följande e-postadress: IPrefer@PreferredHotels.com eller vanlig postadress: I Prefer Hotel Rewards, Preferred Hotels & Resorts, 311 South Wacker Drive #1900, Chicago, IL 60606.

Därefter du är överens om att förhandla med PH&R i god tro om ditt problem eller tvist. Detta bör leda till upplösning, men om ditt problem eller tvist av någon anledning inte löses på ett tillfredsställande sätt inom sextio (60) dagar efter att PH&R har mottagit din skriftliga beskrivning, du skall godkänna de ytterligare bestämmelserna om tvistlösning som följer nedan.

Du godkänner att det enda och exklusiva forumet och åtgärden för alla tvister och fordringar som inte kan lösas informellt och som på något sätt hänför sig till eller uppkommer ur programmet eller dessa programvillkor ska lösas i slutlig och bindande skiljedom, utom i den omfattning som du har på något sätt kränkt eller hotat att kränka eller bryta mot PH&R:s eller tredje parts patent, upphovsrätt, varumärke, affärshemligheter, integritets- eller reklamrättigheter, i vilket fall du erkänner att skiljeförfarande inte är ett adekvat rättsmedel och att domstolsföreläggande eller annan lämplig ersättningsmedel kan sökas av PH&R och/eller den berörda tredje parten. Du och vi erkänner att program- och programvillkoren påverkar handel mellan delstater och att den federala lagen om skiljeförfarande och federal skiljedoms lag gäller för skiljeförfaranden under programvillkoren (trots något annat val av lagbestämmelser).

Skiljeförfarande enligt programvillkoren ska genomföras av American Arbitration Association (“AAA”). För fordringar under 75 000 dollar gäller AAA:s kompletterande förfaranden för konsumentrelaterade tvister. För fordringar över 75 000 dollar kommer AAA:s kommersiella skiljedomsregler att tillämpas. AAA-reglerna finns tillgängliga på www.adr.org eller genom att ringa 1-800-778-7879. Vid din inlämning av skiljedomskravet ska vi betala för alla inlösen, administration och skiljedomsavgifter för fordringar som totalt understiger 75 000 dollar. För fordringar som totalt är mer än 75 000 dollar kommer betalningen av inlämning, administration och skiljedomare att regleras av AAA:s kommersiella skiljedomsregler. Du och vi samtycker till att betala våra egna andra avgifter, kostnader och utgifter, inklusive de för advokater, experter och vittnen. En skiljeman kan individuellt tilldela eventuellt ersättningsmedel som skulle vara tillgänglig i en domstol, inklusive domstolsföreläggande eller principuttalande och advokatarvoden. Dessutom, för fordringar under 75 000 dollar för vilka du tillkännagav och förhandlat i god tro med PH&R enligt ovan innan du inleder skiljeförfarande, om skiljemannen finner att du är den rådande parten i skiljeförfarandet, har du rätt till återbetalning av rimliga advokatarvoden och kostnader. Med undantag för fordringar som bestäms vara obetydliga, godkänner PH&R att inte söka tilldelning av advokatarvoden i skiljeförfarande, även om en tilldelning är tillgängligt enligt gällande lag. Som ett begränsat undantag från avtalet om skiljedom, är du och vi överens om att du kan inlämna dina fordringar till småmål domstol, om dina fordringar är kvalificerade för hörande av en sådan domstol.

DU HAR RÄTT ATT AVSTÅ FRÅN DET HÄR SKILJEAVTALET. OM DU INTE HÅLLER MED OM DETTA OBLIGATORISKA BESTÄMMELSE OM SKILJEFÖRFARANDE MED AVSEENDE PÅ NÅGON SÄRSKILD INTERAKTION MED WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTEN, KAN DU INOM TRETTIO (30) DAGAR FRÅN DAGEN FÖR SÅDAN INTERAKTION AVSTÅ FRÅN DENNA DEL AV AVTALET ANTINGEN GENOM ATT RINGA (877) 467–6979 eller de internationella numren som är listade på https://www.IPrefer.com/contact-us eller genom att skicka en e-postmeddelande till IPrefer@PreferredHotels.com. Eventuell avslående mottaget efter en tidsperiod på trettio (30) dagar är inte giltig och du måste utöva ditt krav genom skiljeförfarande enligt dessa villkor.

I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag, INGET SKILJEFÖRFARANDE ELLER ANNAT KRAV INOM DETTA AVTAL SKA FÖRENAS MED NÅGOT ANNAT SKILJEFÖRFARANDE ELLER FORDRAN, INKLUSIVE EVENTUELL SKILJEFÖRFARANDE ELLER FORDRAN SOM INNEFATTAR  NÅGON ANNAN NUVARANDE ELLER TIDIGARE ANVÄNDARE AV WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTERNA, OCH INGET SKILJEFÖRFARANDE SKA TILLÅTAS. I händelse av att denna UNDANTAG FRÅN KOLLEKTIV STÄMNING anses vara ogenomförbar, kan eventuell förmodad kollektiv stämning endast ske i behörig domstol och inte i skiljeförfarande.

VI ÄR BÅDA ÖVERENS OM ATT, OM NÅGON FORDRAN ÄR I SKILJEDOMSFÖRFARANDE ELLER I DOMSTOL, AVSTÅR BÅDE DU OCH PH&R FRÅN ATT HA RÄTT TILL ETT JURYPROVNING MED EVENTUELLA ANSPRÅK ELLER TVISTER MELLAN OSS.

Under inga omständigheter ska några krav, åtgärder eller förfaranden som du på något sätt förknippar till Programmet eller dessa programvillkor, inledas mer än ett (1) år efter det att grund för talan uppstod.

FÖREMÅL FÖR LAGEN

Medlemskap i programmet och intjäning och inlösen av I Prefer poäng är föremål för alla tillämpliga lokala lagar och förordningar. Medlemskap i programmet, medlemsförmåner, I Prefer Poäng och belöningsbevis erbjuds i god tro; de kan dock inte vara tillgängliga om de är förbjudna eller begränsade av tillämplig lag eller förordning i USA eller I Prefer Medlems hemland Om någon del av dessa programvillkor anses vara olaglig eller ogenomförbar, kommer den delen att anses borttagen från programvillkoren i sådan jurisdiktion och de återstående bestämmelserna kommer att förbli i kraft.

ENSKILDA AVTALSBESTÄMMELSERS OGILTIGHET; TOLKNING

Om någon bestämmelse i dessa programvillkor ska anses vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte verkställbar av en behörig domstol, ska giltigheten och verkställigheten av eventuella återstående bestämmelser inte påverkas. Vid användning i dessa Programvillkor skall uttrycket "inklusive" anses följa med orden "utan begränsning".

FULLSTÄNDIG AVTAL

Dessa programregler, inklusive Integritetspolicy och andra policyer som införlivad i denna avtalet utgör den fullständiga och enda avtal mellan PH&R och varje användare av programmet med avseende på innehållet i detta avtal och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, representationer, garantier och överenskommelser, skriftliga eller muntliga, vad det gäller innehållet i dessa programvillkor.

DIVERSE

Du är överens om att oavsett stadgar eller lagar som anger det motsatta, måste eventuella krav eller grund för talan som härrör från eller i samband med användningen av Programmet eller dessa Programvillkor lämnas in inom ett (1) år efter att ett sådant krav eller grund för talanuppstod, eller kommer att spärras för alltid. "Ansvarsfriskrivning; Ansvarsbegränsning" bestämmelser i dessa programvillkor är till förmån för PH&R och dess anslutna parter, och vart och ett av dessa enskilda personer eller juridiska personer har rätt att hävda och tillämpa dessa bestämmelser direkt mot dig för egen räkning.

KONTAKTA OSS

Om du har några kommentarer, frågor eller klagomål angående programmet eller programvillkoren, kontakta oss på telefonnummer eller e-postadress som anges på https://www.IPrefer.com/contact-us. Vi kommer att ta upp alla frågor med vår bästa förmåga och så snart som möjligt.