For personal assistance booking hotels from our collection around the world, please call 1-866-990-9491; for residences, please call 1-855-384-7242.

  • Free WiFi with I Prefer
  • Room Upgrade with I Prefer
  • Early Check-In and Late Check-Out with I Prefer
  • Points for Free Nights with I Prefer
  • Member-Only Rates with I Prefer
Instant perks with booking
Free WiFi
Room Upgrade
Early Check-In / Late Check-Out
Rewards Points for Free Nights
Members-Only Rates
Close
Get instant benefits with I Prefer Hotel Rewards at more than 700 hotels in over 85 countries
  • Free WiFi with I Prefer
  • Room Upgrade with I Prefer
  • Early Check-In and Late Check-Out with I Prefer
  • Points For Free Nights with I Prefer
  • Member-Only Rates with I Prefer

Free WiFi • Room Upgrade • Early Check-In/Late Check-Out • Points For Free Nights • Member-Only Rates

Check-In
Check-Out
Select Adults
Select Children
Close
Get instant benefits with I Prefer Hotel Rewards at more than 700 hotels in over 85 countries

I Prefer Program Terms and Conditions - Nederlands

Languages
 

Bekijk het Privacybeleid van de Preferred Hotels & Resorts.

Ingangsdatum: 16 maart 2017

I PREFER HOTEL REWARDS PROGRAMMA

Het Programma I Prefer ("Programma") is een loyaliteitsprogramma voor klanten dat wordt aangeboden door Preferred Hotels & Resorts ("PH&R") dat leden van I Prefer (zoals hieronder gedefinieerd) beloont die in Deelnemende hotels verblijven (zoals hieronder gedefinieerd). Nadat u zich hebt ingeschreven voor het Programma en lid bent geworden van I Prefer, komt u in aanmerking voor het verdienen van punten ("I Prefer-punten") voor in aanmerking komende verblijven of in aanmerking komende activiteiten bij Deelnemende hotels. Vervolgens kunt u I Prefer-punten inwisselen zoals hieronder beschreven voor voordelen zoals reward-certificaten (zoals hieronder gedefinieerd).

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deelname aan het Programma is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van de Preferred Hotels & Resorts die hierin is opgenomen (gezamenlijk de "Programmavoorwaarden"). Het is uw verantwoordelijkheid om de Programmavoorwaarden te lezen en te begrijpen.

PH&R kan de Programmavoorwaarden naar eigen goeddunken op elk gewenst moment en zonder kennisgeving wijzigen, inclusief maar niet beperkt tot het wijzigen van de geschiktheid voor een lidmaatschap; het wijzigen van lidmaatschapsvoordelen; het wijzigen van hoe I Prefer-punten worden verdiend; en aanpassen hoeveel I Prefer-punten benodigd zijn voor een bepaald voordeel. Dergelijke wijzigingen in de Programmavoorwaarden worden weergegeven in de Programmavoorwaarden op de website IPrefer.com en zijn onmiddellijk van kracht, tenzij anders vermeld. We plaatsen een prominente kennisgeving op de website IPrefer.com om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in de Programmavoorwaarden en geven bovenaan de Programmavoorwaarden of het Privacybeleid aan wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt.

PH&R kan het Programma op elk moment met of zonder kennisgeving stopzetten. Het beëindigingsproces wordt aangekondigd op het moment van beëindiging.

Lidmaatschap van het Programma, het verdienen van I Prefer-punten en de inwisseling van I Prefer-punten zijn ongeldig waar dit wettelijk verboden is en zijn onderworpen aan toepasselijke overheidsvoorschriften.

De ontvangst van voordelen, waaronder reward-certificaten of de inwisseling van I Prefer -punten kunnen onderworpen zijn aan belastingverplichtingen. Elke belastingverplichting, inclusief openbaarmaking, met betrekking tot de ontvangst van voordelen, waaronder reward-certificaten of het gebruik van I Prefer-punten, is uitsluitend uw verantwoordelijkheid. PH&R is niet aansprakelijk voor enige belastingverplichting, recht of andere heffingen in verband met de uitgifte van voordelen, waaronder reward-certificaten. Neem contact op met uw belastingadviseur over mogelijke fiscale gevolgen.

AANMELDEN LIDMAATSCHAP

U kunt een aanvraag indienen om lid te worden van het Programma ("I Prefer") door de aanvraag in te vullen op de website IPrefer.com, door te bellen naar (877) 497-6976 of de internationale nummers op https://www.IPrefer.com/contact-us of bij een Deelnemend hotel en door de toepasselijke aanwijzingen voor het indienen van de aanvraag op te volgen. Om lid van I Prefer te worden, moet u op het moment van inschrijving beschikken over een geldig e-mailadres. Elk e-mailadres kan slechts door één lid van I Prefer worden gebruikt. Om lid te worden van I Prefer moet u minimaal 18 jaar zijn of meerderjarig op de locatie waar u bent gevestigd, afhankelijk van waar u ouder bent. Bedrijven, verenigingen of groepen kunnen geen lid van het Programma worden. Zodra uw lidmaatschap op I Prefer is geaccepteerd, ontvangt u een virtuele lidmaatschapskaart met uw I Prefer-lidmaatschapsnummer (“Lidmaatschapsnummer I Prefer"). PH&R kan het lidmaatschap van het Programma naar eigen goeddunken en zonder schriftelijke kennisgeving voor elke toepassing weigeren.

U mag zich alleen voor uzelf aanmelden voor het Programma en u mag slechts over één account beschikken. U kunt alleen I Prefer-punten verdienen of inwisselen die zijn gekoppeld aan uw lidmaatschapsnummer van I Prefer. Behalve zoals beschreven in deze Programmavoorwaarden, zijn het lidmaatschap en de voordelen zoals hieronder gedefinieerd niet overdraagbaar en kunnen niet worden uitgeleend of verkocht aan een andere persoon.

PH&R kan, zonder kennisgeving, een lidmaatschapsaccount van I Prefer naar eigen goeddunken op elk gewenst moment beëindigen om redenen van, waaronder, maar niet beperkt tot: (a) schending van de Programmavoorwaarden; (b) onjuiste voorstellingen van informatie of misbruik van het Programma; (c) bewijs van fraude, misbruik of verdachte activiteit; (d) overtreding van nationale, provinciale of lokale wet- of regelgeving in verband met het gebruik van Programmavoordelen; (e) niet betalen van hotelkosten; (f) het onderhouden van meer dan één actieve account per lid op I Prefer  of (g) het ondernemen van actie die nadelig is voor het Programma of een van de Deelnemende hotels, zoals naar eigen goeddunken door PH&R kan worden vastgesteld.

U kunt uw lidmaatschap op I Prefer op elk gewenst moment beëindigen door een brief te sturen naar I Prefer, Preferred Hotels & Resorts, 311 South Wacker Drive # 1900, Chicago, IL 60606 of een e-mail naar IPrefer@PreferredHotels.com waarin u aangeeft dat u het lidmaatschap wenst te beëindigen onder vermelding van uw naam, e-mailadres en lidmaatschapsnummer van I Prefer . Uw lidmaatschapsaccount zal eindigen op de datum waarop uw correspondentie door PH&R is ontvangen.

Als uw lidmaatschap van I Prefer door u of PH&R wordt beëindigd, komen alle I Prefer-punten op uw account en uw lidmaatschapsvoordelen direct te vervallen. Als u zich op een later tijdstip opnieuw aanmeldt voor een lidmaatschap, ontvangt u de eerder opgebouwde I Prefer-punten of lidmaatschapsvoordelen van uw vorige account niet terug.

I Prefer-punten kunnen niet worden ingewisseld als een lid van I Prefer inactief is geworden, in welk geval de I Prefer-punten op het account van I Prefer komen te vervallen. Een lid vanI Prefer  wordt als "Inactief" beschouwd als gedurende een periode van 24 maanden: (a) het lid vanI Prefer niet heeft verbleven in een Deelnemend hotel; (b) het lid van I Prefer geen I Prefer-punten heeft verdiend, ontvangen of ingewisseld; of (c) het lid vanI Prefer geen reward-certificaten heeft ingewisseld die via het Programma zijn verdiend.

DEELNEMENDE HOTELS

Lidmaatschapsvoordelen, I Prefer-punten en reward-certificaten worden alleen verstrekt door hotels die actief deelnemen aan het Programma op het moment van inchecken ("Deelnemende hotels„). Een lijst met deelnemende hotels vindt u op www.IPrefer.com. PH&R is niet verantwoordelijk voor hotels die zich terugtrekken uit het Programma.

Als een hotel zijn status als Deelnemend hotel beëindigt, zijn de reward-certificaten, nadat u een reservering heeft gemaakt maar voordat u incheckt, niet langer geldig in dat hotel, zelfs als uw reservering is gedaan voorafgaand aan de einddatum van het hotel.

VERDIENEN VAN I PREFER-PUNTEN

I Prefer-punten kunnen alleen worden verdiend bij hotelovernachtingen in Deelnemende hotels vermeld op www.IPrefer.com. Deze lijst kan op elk gewenst moment naar eigen goeddunken van PH&R worden bijgewerkt.

Om I Prefer-punten te verdienen, moet een lid van I Prefer een verblijf bij een Deelnemend hotel boeken via een van de volgende in aanmerking komende boekingskanalen met een geldig lidmaatschapsnummer van I Prefer. Een “verblijf” is één nacht of een aantal opeenvolgende nachten in hetzelfde hotel. In aanmerking komende reserveringen moeten tijdens het boeken voorzien worden van een geldig lidmaatschapsnummer van I Prefer of tijdens of voorafgaand aan het inchecken van de reservering worden toegevoegd. Als niet dit gebeurd, komt de reservering niet in aanmerking voor I Prefer-punten. I Prefer-punten worden niet verdiend voor reserveringen die zijn gemaakt voordat het lid van I Prefer het lidmaatschapsnummer van I Prefer  heeft ontvangen. I Prefer-punten worden alleen bijgeschreven op het lidmaatschapsnummer van I Prefer op het moment van reserveren. Er mag bij elke reservering slechts één lidmaatschapsnummer van I Prefer worden gekoppeld. Alleen tarieven die zijn geboekt bij Deelnemende hotels via de "in aanmerking komende boekingskanalen" hieronder beschreven, komen in aanmerking voor I Prefer-punten. Bepaalde tarieven en/of reserveringen zoals gratis of via ruilhandel verkregen verblijven, tarieven voor personeel/ industrie/luchtvaartpersoneel, groepstarieven, tarieven voor groothandel/touroperators, reserveringen betaald met kortingsbonnen van groothandels of luchtvaartmaatschappijen en boekingen die geannuleerd worden/of waarbij men niet komt opdagen komen mogelijk niet in aanmerking I Prefer-punten. Daarnaast kunnen Deelnemende hotels bepaalde tarieven ook uitsluiten van het verdienen van I Prefer-punten (bijvoorbeeld zakelijk onderhandelde tarieven).

Leden van I Prefer ontvangen alleen I Prefer-punten voor een kwalificerende reservering nadat het lid van I Prefer zijn/haar verblijf heeft voltooid, is uitgecheckt en het verblijf volledig heeft betaald. Leden van I Prefer moeten op het moment van uitchecken beschikken over een actief lidmaatschap. Verblijven die volledig of gedeeltelijk worden betaald met I Prefer reward-certificaten komen in aanmerking voor I Prefer-punten. Niet komen opdagen en geannuleerde verblijven zijn niet geldig, zelfs als deze volledig zijn betaald. I Prefer-punten worden binnen zeven (7) dagen na vertrek bijgeschreven.

I Prefer-punten worden berekend op basis van Boekingsomzet en de berekening omvat geen belastingen, servicekosten, resortkosten of fooien. ("Boekingsomzet"). Deelnemende hotels kunnen echter naar eigen goeddunken kiezen om I Prefer-punten toe te kennen voor het gebruik van hotelservices, inclusief eten en drinken, wellness, parkeren, vergadercentra, aankopen in souvenirwinkels, telecommunicatie, stomerij en wasserij, fitnesscentrum, films op de kamer of games, tips en fooien, no-show kosten en annuleringskosten. Bovendien kunnen Deelnemende hotels naar eigen goeddunken verkiezen om naast I Prefer-punten ook airline miles toe te kennen. PH&R en Deelnemende hotels bieden soms andere mogelijkheden om I Prefer-punten te verdienen, waaronder promoties en andere aankoopmogelijkheden. Deze aanbiedingen kunnen tijdelijk zijn en kunnen op elk moment naar goeddunken van PH&R of het Deelnemende hotel worden stopgezet. Dergelijke aanbiedingen zijn ongeldig waar dit wettelijk verboden is.

Hotelovernachtingen betaald in niet-Amerikaanse valuta worden omgerekend tegen een wisselkoers bepaald door PH&R. Dit kan de wisselkoers zijn die door het Deelnemende hotel wordt gebruikt bij het inchecken, bij het uitchecken of een ander tarief dat is gekozen door PH&R.

De in aanmerking komende boekingskanalen en het tarief dat in aanmerking komende boekingen I Prefer-punten oplevert, worden hieronder beschreven.

In aanmerking komende boekingskanalen

I Prefer-punten toegekend per elke $1 (USD) betaald als boekingsomzet bij het uitchecken

IPrefer.com, PreferredHotels.com, PreferredGolf.com

10

Callcenters Preferred Hotels & Resorts.

10

Boekingen via reisbureaus (andere dan online reisbureaus inclusief, maar niet beperkt tot Travelocity, Orbitz, Expedia en Hotels.com)

10

Website van hotel

10

Rechtstreekse boekingen bij hotel, b.v. telefonische boekingen

10

Als u van mening bent niet het juiste aantal punten te hebben ontvangen voor uw verblijf of denkt dat uw saldo aan I Prefer-punten niet juist is, kunt u binnen zes (6) maanden na de uitcheckdatum aanspraak maken op een aanpassing via PH&R via de functie "Request Points" op IPrefer.com en het opvolgen van de instructies, inclusief het bijvoegen van een elektronische kopie van uw definitieve hotelrekening die de kosten weergeeft waarvoor u punten claimt. Verzoeken tot het aanpassen van punten worden niet zonder bijgevoegde documenten geaccepteerd. Het niet leveren van adequate en ongewijzigde informatie of documentatie kan resulteren in een weigering van dergelijke I Prefer-punten. Ter bewaking dienen leden van I Prefer alle bonnen en documentatie te bewaren totdat de I Prefer-punten correct zijn bijgeschreven op het I Prefer-account.

I Prefer-punten worden toegekend op basis van de gegevens in de reservering van de gast op het moment van inchecken. Wijzigingen in de reservering bij het inchecken of na het inchecken moeten binnen zes (6) maanden na het uitchecken van het relevante verblijf door het lid van I Prefer of het Deelnemende hotel aan PH&R worden gemeld, zodat de berekening van de I Prefer-punten kan worden aangepast.

PH&R kan naar eigen goeddunken op elk gewenst moment het saldo op een account van een lid van I Prefer aanpassen.

I Prefer-punten zijn een weergave van de deelname van een lid aan het I Prefer Programma en hebben geen enkele eigen waarde. Toegewezen I Prefer-punten vertegenwoordigen geen eigendom van het lid van I Prefer. I Prefer -punten zijn niet inwisselbaar voor contant geld of enige andere vorm van tegoed. Het gebruik van het woord "verdienen" in marketingmateriaal en deze Programmavoorwaarden met betrekking tot I Prefer-punten betekent het verzamelen van I Prefer-punten als weergave voor deelname aan het Programma en betekent niet dat de I Prefer-punten enige waarde hebben. I Prefer-punten kunnen alleen worden ingewisseld voor voordelen, zoals hierin is bepaald, en alleen in combinatie met de andere vereisten voor inwisseling, waaronder een actief I Prefer-account. I Prefer-punten bieden alleen voordeel aan het lid van I Prefer en zijn niet overdraagbaar aan een andere persoon, behalve zoals beschreven in deze voorwaarden. Leden van I Prefer kunnen I Prefer-punten overdragen aan een ander lid van I Prefer door een overdrachtsverzoek te sturen naar IPrefer@PreferredHotels.com. Het verzoek om overdracht moet bevatten het lidmaatschapsnummer van het overdragende lid van I Prefer, het lidmaatschapsnummer van het ontvangende lid van I Prefer en het aantalI Prefer-punten dat het overdragende lid van I Prefer wil overdragen aan het ontvangende lid van I Prefer. In het geval van het overlijden van een lid van I Prefer, kan PH&R, naar eigen goeddunken, niet-ingewisselde I Prefer-punten overdragen aan een ander lid van I Prefer op basis van de ontvangst en beoordeling van alle gevraagde documentatie en communicatie, waaronder een overlijdensakte. In geval van een verzoek tot overdracht van I Prefer-punten in geval van overlijden, stuurt u een e-mail naar IPrefer@PreferredHotels.com. Verkopen of ruilen van I Prefer-punten is verboden. I Prefer-punten die zijn overgedragen, verkocht of toegewezen in verband met een verkoop of ruilhandel kunnen worden geconfisqueerd of geannuleerd.

INWISSELEN VAN I PREFER-PUNTEN

Een lid van I Prefer kanI Prefer-punten inwisselen om reward-certificaten te verkrijgen zoals uiteengezet in het Reward-overzicht op IPrefer.com (“Reward-certificaten”). Leden van I Prefer kunnen hun I Prefer-punten inwisselen door in te loggen op hun I Prefer-account op IPrefer.com. I Prefer-punten worden van zijn of haar account afgetrokken wanneer de omwisseling is voltooid. U moet voldoende I Prefer-punten op uw account hebben voor de transactie en uw I Prefer-account moet actief zijn, zoals beschreven in deze Programmavoorwaarden.

Het is de verantwoordelijkheid van het lid van I Prefer om op de hoogte te blijven van het Programma en het inwisselen van I Prefer-punten.

Alle reward-certificaten zijn onderhevig aan bepaalde beperkingen, waaronder deze Programmavoorwaarden, de voorwaarden voor de reward-certificaten en de e-mail betreffende de levering van de reward-certificaten.

Reward-certificaten mogen niet worden verkocht, geveild, geruild, bemiddeld of gekocht. Elk reward-certificaat dat op die manier is verkregen, wordt beschouwd als frauduleus verkregen en ongeldig geacht. Reward-certificaten worden ongeldig als ze zijn gekopieerd of gewijzigd.

Reward-certificaten worden niet vervangen, heruitgegeven of gecrediteerd als ze worden verloren, gestolen of anderszins vernietigd, tenzij door PH&R naar eigen goeddunken geautoriseerd. Verzoeken moeten worden gestuurd naar IPrefer@PreferredHotels.com.

LIDMAATSCHAPSNIVEAUS EN VOORDELEN

Het Programma kent twee lidmaatschapsniveaus gebaseerd op het aantal I Prefer-punten dat een lid heeft verdiend.

Voordelen

Insider (0-49.999 punten)

Elite (50.000+ punten)

Verdiende punten per in aanmerking komende bestede US$1

10

15

Punten kunnen worden ingewisseld voor reward-certificaten die in te leveren zijn voor gratis overnachtingen, diners en wellness services*

Kamerupgrade**

Gratis internet

Vroege check-in met prioriteit, late check-out**

Welkomstgeschenk

 

* Verschilt per hotel
** Op basis van beschikbaarheid bij het inchecken

 

       

Insider

De status Insider wordt toegekend aan I Prefer leden zodra PH&RR het lidmaatschap heeft geaccepteerd.

Elite

De status Elite wordt toegekend aan leden die 50.000 of meer I Prefer-punten hebben verdiend gedurende het jaar vanaf de datum van acceptatie in het Programma of vanaf de jaarlijks terugkerende verjaardag van de aanvaarding van het lid van I Prefer in het Programma. Het Elite-lidmaatschap wordt toegekend zodra het lid 50.000 I Prefer-punten heeft verdiend en zal doorlopen gedurende het volgende lidmaatschapsjaar van het Programma. De Elite-status vervalt aan het einde van het volgende lidmaatschapsjaar van het Programma. Vanaf dat moment ontvangt het lid een lidmaatschap voor één jaar in het Programma met als status Insider, tenzij het lid van I Prefer genoeg I Prefer-punten heeft verdiend voor de status Elite.

PH&R zal zich naar beste kunnen inspannen om de I Prefer voordelen aan leden van I Prefer te leveren. Houd er rekening mee dat een kamerupgrade wordt geleverd op basis van beschikbaarheid op het moment van inchecken. Als het hotel is volgeboekt en het niet kan niet leveren moet het lid op de hoogte worden gesteld waarom de upgrade niet kan plaatsvinden. Een kamerupgrade wordt gedefinieerd als, maar niet beperkt tot: hogere categorie kamer, superieur uitzicht (bijv. uitzicht op de oceaan), “Club level”, hogere verdieping, dezelfde categorie kamer, maar groter of betere indeling. Upgrade naar zelfde categorie kamer maar groter of betere indeling.

Niet alle voordelen zijn mogelijk beschikbaar in alle Deelnemende hotels. PH&R is niet aansprakelijk voor restituties of voor enige gevolgschade die voortvloeit uit het niet leveren van deze voordelen.

ACCOUNT LIDMAATSCHAP

Leden van I Prefer kunnen hun accountgegevens, het saldo aan I Prefer-punten en eerdere activiteiten bekijken en hun persoonlijke informatie- en communicatievoorkeuren bijwerken door in te loggen op hun account op IPrefer.com. Leden van I Prefer moeten hun lidmaatschapsnummer van I Prefer of e-mailadres en wachtwoord opgeven voor online toegang tot deze informatie. U stemt ermee in om nauwkeurige informatie te verstrekken en eventuele wijzigingen in uw contactinformatie onmiddellijk te communiceren, zoals hieronder beschreven. Het lid van I Prefer is verantwoordelijk voor het informeren van PH&R bij wijziging van postadres, e-mailadres of naam. Naamswijzigingen moeten worden ondersteund door wettelijke documentatie, bijvoorbeeld huwelijksakte, rijbewijs of rechtsgeldig document.

Leden van I Prefer krijgen van I Prefer een lidmaatschapsnummer toegewezen en kiezen hun eigen wachtwoord voor hun account. Het lid van I Prefer is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn wachtwoord, lidmaatschapsnummer en andere accountgegevens. PH&R is gerechtigd te handelen volgens instructies ontvangen uit hoofde van een I Prefer lidmaatschapsnummer of account. PH&R is niet verantwoordelijk voor acties die worden ondernomen door een derde partij met behulp van het account van een lid van I Prefer of het lidmaatschapsnummer van I Prefer.

Leden van I Prefer moeten hun I Prefer lidmaatschapsnummer opgeven en persoonlijke gegevens verifiëren voordat ze accountgegevens ontvangen. Individuele accountgegevens worden niet verstrekt aan anderen dan het lid van I Prefer wiens naam in het account vermeldt staat, tenzij dit vereist is in verband met een strafrechtelijk onderzoek of een juridische procedure.

Eventuele fouten en omissies in transacties weergegeven in het account van een lid van I Prefer, moeten binnen zes (6) maanden na de uitcheckdatum worden gemeld met behulp van de functie "request points" op IPrefer.com en het opvolgen van de instructies, inclusief het bijvoegen van een elektronische kopie van uw definitieve hotelrekening die de kosten weergeeft waarvoor u punten claimt. Verzoeken tot het aanpassen van punten worden niet zonder bijgevoegde documenten geaccepteerd. Het niet leveren van adequate en ongewijzigde informatie of documentatie kan resulteren in een weigering van dergelijke I Prefer-punten. Ter bewaking dienen leden van I Prefer alle bonnen en documentatie te bewaren totdat de I Prefer-punten correct zijn bijgeschreven op het I Prefer-account.

Indien PH&R een lid van I Prefer ten onrechte I Prefer-punten of een ander voordeel onthoudt, wordt de aansprakelijkheid van PH&R beperkt tot het equivalent van een dergelijk I Prefer-puntbouw of voordeel.

PH&R heeft het recht om eventuele I Prefer-punten die foutief zijn bijgeschreven te corrigeren.

I PREFER ALGEMENE VOORWAARDEN LEDENTARIEF

De I Prefer ledentarieven zijn uitsluitend geldig voor leden van I Prefer. Lidmaatschapstarieven zijn afhankelijk van de beschikbaarheid in Deelnemende hotels en resorts. Als een gast bij het boeken gebruik maakt van het I Prefer  ledentarief en hij/zij is geen lid van I Prefer wordt hij/zij na bevestiging van de boeking automatisch ingeschreven in het I Prefer-programma. Als de gast zijn lidmaatschap op I Prefer voor aankomst annuleert, hebben hotels de mogelijkheid de boeking te wijzigen naar het best beschikbare tarief.

Leden van I Prefer ontvangen een korting - van 3% korting op het best beschikbare tarief - afhankelijk van de boekingsperiode, regio of land, dag van de week en andere omstandigheden bepaald door de Deelnemende hotels. Het actuele kortingstarief is gerelateerd aan het best beschikbare (flexibele) tarief van het hotel, hetgeen een specifiek tarief is dat varieert afhankelijk van het moment van aankoop, is onbeperkt, niet-gekwalificeerd en exclusief kortingspercentages. Deelnemende hotels hebben de mogelijkheid de opgegeven tarieven te beperken tot bepaalde kamertypes, datums of seizoensgebonden perioden. Men kan de hoogte van de korting ook naar boven of beneden aanpassen, op voorwaarde dat deze minimaal 3% bedraagt van het best beschikbare tarief. Vergoedingen voor vroegtijdig vertrek, aanbetalingen en beperkingen van annuleringen kunnen van toepassing zijn en kunnen per hotel verschillen.

Opgegeven algemene voorwaarden met betrekking tot boekingen zijn van toepassing, zoals annuleringsvoorwaarden, vroegtijdig vertrek, vooruitbetalingen en andere betalingsvoorwaarden.

Tenzij anders vermeld, zijn de vermelde prijzen per kamer per nacht, gebaseerd op een bezetting met één of twee personen en zijn exclusief belastingen, fooien, incidentele kosten en resorttoeslagen (indien van toepassing). Bel voor telefonische reserveringen het nummer +1 877 497 6976 of bekijk de internationale reserveringsnummers van het I Prefer  Programma. Dit tarief kan niet worden gecombineerd met andere geselecteerde promoties, aanbiedingen of kortingen en is niet geldig op bestaande reserveringen of groepen. Het tarief is niet overdraagbaar of inwisselbaar voor contant geld en kan niet worden gebruikt voor toekomstige verblijven.

Het lidmaatschap van I Prefer, het verdienen van punten en het inwisselen van punten zijn onderworpen aan de Algemene voorwaarden van I Prefer .

OVERDRACHT VAN RECHTEN

De rechten en plichten van PH&R in het kader van het Programma kunnen op elk moment door PH&R worden toegewezen of overgedragen aan een andere verbonden of niet-verbonden entiteit en de prestaties vallen onder de verantwoordelijkheid van die entiteit.

 

 

NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HANDELINGEN, FOUTEN OF OMISSIES

PH&R is niet verantwoordelijk voor: (a) handelingen of nalatigheden van derden (inclusief, zonder beperking, Deelnemende hotels) of (b) eventuele fouten die in verband met het Programma zijn gepubliceerd, inclusief maar niet beperkt tot eventuele prijs- of typfouten, fouten in beschrijvingen, fouten met betrekking tot Deelnemende hotels en fouten bij het crediteren of debiteren van I Prefer -punten. PH&R behoudt zich het recht voor om fouten zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren.

INTERPRETATIE VAN PROGRAMMAVOORWAARDEN

Alle interpretaties van deze Programmavoorwaarden zijn naar goeddunken van PH&R en de beslissingen van PH&R zijn definitief.

AFSTANDSVERKLARING

Indien PH&R afstand doet van enige schending van deze Programmavoorwaarden door een lid van I Prefer, betekent dit niet dat afstand wordt gedaan van enige eerdere of latere schending van deze Programmavoorwaarden. Indien PH&R niet aandringt op strikte naleving van deze Programmavoorwaarden door een lid van I Prefer, wordt dit niet beschouwd als een verklaring van afstand van rechten of rechtsmiddelen die PH&R kan hebben tegen dat of enig ander lid van I Prefer. PH&R kan naar eigen goeddunken afzien van de naleving van deze Programmavoorwaarden.

DISCLAIMER; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

U VERKLAART UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT:

HET GEBRUIK VAN DIT PROGRAMMA IS VOOR EIGEN RISICO EN HET PROGRAMMA WORDT BESCHIKBAAR GESTELD OP BASIS VAN "ZOALS HET IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR". TENZIJ UIDRUKKELIJK ANDERS IS BEPAALD IN DE PROGRAMMAVOORWAARDEN, WIJZEN PH&R EN ANDERE GELIEERDE BEDRIJVEN, INCLUSIEF DEELNEMENDE HOTELS EN HUN RESPECTIEVE FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS EN ANDERE VERTEGENWOORDIGERS (COLLECTIEF, “PH&R EN ZIJN GELIEERDE PARTIJEN”) UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN DE HAND, EXPLICIET OF IMPLICIET MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

TENZIJ UIDRUKKELIJK ANDERS IS BEPAALD IN DEZE PROGRAMMAVOORWAARDEN, BIEDT PH&R EN HAAR GELIEERDE PARTIJEN GEEN GARANTIE DAT (I) HET PROGRAMMA AAN UW VEREISTEN VOLDOET; (II) HET PROGRAMMA NIET ZAL WORDEN ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS IS; (III) DE KWALITEIT VAN DIENSTEN OF INFORMATIE VERKREGEN VIA HET PROGRAMMA ZAL VOLDOEN AAN UW VERWACHTINGEN; EN (IV) ALLE FOUTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. ALLE DIENSTEN DIE VIA HET PROGRAMMA ZIJN VERKREGEN, ZIJN ALLEEN VAN TOEPASSING OP ENIGE TOEPASSELIJKE GARANTIE VAN HUN RESPECTIEVE LEVERANCIERS, INDIEN VAN TOEPASSING. VOOR ZOVER TOEGESTAAN KRACHTENS HET TOEPASSELIJK RECHT, WIJZEN PH&R EN HAAR GELIEERDE PARTIJEN ALLE GARANTIES AF, MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN DIE ZIJN VERMELD, GEKOCHT OF TOEGEWEZEN DOOR HET PROGRAMMA. ZONDER BEPERKING VAN HET ALGEMENE KARAKTER VAN HET VOORGAANDE, WIJZEN WE UITDRUKKELIJK ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR HET FALEN, MISBRUIK, SCHENDING, WIJZIGING VAN DE DIENSTVERLENING EN DE NIET-NALEVING VAN DE PROGRAMMAVOORWAARDEN.

PH&R EN HAAR GELIEERDE PARTIJEN ZIJN IN GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK VOORTVLOEIEND UIT, IN VERBAND MET OF MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN OM HET PROGRAMMA TE GEBRUIKEN, INCLUSIEF ENIGE AANSPRAKELIJKHEID (I) VOOR ENIGE CLAIM, VERLIES, LETSEL, SCHADE, VERTRAGING, ANNULERING VAN REIZEN, ONGEVAL, KOSTEN (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, ADVOCAATHONARARIA OF KOSTEN VAN EEN RECHTSGEDING); (II) VOOR ENIGE INCIDENTELE, INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIEVE, EXEMPLAIRE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, VOOR VERLIES OF SCHADE AAN DE OMZET, WINST, BESPARINGEN, GOODWILL OF GEGEVENS) (COLLECTIEF, "VERLIEZEN OF SCHADE") DIRECT OF INDIRECT VOORTVLOEIEND UIT OF GERELATEERD AAN HET PROGRAMMA, DE VOORWAARDEN VAN HET PROGRAMMA OF DE WEBSITE IPREFER.COM; (III) ELKE FOUT, VERTRAGING OF BESLISSING DOOR PH&R EN HAAR GELIEERDE PARTIJEN BIJ HET BEHEER VAN HET PROGRAMMA, MET INBEGRIP VAN HET AANVAARDEN VAN EEN AANMELDVERZOEK VAN EEN LID VAN I PREFER, CORRESPONDENTIE, OMWISSELVERZOEKEN OF AFGIFTE VAN I PREFER-PUNTEN OF REWARD-CERTIFICATEN; (IV) ENIG ONBEVOEGD GEBRUIK VAN UW ACCOUNT OF ENIGE INBREUK OP DE VEILIGHEID BUITEN ONZE REDELIJKE CONTROLE; (V) ELKE AANBIEDING, REPRESENTATIE, VERKLARING OF VORDERING OVER HET PROGRAMMA, ENIGE PARTNER, OF DEELNEMENDE HOTELS OF HUN DIENSTEN GEMAAKT DOOR PH&R EN HAAR GELIEERDE PARTIJEN; (VI) EVENTUELE FOUTEN OF INACCURATE OF ONJUISTE INFORMATIE GEPUBLICEERD MET BETREKKING TOT HET PROGRAMMA, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, EVENTUELE PRIJS OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN, FOUTEN VAN BESCHRIJVINGEN, FOUTEN MET BETREKKING TOT DE DEELNEMENDE HOTELS EN FOUTEN BIJ HET TOEKENNEN OF AFSCHRIJVEN VAN I PREFER-PUNTEN; (VII) TEKORTKOMINGEN IN DE COMMUNICATIE; (VIII) HET OMWISSELEN OF HET GEBRUIK VAN I PREFER-PUNTEN; (IX) ELKE HANDELINGEN OF OMISSIES DOOR DERDEN; EN (X) VOOR ENIGE ANDERE AANGELEGENHEID MET BETREKKING TOT HET PROGRAMMA.

DIT IS EEN ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING DIE GELDT VOOR ALLE SCHADE, INCLUSIEF ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF ZAKELIJK VERLIES, WINSTDERVING, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN HET GEBRUIK, VERLIES VAN GEGEVENS, KOSTEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN, DIENSTEN, OF INFORMATIE, GESCHILLEN OF DERGELIJKE), HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACTBREUK, GARANTIEBREUK, ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, OF ANDERSZINS, ZELFS BIJ EEN INDIVIDUEEL ADVIES VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE. DE HIERIN VERMELDE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ZIJN FUNDAMENTELE ELEMENTEN VAN DE BASIS VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN PH&R EN U. DE DIENSTEN DIE VIA HET PROGRAMMA WORDEN AANGEBODEN ZOUDEN ZONDER DERGELIJKE BEPERKINGEN NIET WORDEN GELEVERD. NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAANDE, IS DE ENIGE EN GEHELE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN PH&R EN DE GELIEERDE PARTIJEN VOOR ENIGE REDEN, EN UW ENIGE EN EXCLUSIEVE MOGELIJKHEID TOT VERHAAL VOOR ENIGE OORZAAK OF VORDERING, BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT DOOR U IS BETAALD VOOR ENIGE SERVICE DIE AAN U IS TOEGEKEND VIA DE PROGRAMMA. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT INDIEN U PH&R NIET HEBT BETAALD VOOR ENIGE SERVICE DIE U VIA HET PROGRAMMA IS TOEGEKEND VOORAFGAAND AAN DE DATUM WAAROP U VOOR HET EERST EEN KLACHT INDIENDE, UW ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAAL VOOR ELK GESCHIL MET PH&R IS TE STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DE SERVICE EN UW ACCOUNT TE ANNULEREN.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE DISCLAIMER VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEPAALDE SOORTEN SCHADE NIET TOE. DERHALVE ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE AFWIJZINGEN EN BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. IN DEZE JURISDICTIES ZIJN DE UITSLUITINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE WET.

HANDELSMERK

PREFERRED HOTELS & RESORTS, PREFERRED RESIDENCES, I PREFER, HISTORIC HOTELS WORLDWIDE, PREFERRED GOLF CLUB zijn handelsmerken en servicemerken van PREFERRED HOTEL GROUP, INC.

TOEPASSELIJKE RECHT

Op deze Programmavoorwaarden zijn de wetten van de Verenigde Staten en de staat Illinois van toepassing, zonder gevolg te geven aan rechtsbeginselen van wetten die de toepassing van de wet van een ander rechtsgebied mogelijk maken. De partijen komen overeen dat elke vordering of geschil tussen de ene partij en de andere partij die voortvloeit uit of verband houdt met deze Programmavoorwaarden (inclusief vorderingen in verband met een contract, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid, wettelijke aansprakelijkheid of andere vorderingen) die niet is opgelost onder de Geschillenbeslechting / het arbitragegedeelte van deze Programmavoorwaarden kan uitsluitend worden beslecht door een bevoegde rechtbank, federaal of staat, gevestigd in Chicago, Illinois, en geen andere rechtbank. Elke partij stemt ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken en de betekening van hen te accepteren.

GESCHILLENBESLECHTING / ARBITRAGE

Voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het Programma of deze Programmavoorwaarden, erkent u en stemt u ermee in dat u PH&R eerst de gelegenheid geeft om uw probleem of geschil op te lossen. Dit betekent ten eerste dat u het volgende e-mailadres gebruikt bij het toezenden van uw probleem of geschil: IPrefer@PreferredHotels.com of het postadres: I Prefer Hotel Rewards, Preferred Hotels & Resorts, 311 South Wacker Drive #1900, Chicago, IL 60606.

Vervolgens zullen beide partijen, u en PH&R, in goed vertrouwen onderhandelen over uw probleem of geschil. Dit zou moeten leiden tot een oplossing, maar als om wat voor reden dan ook uw probleem of geschil niet naar bevrediging is opgelost binnen zestig (60) dagen nadat PH&R uw schriftelijke beschrijving in deze heeft ontvangen, stemt u in met de onderstaande aanvullende bepalingen inzake geschillenbeslechting.

U stemt ermee in dat het enige en exclusieve forum en verhaal voor alle geschillen en vorderingen die niet informeel kunnen worden opgelost en die op enigerlei wijze verband houden met of voortvloeien uit het Programma of deze Programmavoorwaarden, zullen worden opgelost in definitieve en bindende arbitrage, behalve in de mate waarin u op enigerlei wijze inbreuk maakt op een octrooi, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, de privacy wetgeving of publiciteitsrechten van PH&R of een derde partij of deze schendt of dreigt te schenden, in welk geval u erkent dat arbitrage geen passend rechtsmiddel is en dat dwangmaatregelen tot rechtsherstel of andere passende maatregelen kunnen worden nagestreefd door PH&R en of de toepasselijke derde partij(en). U en wij erkennen dat het Programma en de Programmavoorwaarden van invloed zijn op het handelsverkeer tussen staten en dat de Federal Arbitration Act en de federale arbitragewet van toepassing zijn op arbitrageprocedures overeenkomstig de Programmavoorwaarden (ondanks enige andere keuze van wettelijke bepaling).

Arbitrage overeenkomstig de Programmavoorwaarden wordt uitgevoerd door de American Arbitration Association (de "AAA"). Voor geschillen van minder dan $ 75.000 zijn de Supplementary Procedures voor consument gerelateerde geschillen van de AAA van toepassing; voor geschillen van meer dan $ 75.000 zijn de Commercial Arbitration Rules van de AAA van toepassing. De regels van de AAA zijn beschikbaar op www.adr.org of door te bellen naar 1-800-778-7879. Na het indienen van het arbitrageverzoek, betalen wij alle kosten voor archivering, administratie en de arbiter voor vorderingen lager dan $ 75.000. Voor vorderingen die groter zijn dan $ 75.000, zullen de kosten voor archivering, administratie en de arbiter worden gedekt door de AAA Commercial Arbitration Rules. U en wij komen overeen om onze eigen andere vergoedingen, kosten en uitgaven te betalen, inclusief die voor eventuele advocaten, deskundigen en getuigen. Een arbiter kan op individuele basis elke uitspraak toekennen die beschikbaar zou zijn in een rechtbank, inclusief een gerechtelijk of declaratoire bevel en honoraria voor advocaten. Bovendien, als de arbiter vindt dat u de heersende partij in de arbitrage bent bij vorderingen van minder dan $ 75.000 waarvan u ons in kennis hebt gesteld en te goeder trouw met PH&R over heeft onderhandeld, zoals hierboven vereist voor aanvang van de arbitrage, heeft u recht op een terugvordering van redelijke advocatenhonoraria en kosten. Met uitzondering van vorderingen die onbeduidend zijn, stemt PH&R ermee in geen vergoeding voor advocaten in arbitrage te vragen, zelfs als een vergoeding anderszins beschikbaar is onder de toepasselijke wetgeving. Als een beperkte uitzondering op de overeenkomst om te arbitreren, gaan u en wij ermee akkoord dat u vorderingen kunt indienen bij de rechtbank voor geringe vorderingen, als uw vorderingen voor een dergelijke rechtbank in aanmerking komen.

U HEBT HET RECHT ZICH TERUG TE TREKKEN UIT DEZE ARBITRAGE-OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VERPLICHTE ARBITRAGEVOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT EVENTUELE INTERACTIE MET DE SITE OF DE SERVICE, KUNT U ZICH BINNEN DERTIG (30) DAGEN NA DE DATUM VAN EEN DERGELIJKE INTERACTIE TERUGTREKKEN UIT DIT DEEL VAN DE OVEREENKOMST DOOR OF CONTACT OP TE NEMEN MET (877) 467-6979 of de internationale nummers vermeld op https://www.IPrefer.com/contact-us OF DOOR EEN E-MAIL TE STUREN NAAR IPrefer@PreferredHotels.com. Elke terugtrekking die na de periode van dertig (30) dagen wordt ontvangen, is niet geldig en moet u de vordering voortzetten via arbitrage overeenkomstig deze Voorwaarden.

Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, WORDT GEEN ARBITRAGE OF ANDERE VORDERING ONDER DEZE OVEREENKOMST TOEGEWEZEN AAN ENIGE ANDERE ARBITRAGE OF VORDERING, INCLUSIEF ELKE ARBITRAGE OF VORDERING MET BETREKKING TOT ENIGE ANDERE HUIDIGE OF VOORMALIGE GEBRUIKER VAN DE SITE OF DE SERVICES, EN GROEPSARBITRAGEPROCEDURES ZIJN NIET TOEGESTAAN. In het geval deze kwijtschelding inzake groepsacties als niet-afdwingbaar wordt beschouwd, kan elke vermeende groepsactie alleen plaatsvinden in een rechtbank met bevoegde rechtsmacht en niet in arbitrage.

BEIDE KOMEN OVEREEN DAT, ALS EEN VORDERING IN BEHANDELING IS BIJ EEN ARBITRAGECOMMISSIE OF RECHTER, U EN PH&R AFZIEN VAN ALLE RECHTEN OP EEN JURY-PROCES BETREKKING HEBBENDE OP VORDERINGEN OF GESCHILLEN TUSSEN ONS.

In geen geval zal enige vordering, actie of procedure, gerelateerd aan het Programma of deze Programmavoorwaarden, meer dan één (1) jaar nadat de oorzaak van de actie is ontstaan, door u worden ingesteld.

ONDERWORPEN AAN DE WET

Lidmaatschap van het Programma en het verdienen en inwisselen van I Prefer-punten zijn onderworpen aan toepasselijke lokale wet- en regelgeving. Lidmaatschap van het Programma, ledenvoordelen, I Prefer-punten en reward-certificaten worden te goeder trouw aangeboden; het is echter mogelijk dat deze niet beschikbaar zijn als ze zijn verboden of beperkt door toepasselijke wetgeving of regelgeving in de Verenigde Staten of het land van vestiging van het lid van I Prefer. Als een deel van deze Programmavoorwaarden onwettig of onuitvoerbaar wordt geacht, wordt dat deel geacht te zijn verwijderd uit de Programmavoorwaarden in een dergelijk rechtsgebied en blijven de overige bepalingen van kracht.

SCHEIDBAARHEID; INTERPRETATIE

Als enige bepaling van deze Programmavoorwaarden onwettig, ongeldig of om enige reden onuitvoerbaar wordt geacht door een bevoegde rechtbank, blijven de geldigheid en uitvoerbaarheid van eventuele overige bepalingen onverlet. Bij het gebruik van de term “inclusief” in deze Programmavoorwaarden wordt geacht dat deze wordt gevolgd door de woorden “en zonder beperking”.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze Programmavoorwaarden, inclusief het Privacybeleid en andere hierin opgenomen beleidsbepalingen, vormen de volledige en enige overeenkomst tussen PH&R en elke gebruiker van het Programma met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, verklaringen, garanties en afspraken, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp van deze Programmavoorwaarden.

DIVERSEN

U stemt ermee in dat, ongeacht enig statuut of wet die het tegenovergestelde bepaalt, elke vordering of oorzaak die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van het Programma of deze Programmavoorwaarden moet worden ingediend binnen één (1) jaar nadat een dergelijke vordering of oorzaak is ontstaan, of voor altijd zal zijn verjaard. De "Disclaimer; Beperking van aansprakelijkheid” bepalingen van deze Programmavoorwaarden zijn ten voordele van PH&R en zijn gelieerde partijen, en elk van deze individuen of entiteiten hebben het recht deze bepalingen in eigen naam rechtstreeks tegen u uit te oefenen en op te leggen.

CONTACT

Indien u opmerkingen, vragen of klachten hebt over het Programma of de Programmavoorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via de telefoonnummers of het e-mailadres op https://www.IPrefer.com/contact-us. We zullen elke probleem zo snel mogelijk naar vermogen behandelen.