For personal assistance booking hotels from our collection around the world, please call 1-866-990-9491; for residences, please call 1-855-384-7242.

  • Free WiFi with I Prefer
  • Room Upgrade with I Prefer
  • Early Check-In and Late Check-Out with I Prefer
  • Points for Free Nights with I Prefer
  • Member-Only Rates with I Prefer
Instant perks with booking
Free WiFi
Room Upgrade
Early Check-In / Late Check-Out
Rewards Points for Free Nights
Members-Only Rates
Close
Get instant benefits with I Prefer Hotel Rewards at more than 700 hotels in over 85 countries
  • Free WiFi with I Prefer
  • Room Upgrade with I Prefer
  • Early Check-In and Late Check-Out with I Prefer
  • Points For Free Nights with I Prefer
  • Member-Only Rates with I Prefer

Free WiFi • Room Upgrade • Early Check-In/Late Check-Out • Points For Free Nights • Member-Only Rates

Check-In
Check-Out
Select Adults
Select Children
Close
Get instant benefits with I Prefer Hotel Rewards at more than 700 hotels in over 85 countries

I Prefer Program Terms and Conditions - Magyar

Languages
 

Preferred Hotels & Resorts' Adatvédelmi irányelvének megtekintése.

Hatálybalépés dátuma: 2017. március 16.

I PREFER HOTEL JUTALOMPROGRAM

Az I Prefer Program („Program”) egy vásárlói hűségprogram, amelyet a Preferred Hotels & Resorts („PH&R”) kínál, és amely jutalmat ad a részt vevő hotelekben (meghatározás alább) megszálló I Prefer tagoknak (meghatározás alább). Miután feliratkozik a Programra és I Prefer taggá válik, pontokat gyűjthet („I Prefer pontok”), amikor a részt vevő hotelekben száll meg vagy bizonyos tevékenységekben vesz részt. Ezután beválthatja az I Prefer pontjait az alább leírtak szerint jutalmakra, például jutalomutalványra (az alább meghatározottak szerint).

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A programban való részvételhez el kell fogadnia a jelen Felhasználási feltételeket és a Preferred Hotels & Resorts Adatvédelmi irányelvet, amely a jelen dokumentum részét képezi (közösen a „Program feltételei”). Az Ön felelőssége a Program Felhasználási feltételeinek az elolvasása és megértése.

A PH&R bármikor saját belátása szerint, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a Program feltételeit, amibe többek között beletartozik a tagsági jogosultság, a tagsággal járó előnyök, valamint az I Prefer pontok gyűjtési módjának és a jutalom beváltásához szükséges I Prefer pontok számának a megváltoztatása. A Program feltételeinek ilyen változásai megtekinthetők a Program feltételeiben az IPrefer.com webhelyen, és ezek azonnal hatályba lépnek, kivéve, ha másként közöljük. A Program feltételeinek jelentős változása esetén jól látható értesítést teszünk közzé az IPrefer.com webhelyen, és a Program feltételek vagy az Adatvédelmi irányelv tetején jelezzük, hogy mikor frissítettük legutóbb.

A PH&R bármikor, előzetes értesítés mellett vagy a nélkül is megszüntetheti a Programot. A megszüntetési eljárást a megszüntetés idején jelentjük be.

A Program tagsága, az I Prefer pontok gyűjtése és az I Prefer pontok beváltása érvénytelen, ahol ezt törvény tiltja, továbbá az alkalmazandó kormányzati rendelkezések tárgya.

A jutalmak átvétele (a jutalomutalványt is beleértve) vagy az I Prefer pontok beváltása adófizetési kötelezettséggel járhat. A lehetséges adózási kötelezettség és bevallás a jutalmak átvétele (a jutalomutalványt is beleértve) vagy az I Prefer pontok beváltása kapcsán kizárólag az Ön felelőssége. A PH&R nem tartozik felelősséggel a jutalmak és jutalomutalványok nyújtásából eredő adókötelességért, vámért vagy egyéb díjakért. Az esetleges adóvonatkozást ellenőrizze adótanácsadójával.

 

JELENTKEZÉS TAGSÁGRA

A Programba való tagságra („I Prefer tag”) az IPrefer.com webhelyen lévő jelentkezési lap kitöltésével, a (877) 497-6976 telefonszámon vagy a https://www.IPrefer.com/contact-us oldalon található nemzetközi telefonszámokon vagy egy részt vevő hotelben a jelentkezési lapon található, a jelentkezés benyújtására vonatkozó utasítások követésével jelentkezhet. Az I Prefer tagsághoz a jelentkezéskor érvényes e-mail-címmel kell rendelkeznie. Egy e-mail-cím csak egy I Prefer tagsághoz használható fel. Továbbá, az I Prefer tagsághoz legalább 18 évesnek kell lennie, vagy el kell érnie a nagykorúságot lakóhelyén (a magasabb életkor a releváns). Vállalatok, szövetségek vagy csoportok nem vehetnek részt a Programban. Miután elfogadjuk az I Prefer tagságra való jelentkezését, virtuális tagkártyát kap, amelyen szerepel az I Prefer tagsági száma („I Prefer tagsági szám”). A PH&R a saját belátása szerint, írásos értesítés nélkül megtagadhatja a Programtagságot.

Csak önmaga számára jelentkezhet a Programba, és csak egy tagsági fiókkal rendelkezhet. Csak az Ön I Prefer tagsági számához tartozó I Prefer pontokat válthatja be. A Program feltételekben leírtak kivételével, a tagság és a tagság alább meghatározott előnyei nem átruházhatók, nem adhatók kölcsönbe és nem adhatók el más személy részére.

A PH&R a saját belátása szerint bármikor, előzetes értesítés nélkül, bármilyen okból megszüntetheti az I Prefer tag fiókját, többek között a következők miatt: (a) a Program feltételek megszegése; (b) a Program bármilyen információjának az elferdítése vagy visszaélés a Programmal; (c) csalás, visszaélés vagy gyanús tevékenység; (d) bármilyen országos, állami vagy helyi törvény megszegése a Program használata kapcsán; (e) hoteldíjak meg nem fizetése; (f) egy I Prefer tag több aktív fiókkal rendelkezik vagy (g) bármilyen olyan intézkedés, ami hátrányos a Program vagy az abban részt vevő hotelek számára, a PH&R saját belátása szerint.

Az I Prefer tagságát bármikor megszüntetheti. Ehhez küldjön levelet az I Prefer, Preferred Hotels & Resorts, 311 South Wacker Drive # 1900, Chicago, IL 60606 címre vagy e-mailt az IPrefer@PreferredHotels.com címre, és nyilatkozzon, hogy meg kívánja szüntetni tagságát, valamint adja meg nevét, e-mail-címét és az I Prefer tagsági számát. A tag fiókja azon a napon fog megszűnni, amikor a PH&R megkapja az Ön levelét.

Amennyiben Ön vagy a PH&R megszünteti az I Prefer tagságát, a megszüntetéskor azonnal elveszti a számláján lévő összes I Prefer pontot és a tagsággal járó előnyöket. Ha később újra jelentkezik a tagságra, a korábbi tagság megszűnésekor elvesztett I Prefer pontokat nem szerezheti vissza.

Az I Prefer pontokat nem lehet beváltani, ha az I Prefer tag inaktívvá válik, ebben az esetben törlődnek az I Prefer pontok az I Prefer tag számláján. Akkor tekintjük az I Prefer tagot „inaktívnak,” ha egy 24 hónapos időszak során: (a) az I Prefer tag nem szállt meg részt vevő hotelben; (b) azI Prefer tag nem gyűjtött, kapott vagy váltott be I Prefer pontokat; vagy (c) az I Prefer tag nem váltott be olyan jutalomutalványt, amelyet a Programon keresztül szerzett.

RÉSZT VEVŐ HOTELEK

Tagsági előnyöket, I Prefer pontokat és jutalomutalványokat csak a Programban a bejelentkezés idején aktívan részt vevő hotelek adnak. („Részt vevő hotelek”) A részt vevő hotelek listája megtalálható a www.IPrefer.com oldalon. A PH&R nem felelős azért, ha egy hotel kilép a Programból.

Ha egy hotel azután szünteti meg a részvételét a Programban, hogy Ön ott szobát foglalt, de még nem jelentkezett be, a jutalomutalványok nem lesznek érvényesek abban a hotelben, akkor sem, ha azelőtt foglalta le a szállást, hogy a hotel kilépett a programból.

I PREFER PONTOK GYŰJTÉSE

I Prefer pontokat kizárólag a www.IPrefer.com oldalon felsorolt részt vevő hotelekben lehet szerezni. A listát a PH&R bármikor frissítheti saját belátása szerint.

Az I Prefer pontok gyűjtéséhez az I Prefer tagnak az alábbi támogatott foglalási csatornákon keresztül kell szállást foglalnia egy részt vevő hotelben érvényes I Prefer tagsági számmal. A „szállás” egy éjszaka vagy az egymást követő éjszakák teljes száma egy hotelben. Az érvényes foglalásoknak tartalmazniuk kell az érvényes I Prefer tagsági számot a foglalás idején, vagy azt a hotelbe való bejelentkezés előtt hozzá kell adni foglaláshoz. Ennek hiányában nem kap I Prefer pontokat a foglalásért. Nem gyűjthetők I Prefer pontok olyan foglalásokért, amelyeket az I Prefer tag az I Prefer tagsági szám megkapása előtt foglalt le. Az I Prefer pontok csak a foglalás idején megadott I Prefer  tagsági számra írhatók jóvá. Egy foglaláshoz csak egy I Prefer tagsági szám tartozhat. Csak az alábbiakban leírt „érvényes foglalási csatornákon” keresztül foglalt díjazással lehet I Prefer pontokat gyűjteni. Előfordulhat, hogy bizonyos díjszabások és/vagy foglalások, mint például a tisztelet- vagy csereszállások, munkavállalói/iparági/légiutas-kísérői díjszabás, csoportos díjszabás, kereskedelmi/utazási irodai díjszabás, kereskedelmi vagy légiforgalmi társasági utalvánnyal fizetett foglalások és a törölt vagy nem igénybe vett foglalások nem jogosultak I Prefer pontokra. Továbbá a részt vevő hotelek kizárhatnak bizonyos díjszabásokat az I Prefer programból (pl. vállalati szerződéses díjszabást).

Az I Prefer tag csak azután kapja meg az I Prefer pontokat egy foglalás után, amikor az I Prefer tag letöltötte a szállását, kijelentkezett a hotelből, és teljes mértékben kifizette az árát. Az I Prefer tagnak aktív tagsággal kell rendelkeznie a kijelentkezés idején. Azok a szállások, amelyekért részben vagy teljesen I Prefer jutalomutalvánnyal fizetnek, jogosultak I Prefer pontokra. Ha nem jelenik meg vagy lemondja a szállást, az nem érvényes, akkor sem, ha a teljes árat kifizette. Az I Prefer pontok az indulást követő hét (7) napon lesznek elérhetők.

Az I Prefer pontok kiszámítása a foglalási értéket veszi alapul, és nem foglalja magába az adókat, borravalókat vagy a szálláshelyi díjakat. („Foglalási érték”). A részt vevő hotelek azonban a saját belátásuk alapján I Prefer pontokat adhatnak különböző szolgáltatásokért, többek között étel- és italfogyasztásért, fürdőhelyi szolgáltatásokért, parkolásért, üzleti központ használatáért, ajándékbolti vásárlásokért, telekommunikáció, vegytisztítás és mosás vagy fitnesz központ igénybevétele esetén, szobában vásárolt filmek és játékok, valamint borravalók és törlési díjak után is. Továbbá, a részt vevő hotelek saját belátásuk szerint repülőtársasági mérföldeket is adhatnak az I Prefer pontokon felül. A PH&R és a részt vevő hotelek időnként további lehetőségeket is kínálhatnak I Prefer pontok szerzésére, például promóciókkal és egyéb vásárlási lehetőségekkel. Ezek az ajánlatok ideiglenesek és bármikor megszüntethetők a PH&R vagy a részt vevő hotel saját belátása szerint. Az ilyen ajánlatok érvénytelenek ott, ahol törvény tiltja.

A nem egyesült államokbeli pénznemben fizetett szállások árát a PH&R által meghatározott árfolyamon váltjuk át. Ez lehet a részt vevő hotel által a be- vagy kijelentkezéskor használt árfolyam, vagy a PH&R által kiválasztott más árfolyam is.

Az alábbiakban leírjuk az érvényes foglalási csatornákat I Prefer pontok gyűjtésére és a jogosult foglalások pontokra váltását.

Érvényes foglalási csatorna

I Prefer pontokat kap minden, a foglalási értékért a kijelentkezéskor kifizetett 1 $ (USD) után

IPrefer.com, PreferredHotels.com, PreferredGolf.com

10

Preferred Hotels & Resorts telefonos ügyfélszolgálatok.

10

Utazási irodai foglalások (az internetes utazási irodai foglalásokon kívül, többek között, de nem kizárólagosan: Travelocity, Orbitz, Expedia, és Hotels.com)

10

Hotel webhelye

10

Közvetlen szállodai foglalások, pl. telefonos foglalások

10

Ha nem kapta meg az összes foglalás után járó pontot, vagy ha Ön szerint pontatlan az I Prefer pontegyenlege, kiigazítást kérhet a PH&R-től a kijelentkezést követő hat (6) hónapon belül az IPrefer.com oldalon, a „Pontok kérése” funkció használatával. Ehhez kövesse az utasításokat, és küldjön elektromos másolatot a hotel által kibocsátott végső számláról, amelyen fel vannak tüntetve a díjak, amelyek után pontokat igényel. A pontkéréseket nem fogadjuk el a számla csatolása nélkül. Ha nem tud megfelelő, eredeti információt vagy dokumentációt biztosítani, megtagadhatjuk az ilyen I Prefer pontokat. Az I Prefer tag védelme érdekében a tag tartsa meg az összes számlát és bizonylatot, amíg meg nem kapja a helyes mennyiségű I Prefer pontokat az I Prefer számlájára.

Az I Prefer pontokat a vendég foglalásához kapcsolódóan a bejelentkezéskor fennálló adatok alapján írjuk jóvá. A foglalás bejelentkezéskor vagy azután történt változásait az I Prefer tagnak jelentenie kell a PH&R vagy a részt vevő hotel felé a kijelentkezést követő hat (6) hónapon belül annak érdekében, hogy az I Prefer pontok kiszámítása tükrözze a friss adatokat.

A PH&R saját belátása szerint bármikor módosíthatja az I Prefer tag számlaegyenlegét.

Az I Prefer pontok pusztán az I Prefer tag részvételét mérik a Programban, és nincs független értékük. Az összegyűjtött I Prefer pontok nem képzik az I Prefer tag tulajdonát. Az I Prefer pontok nem válthatók készpénzre vagy egyéb fizetőeszközre. Az I Prefer pontok „gyűjtése” az I Prefer pontok halmozását jelenti a Programban való részvétel mértékének a mérésére, és nem jelenti azt, hogy az I Prefer pontoknak bármilyen értéke lenne. Az I Prefer pontok kizárólag az itt megjelölt jutalmakra válthatók be, kizárólag abban az esetben, ha teljesíti a beváltás többi feltételét is, többek között aktív I Prefer fiókkal rendelkezik. Az I Prefer pontokat kizárólag az I Prefer tag használhatja fel, ezek nem ruházhatók át más személyre, kivéve a jelen Feltételekben megjelölt esetekben. Az I Prefer tagok átutalhatnak I Prefer pontokat egy másik I Prefer tagnak, ehhez azonban átutalási kérelmet kell küldeniük az IPrefer@PreferredHotels.com címre. Az átutalási kérelemnek tartalmaznia kell a kezdeményező I Prefer tagsági számát, a kedvezményezett I Prefer tag I Prefer tagsági számát, valamint az I Prefer pontok számát, amelyeket a kedvezményező I Prefer tag át kíván utalni a kedvezményezett I Prefer tag számára. Egy I Prefer tag elhalálozása esetén a PH&R saját belátása szerint átutalhatja a be nem váltott I Prefer pontokat egy másik I Prefer tagnak, miután a PH&R megkapja és áttekinti az összes kért iratot és kommunikációt, többek között a halotti bizonyítványt. Ha I Prefer pontok átutalását kéri haláleset miatt, írjon e-mailt a IPrefer@PreferredHotels.com címre. Tilos az I Prefer pontok értékesítése vagy cserekereskedelme. Az értékesítés vagy cserekereskedelem útján átutalt, eladott vagy becserélt I Prefer pontokat visszavehetjük vagy törölhetjük.

AZ I PREFER PONTOK BEVÁLTÁSA

Az I Prefer tag beválthatja az I Prefer pontokat jutalomutalványokra az IPrefer.com oldalon található Jutalomtáblázat szerint („Jutalomutalványok”). Az I Prefer tagok az I Prefer pontjaikat az I Prefer fiókjukba való bejelentkezéssel válthatják be az IPrefer.com oldalon. A beváltást követően levonjuk az I Prefer pontokat a számlájáról. A beváltáshoz elegendő I Prefer ponttal kell rendelkeznie a számláján, és az I Prefer fiókjának aktívnak kell lennie a jelen Programfeltételekben leírtak szerint.

Az I Prefer tag kizárólagos felelőssége, hogy tájékozódjon a Programról, és beváltsa az I Prefer pontjait.

Minden jutalomutalványra bizonyos korlátozások vonatkoznak, többek között a jelen Programfeltételek, a Jutalomutalványokra vonatkozó felhasználási feltételei, és a jutalomutalvány megrendelését teljesítő e-mail.

A jutalomutalványokat tilos eladni, elárverezni, elcserélni, közvetíteni vagy megvásárolni. Minden ilyen módon szerzett jutalomutalvány csalárd módon szerzettnek minősül, és érvénytelenítésre kerül. A másolt vagy módosított jutalomutalványok érvénytelenítésre kerülnek.

Az elvesztett, ellopott vagy egyéb módon megsemmisült jutalomutalványokat nem cseréljük vagy helyettesítjük, kivéve, ha ezt a PH&R saját belátása szerint engedélyezi. A kérelmeket az IPrefer@PreferredHotels.com címre kell küldeni.

TAGSÁG SZINTEK ÉS ELŐNYÖK

A Program két tagsági szintet kínál a tag által gyűjtött I Prefer pontok száma alapján.

Előnyök

Bennfentes (0-49 999 pont)

Elit (50 000+ pont)

Minden érvényesen elköltött 1 US$ után kapott pontok

10

15

A pontok készpénz-értékű jutalomutalványokra válthatók be, amelyekkel ingyenes éjszakákat, étkezést és fürdőhelyi szolgáltatásokat vásárolhat*

Szoba upgrade**

Ingyenes internet

Korai bejelentkezés, késői kijelentkezés**

Üdvözlő ajándék

 

*Hotelenként változó
**Rendelkezésre állástól függ a bejelentkezéskor

 

       

Bennfentes

Minden I Prefer tag Bennfentes státuszt kap, amikor a PH&R elfogadja a tagságát.

Elit

Minden olyan tag Elit státuszt kap, aki a Programba való felvételt követő egy éven belül legalább 50 000 I Prefer pontot szerez, és ez minden évben újraindul az I Prefer tag Programba való felvételének az évfordulóján. Az Elit tagság azonnal elkezdődik, amint a tag 50 000 I Prefer pontot szerez, és a Programtagság következő évében is folytatódik. Az Elit státusz a Programtagság ezt követő évében jár le. Ekkor az I Prefer tag egy éves Bennfentes tagságot kap, kivéve, ha elég I Prefer pontot szerzett az Elit státuszhoz.

A PH&R minden tőle telhetőt megtesz, hogy az I Prefer tagok kihasználhassák az I Prefer tagság előnyeit. Felhívjuk figyelmét, hogy a szoba upgrade opció a bejelentkezéskori elérhetőség függvénye. Ha a szálloda minden szobáját kiadta, nem tud upgrade-et nyújtani, és erről tájékoztatnia kell a tagot. A szoba upgrade meghatározása többek között a következő: magasabb kategóriájú szoba, jobb kilátás (pl. tengeri), „Klub szint”, magasabb emelet, ugyanolyan szoba kategória, de nagyobb vagy jobban elrendezett szoba. Upgrade ugyanolyan szoba kategóriára, de nagyobb vagy jobban elrendezett szobára.

Nem minden részt vevő hotel tudja biztosítani az összes előnyt. A PH&R nem vállal felelősséget a megtérítésekért vagy a fenti előnyök hiányából származó károkért.

TAGSÁGI FIÓK

Az I Prefer tagok megtekinthetik fiókadataikat, aktuális I Prefer pontegyenlegüket, korábbi tevékenységüket, továbbá frissíthetik személyes adataikat és kommunikációs beállításaikat az IPrefer.com oldalon lévő fiókjukba történő bejelentkezéssel. Az I Prefer tagnak meg kell adnia az I Prefer tagsági számát vagy e-mail-címét és a jelszavát annak érdekében, hogy az interneten hozzáférjen ehhez az információhoz. Ön elfogadja, hogy pontos információt nyújt, és időben jelzi az elérhetősége változásait az alábbiakban leírtak szerint. Az I Prefer tag felelőssége, hogy tájékoztassa a PH&R-t a postai címe, e-mail-címe vagy neve változásairól. A névváltoztatást törvényes irattal is alá kell támasztani, például házassági anyakönyvi kivonattal, jogosítvánnyal vagy törvényes bírósági dokumentummal.

Az I Prefer tag hozzárendelt I Prefer tagsági számmal fog rendelkezni, és a tag önmaga választja jelszavát a fiókhoz. Az I Prefer tag felelőssége a jelszava, tagsági száma és egyéb fiókinformációi megőrzése. A PH&R jogosult az I Prefer tagsági szám vagy fiók nevében kapott utasításokat követni. A PH&R nem vállal felelősséget külső felek cselekedeteiért, amikor egy I Prefer tag fiókját vagy I Prefer tagsági számát használják.

Az I Prefer tagoknak meg kell adniuk az I Prefer tagsági számukat, és meg kell erősíteniük a személyes adataikat a fiókinformációk lekérdezését megelőzően. Egyedi fiókinformációt csak annak az I Prefer tagnak adunk, akinek a neve szerepel a fiókon, kivéve, ha erre törvényes nyomozás vagy jogi eljárás keretében van szükség.

Az I Prefer pontegyenlegével kapcsolatos minden hibát vagy mulasztást jelenteni kell a kijelentkezést követő hat (6) hónapon belül az IPrefer.com oldalon a „pontok kérése” funkció használatával. Ehhez kövesse az utasításokat és küldjön elektromos másolatot a hotel által kibocsátott végső számláról, amelyen fel vannak tüntetve a díjak, amelyek után pontokat igényel. A pontkéréseket nem fogadjuk el a számla csatolása nélkül. Ha nem tud megfelelő, eredeti információt vagy dokumentációt biztosítani, megtagadhatjuk az ilyen I Prefer pontokat. Az I Prefer tag védelme érdekében a tag tartsa meg az összes számlát és bizonylatot, amíg meg nem kapja a helyes mennyiségű I Prefer pontokat az I Prefer tag számláján.

Ha a PH&R hibásan megtagad az I Prefer tag számára egy I Prefer pontot vagy előnyt, a PH&R felelőssége az adott I Prefer pontokra vagy előnyökre korlátozódik.

A PH&R-nek jogában áll minden hibásan kiadott I Prefer pont helyesbítése.

I PREFER TAGOKNAK SZÓLÓ DÍJSZABÁSSAL KAPCSOLATOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Az I Prefer tagoknak szóló díjszabás kizárólag a jelenlegi I Prefer tagok számára érvényes. A díjszabás a tagok részére a részt vevő hoteleken és szálláshelyeken az elérhetőség függvénye. Ha egy vendég I Prefer tagoknak szóló díjszabáson foglal, amikor nem I Prefer tag, automatikusan beválasztásra kerül az I Prefer Programra a foglalás megerősítésekor. Ha egy vendég az érkezés előtt lemondja az I Prefer tagságot, a hotelek módosíthatják a foglalást a legjobb elérhető díjszabásra (Best Available Rate, „BAR”).

Az I Prefer tagok kedvezményt kapnak – -3%-tól a legjobb elérhető díjszabásból – a foglalási kerettől, régiótól vagy országtól, a hét napjától és a részt vevő hotelek által meghatározott egyéb körülményektől függően. A kedvezmény tényleges mértéke a hotel legjobb elérhető (vagy flexibilis) díjszabásához kapcsolódik, ami a vásárlás idejétől függően változik, korlátlan, nem minősített és nem tartalmazza a kedvezményes árakat. A részt vevő hotelek szabják meg a kedvezményt, amit bizonyos szoba típusokra, időpontokra vagy szezonálisan korlátozhatnak. Az árkedvezményt felfele és lefele is változtathatják, amíg az legalább a BAR 3%-a. Alkalmazhatnak korai távozási díjat, foglalót vagy lemondási korlátozásokat, ez hotelenként változó.

A foglalásokra a közölt felhasználási feltételek vonatkoznak, mint például lemondási irányelv, korai távozás, előzetes fizetés és egyéb fizetési feltételek.

Ha másképp nem közlik, a megjelenített árak egy szobára vonatkoznak éjszakánként, egyszemélyes/kétszemélyes szállás alapján, és nem tartalmazzák az adókat, borravalókat, egyéb díjakat és üdülési díjat (ha alkalmazandó). Ha telefonon foglal, kérjük, hívja a +1 877 497 6976 telefonszámot vagy tekintse meg az összes I Prefer Program globális telefonos foglalási számát. Az ár nem vonható össze más promóciókkal, ajánlatokkal vagy kedvezményekkel, és nem érvényes létező foglalásokra vagy csoportok számára. Az ár nem átruházható és nem váltható készpénzre, továbbá nem használható fel jövőbeli szállásra.

Az I Prefer tagságra, a pontgyűjtésre és a pontok beváltására az I Prefer Felhasználási feltételei vonatkoznak.

JOG ÁTRUHÁZÁS

A PH&R a Programból eredő jogait és kötelezettségeit bármikor átruházhatja bármilyen kapcsolódó vagy nem kapcsolódó jogi személyre, és ezek teljesítése az adott jogi személy felelőssége lesz.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA CSELEKEDETEKÉRT, HIBÁKÉRT ÉS MULASZTÁSOKÉRT

A PH&R nem felelős: (a) külső felek cselekedeteiért és mulasztásaiért (többek között, de nem kizárólagosan a részt vevő hotelek) vagy (b) a Programmal kapcsolatos hibás kiadványokért, többek között, de nem kizárólagosan árazási vagy nyomdai hibákért, hibás leírásokért, a részt vevő hotelekre vonatkozó hibákért, az I Prefer pontok jóváírásában vagy levonásában bekövetkezett hibákért. A PH&R fenntartja a jogot, hogy értesítés nélkül kijavítsa a hibákat.

A PROGRAM FELTÉTELEINEK AZ ÉRTELMEZÉSE

A Program feltételeit a PH&R a saját belátása szerint értelmezi, és a PH&R döntései véglegesek.

JOGFELADÁS

Amennyiben egy I Prefer tag megszegi a Program feltételeit, és ezt a PH&R elnézi, az nem jelenti azt, hogy a Program feltételeinek a korábbi vagy későbbi megszegését is elnézi. Amennyiben a PH&R nem ragaszkodik a Program feltételeinek a szigorú követéséhez egy I Prefer tag esetében, az nem jelenti azt, hogy a PH&R lemond egy más I Prefer taggal szembeni jogairól vagy jogorvoslat lehetőségéről. A PH&R a saját belátása szerint lemondhat a jelen Program feltételeknek való megfelelésről.

LEMONDÓ NYILATKOZAT, FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

ÖN KIFEJEZETTEN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY:

A SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA A PROGRAMOT, A PROGRAMOT ADOTT ÁLLAPOTBAN, ELÉRHETŐSÉG SZERINT BIZTOSÍTJUK. AHOL A PROGRAM FELTÉTELEI NEM RENDELKEZNEK KIFEJEZETTEN ELTÉRŐ MÓDON, A PH&R ÉS AZ EGYÉB PARTNER VÁLLALATOK, A RÉSZT VEVŐ HOTELEKET, AZOK TISZTVISELŐIT IGAZGATÓIT, ALKALMAZOTTAIT ÉS EGYÉB KÉPVISELŐIT IS BELEÉRTVE (KÖZÖSEN: „PH&R ÉS PARTNEREI”) KIFEJEZETTEN ELHÁRÍTANAK MINDEN SZAVATOSSÁGOT, TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A TÖRVÉNYES SZAVATOSSÁGOT.

AHOL A PROGRAM FELTÉTELEI NEM RENDELKEZNEK KIFEJEZETTEN ELTÉRŐ MÓDON, A PH&R ÉS PARTNEREI NEM SZAVATOLJÁK, HOGY (I) A PROGRAM MEGFELEL AZ ÖN IGÉNYEINEK; (II) A PROGRAM FOLYTONOS, IDŐSZERŰ, BIZTONSÁGOS ÉS HIBÁKTÓL MENTES; (III) A PROGRAMON KERESZTÜL SZERZETT SZOLGÁLTATÁSOK VAGY INFORMÁCIÓ MINŐSÉGE MEGFELEL AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK; ÉS (IV) HOGY A LEHETSÉGES HIBÁK KI LESZNEK JAVÍTVA. A PROGRAMON KERESZTÜL SZERZETT ÖSSZES SZOLGÁLTATÁSRA KIZÁRÓLAG A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ALKALMAZANDÓ SZAVATOSSÁG VONATKOZIK, HA VAN ILYEN. AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN A PH&R ÉS PARTNEREI ELHÁRÍTANAK MINDEN SZAVATOSSÁGOT A PROGRAMBAN FELSOROLT, VÁSÁROLT VAGY JUTALOMKÉNT SZERZETT SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN. A FENTIEK ÁLTALÁNOSSÁGÁNAK A KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL KIFEJEZETTEN ELHÁRÍTJUK A FELELŐSSÉGET A SZOLGÁLTATÁS HIBÁIÉRT, A SZOLGÁLTATÁSSAL VALÓ VISSZAÉLÉSEKÉRT, A SZOLGÁLTATÁS MÓDOSÍTÁSAIÉRT ÉS A PROGRAM FELTÉTELEINEK A MEGSZEGÉSÉÉRT.

A PH&R ÉS PARTNEREI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN KÁRÉRT, AMI A PROGRAM HASZNÁLATÁBÓL ERED VAGY A PROGRAM HASZNÁLATÁVAL VAGY HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK HIÁNYÁVAL KAPCSOLATOS, TÖBBEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK (I) SEMMILYEN KÁRÉRT, VESZTESSÉGÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, KÉSEDELEMÉRT, UTAZÁSI FENNAKADÁSÉRT, BALESETÉRT, KÖLTSÉGÉRT VAGY KIADÁSÉRT (TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN ÜGYVÉDI DÍJAKÉRT ÉS PERKÖLTSÉGEKÉRT); (II) JÁRULÉKOS, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, BÜNTETŐ, ELRETTENTŐ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT (TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN BEVÉTELT, PROFITOT, MEGTAKARÍTÁST, JÓHISZEMET VAGY ADATOT ÉRINTŐ VESZTESÉGEKÉRT VAGY KÁROKÉRT) (KÖZÖSEN: „KÁROK VAGY VESZTESSÉGEK”), AMELYEK KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETETTEN A PROGRAMMAL, A PROGRAM FELTÉTELEIVEL VAGY AZ IPREFER.COM WEBHELLYEL ÁLLNAK ÖSSZEFÜGGÉSBEN; (III) SEMMILYEN, HIBÁÉRT, KÉSEDELEMÉRT VAGY A PH&R ÉS PARTNEREI ÁLTAL HOZOTT DÖNTÉSÉRT A PROGRAM MŰKÖDTETÉSE SORÁN, BELEÉRTVE AZ I PREFER TAGSÁGI JELENTKEZÉS ELFOGADÁSÁT, LEVELEZÉST, BEVÁLTÁSI KÉRELMET VAGY I PREFER PONTOK VAGY JUTALOMUTALVÁNYOK KIADÁSÁT; (IV) AZ ÖN FIÓKJA ENGEDÉLY NÉLKÜLI HASZNÁLATÁÉRT VAGY A BIZTONSÁGNAK AZ ÉSZSZERŰEN ELVÁRHATÓ ELLENŐRZÉSÜNKÖN KÍVÜL ÁLLÓ MEGSÉRTÉSÉÉRT; (V) SEMMILYEN AJÁNLATÉRT, ELŐADÁSÉRT, NYILATKOZATÉRT VAGY KÖZLEMÉNYÉRT A PROGRAMRÓL, SEMMILYEN PARTNERÉRT VAGY RÉSZT VEVŐ HOTELEKÉRT VAGY A SZOLGÁLTATÁSAIKÉRT A PH&R ÉS PARTNEREI NEVÉBEN; (VI) SEMMILYEN HIBÁS VAGY PONTATLAN INFORMÁCIÓÉRT, AMELYET A PROGRAMMAL KAPCSOLATOSAN TESZNEK KÖZRE, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÁRAZÁSI- VAGY NYOMDAHIBÁKAT, A LEÍRÁSOK HIBÁIT, A RÉSZT VEVŐ HOTELEKKEL KAPCSOLATOS HIBÁKAT, ÉS AZ I PREFER PONTOK JÓVÁÍRÁSÁVAL VAGY LEVONÁSÁVAL KAPCSOLATOS HIBÁKAT IS; (VII) SEMMILYEN KOMMUNIKÁCIÓS HIBÁÉRT; (VIII) AZ I PREFER PONTOK BEVÁLTÁSÁÉRT VAGY HASZNÁLATÁÉRT; (IX) SEMMILYEN KÜLSŐ FÉL ÁLTAL ELKÖVETETT CSELEKEDETÉRT VAGY MULASZTÁSÉRT; ÉS (X) BÁRMILYEN, A PROGRAMMAL KAPCSOLATOS EGYÉB DOLOGÉRT.

EZ A FELELŐSSÉGEK TELJESKÖRŰ KIZÁRÁSA, AMI MINDENFÉLE KÁRRA VONATKOZIK, A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, SPECIÁLIS, JÁRULÉKOS ÉS KÖVETKEZMÉNYES KÁROKAT IS BELEÉRTVE (TÖBBEK KÖZÖTT ÜZLETI LEHETŐSÉGEK, PROFIT, HÍRNÉV, HASZNÁLAT, ADATOK ELVESZTÉSÉBŐL, PÓTTERMÉK, SZOLGÁLTATÁS VAGY ADAT BESZERZÉSÉBŐL, PERES ELJÁRÁSBÓL EREDŐ KÁROK), AKÁR SZERZŐDÉSSZEGÉSEN, SZAVATOSSÁG MEGSZEGÉSÉN, OKOZOTT SÉRELMEKEN (A HANYAGSÁGOT IS BELEÉRTVE), TERMÉKFELELŐSSÉGEN VAGY EGYEBEKEN ALAPSZIK, AKKOR IS, HA EGY SZEMÉLY ÉRTESÍTÉST KÜLD AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. A JELEN DOKUMENTUMBAN LEFEKTETETT FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁS ALAPVETŐ ELEME AZ ÖN ÉS A PH&R KÖZÖTTI KAPCSOLATNAK. A PROGRAMON KERESZTÜL KÍNÁLT SZOLGÁLTATÁSOKAT NEM TUDJUK ILYEN KORLÁTOZÁSOK HIÁNYÁBAN NYÚJTANI. AZ ELŐZŐ RENDELKEZÉSEK ELLENÉRE, A PH&R ÉS PARTNEREI MAXIMÁLIS ÉS EGYETLEN FELELŐSSÉGE BÁRMILYEN OKBÓL KIFOLYÓLAG, VALAMINT AZ ÖN EGYETLEN ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATA BÁRMILYEN OKBÓL KIFOLYÓLAG AZ ÖN ÁLTAL A PROGRAMON KERESZTÜL KAPOTT SZOLGÁLTATÁSOKÉRT KIFIZETETT ÖSSZEGRE TERJED KI. ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY HA NEM FIZETETT A PH&R-NEK A PROGRAMON KERESZTÜL KAPOTT SZOLGÁLTATÁSOKÉRT A KÁRIGÉNY ELSŐ BEJELENTÉSÉNEK A DÁTUMÁT MEGELŐZŐEN, AZ ÖN EGYETLEN ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATA A PH&R-REL FOLYTATOTT VITÁBAN A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁNAK A BEFEJEZÉSE ÉS A FIÓKJA TÖRLÉSE.

EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDÉLYEZIK AZ ELÁLLÁST BIZONYOS SZAVATOSSÁGOKTÓL VAGY A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT BIZONYOS TÍPUSÚ KÁROKRA VONATKOZÓAN. ENNEK ÉRTELMÉBEN A FENTI KORLÁTOZÁSOK ÉS KIZÁRÁSOK NÉMELYIKE LEHET, HOGY NEM VONATKOZIK ÖNRE. AZ ILYEN JOGHATÓSÁGOKBAN A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT A TÖRVÉNY SZERINT MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKBEN KELL ÉRTENI.

MÁRKAJEL

A PREFERRED HOTELS & RESORTS, PREFERRED RESIDENCES, I PREFER, HISTORIC HOTELS WORLDWIDE és a PREFERRED GOLF CLUB a PREFERRED HOTEL GROUP, INC. márkajelei és szolgáltatási védjegyei.

IRÁNYADÓ TÖRVÉNYEK

A jelen Program feltételeket az Egyesült Államok és Illinois államának a törvényei irányítják, és nem vonatkoznak rájuk olyan ellentmondások a törvények alapelveiben, amelyből kifolyólag más joghatóság törvényeit kellene alkalmazni.  A felek egyetértenek abban, hogy a Program feltételeiből fakadó vitáikat (szerződéses, sérelmi, szigorú felelősséggel és törvényes felelősséggel kapcsolatos vagy egyéb követelések), amennyiben nem tudják a Program feltételeibe foglalt vitarendezéssel vagy választottbíróságon megoldani, azt kizárólagosan az Illinois állambeli Chicago város illetékes szövetségi vagy állami bíróságán rendezik. Minden fél elfogadja ennek a bíróságnak az illetékességét és elfogadja a kézbesítési címét.

VITARENDEZÉS/VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Programból, a Program feltételeiből eredő vagy azokkal kapcsolatos vita esetén először lehetőséget ad a PH&R-nek a probléma vagy a vita megoldására. Ez azt jelenti, hogy először küldje el a problémája vagy a vita leírását a következő e-mail-címre: IPrefer@PreferredHotels.com vagy postai cím: I Prefer Hotel Rewards, Preferred Hotels & Resorts, 311 South Wacker Drive #1900, Chicago, IL 60606.

Ezután belegyezik, hogy jóhiszeműen tárgyal a PH&R-rel a problémáról vagy vitáról. Ennek megoldáshoz kell vezetnie, azonban ha bármilyen okból kifolyólag a probléma vagy a vita nem kerül kielégítően rendezésre hatvan (60) nappal azután, hogy a PH&R megkapja az Ön leírását a problémáról, beleegyezik az alábbi vitarendezési folyamatba.

Ön elfogadja, hogy a Programból vagy a Program feltételeiből eredő vagy azokhoz bármi módon kapcsolódó, nem hivatalos úton nem rendezhető összes vita és követelés egyetlen és kizárólagos jogorvoslata végleges, kötelező érvényű választottbírósági döntés, kivéve, ha Ön bármilyen módon megszegte a PH&R vagy bármely külső fél szabványát, szerzői jogát, márkajelét, kereskedelmi titkát, adatvédelmi vagy nyilvános jogát, vagy ezek megszegésével fenyegetett, amely esetben tudomásul veszi, hogy a választottbíróság nem megfelelő jogorvoslat és a PH&R és/vagy az alkalmazandó külső fél (felek) megfelelő jogorvoslatért fordulhatnak. Ön és mi is tudomásul vesszük, hogy a Program és a Program feltételei államközi kereskedelemre vonatkoznak és a Szövetségi választottbírósági törvény és a szövetségi választottbírósági törvények vonatkoznak a választottbírósági eljárásokra a Program feltételei szerint (más jogi rendelkezések választása ellenére is).

A Program feltételek értelmében folytatott választottbírósági eljárásokat az Amerikai Arbitrációs Szövetség (American Arbitration Association, „AAA”) vezeti le. A 75 000$-t nem meghaladó követelések esetén az AAA Fogyasztói viták kiegészítő rendelkezései alkalmazandóak, míg a 75 000$-t meghaladó követelések esetén az AAA Kereskedelmi választottbírósági szabályai alkalmazandóak. Az AAA szabályzattól elérhető a www.adr.org oldalon vagy a 1-800-778-7879 telefonszámon. A választottbírósági eljárási kérelme benyújtását követően mi fizetünk minden benyújtási, adminisztrációs és választottbírói díjat a 75 000$-t meg nem haladó követelések esetén. A 75 000$-t meghaladó követelések esetén a benyújtási, adminisztrációs és választottbírói díjakra az AAA Kereskedelmi választottbírósági szabályai alkalmazandóak. Ön és mi is belegyezünk a saját díjaink, költségeink és kiadásaink kifizetésébe, beleértve az ügyvédi, szakértői és tanú költségeket is. A választottbíró egyedi alapon dönthet a bíróságon is elérhető jóvátételekről, többek között megállapítási ítéletekről vagy ügyvédi díjakról. Továbbá a 75 000$-t meg nem haladó követelések esetén, ahol előzetes értesítést adott és jóhiszeműen tárgyalt a PH&R-rel, ami a választottbírósági eljárás megkezdésének a követelménye, ha a választottbíró úgy találja, hogy Ön a pervesztes fél az választottbírói eljárásban, megtéríthetők észszerű ügyvédi díjai és költségei. A komolytalannak ítélt követelések kivételével, a PH&R nem kéri az ügyvédi díjak megtérítését a választottbírói eljárás keretében, akkor sem, ha az alkalmazandó törvények szerint ez járna neki. A választottbírósági eljárásba való belegyezés alól korlátozott kivételként egyetértünk abban, hogy kis értékű követelések bírósága elé viheti követelését, ha az ilyen bíróság előtt megfelelőnek minősül.

JOGÁBAN ÁLL KISZÁLLNI A JELEN VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI EGYEZMÉNYBŐL. AMENNYIBEN ÖN NEM FOGADJA EL EZT A KÖTELEZŐ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI RENDELKEZÉST AZ OLDALLAL VAGY A SZOLGÁLTATÁSSAL VALÓ EGYEDI INTERAKCIÓRA VONATKOZÓAN, AKKOR AZ INTERAKCIÓT KÖVETŐ HARMINC (30) NAPON BELÜL LEMONDHAT A MEGÁLLAPODÁS EZEN RÉSZÉRŐL A (877) 467-6979 telefonszámon vagy a https://www.IPrefer.com/contact-us oldalon közzétett nemzetközi telefonszámok egyikén VAGY E-MAILBEN AZ IPrefer@PreferredHotels.com címen. A harminc (30) nap eltelte után érkezett lemondások nem érvényesek, ebben az esetben a Feltételek rendelkezése szerint választottbírói eljárással kell megoldania követelését.

A törvény által megengedett legnagyobb mértékben, A JELEN MEGÁLLAPODÁSSAL KAPCSOLATOS VÁLASZTÓBÍRÓI ELJÁRÁSOK VAGY EGYÉB KÖVETELÉSEK NEM VONHATÓK ÖSSZE MÁS VÁLASZTÓBÍRÓI ELJÁRÁSSAL VAGY KÖVETELÉSSEL AZ OLDAL VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK JELENLEGI VAGY KORÁBBI FELHASZNÁLÓJA RÉSZÉRŐL, ÉS NEM ENGEDÉLYEZETT A KÖZÖS VÁLASZTÓBÍRÓI ELJÁRÁS. Abban az esetben, ha ezt a KÖZÖS KÖVETELÉST ELUTASÍTÓ rendelkezést nem végrehajthatónak ítélik, a törvényesnek ítélt közös keresetet csak az illetékes bíróságon lehet benyújtani, választottbíróságon nem.

MEGÁLLAPODUNK ABBAN, HOGY HA EGY KÖVETELÉS VAGY VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG VAGY BÍRÓSÁG ELÉ KERÜL, ÖN ÉS A PH&R IS LEMOND AZ ESKÜDTSZÉK ELŐTTI PERRE VONATKOZÓ JOGÁRÓL.

A Programmal vagy a Program feltételeivel kapcsolatos követelések, keresetek és eljárások semmilyen esetben sem kezdeményezhetők a kereset alapját képző esemény bekövetkezte után egy (1) évet meghaladóan.

A TÖRVÉNYEK FÜGGVÉNYE

A Program tagsága és az I Prefer pontok gyűjtése és beváltása az összes alkalmazandó helyi törvény és rendelkezés tárgya. A Programban való tagságot, a tagsággal járó előnyöket és az I Prefer pontokat és jutalom utalványokat jóhiszeműen kínáljuk, azonban ezek nem mindig elérhetők, ha törvény vagy rendelkezés tiltja vagy korlátozza ezeket az Egyesült Államokban vagy az I Prefer tag lakóhelye szerinti országban. Ha a jelen Program feltételek egy része törvénybe ütköző vagy nem végrehajtható, az adott joghatóságban azok a részek töröltnek tekintendők, és a többi rendelkezés érvényben marad.

ELKÜLÖNÍTHETŐSÉG; ÉRTELMEZÉS

Ha egy illetékes hatóságú bíróság törvénybe ütközőnek, érvénytelennek vagy bármilyen okból nem végrehajthatónak ítéli a jelen Program feltételek bármely rendelkezését, az nem befolyásolja a fennmaradó rendelkezések végrehajthatóságát. A jelen Program feltételekben a „többek között”, illetve „beleértve” kifejezések úgy tekintendők, hogy azokat a „korlátozás nélkül” kifejezés követi.

 

TELJES MEGÁLLAPODÁS

A jelen Program feltételek, az Adatvédelmi irányelvet is beleértve, valamint az azokban belefoglalt egyéb irányelvek alkotják a teljes és egyetlen megállapodást a PH&R és a Program összes felhasználója között a megállapodás tárgyát képezően, és ez felülír minden korábbi vagy egyidejű megállapodást, ismertetést, szavatosságot és egyetértést a Program feltételeinek a tárgyára vonatkozóan, legyen az írásos vagy szóbeli.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Ön elfogadja, hogy az ellenkezőleg rendelkező törvények ellenére, a Programmal vagy a Program feltételeivel kapcsolatos követelések és eljárások semmilyen esetben sem kezdeményezhetők a kereset alapját képző esemény bekövetkezte után egy (1) évet meghaladóan. A jelen Program feltételek „Lemondó nyilatkozat; felelősség korlátozása” rendelkezései a PH&R és parterei érdekeit szolgálják, és ezeknek a jogi személyeknek jogában áll közvetlenül Ön ellen érvényre juttatni ezeket a rendelkezéseket a saját nevükben.

KAPCSOLATFELVÉTEL

Amennyiben megjegyzése, kérdése vagy panasza van a Programmal vagy a Program feltételeivel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az https://www.IPrefer.com/contact-us oldalon található elérhetőségek egyikén. A lehető legjobb tudásunk szerint a lehető legrövidebb időn belül megoldunk minden problémát.