For personal assistance booking hotels from our collection around the world, please call 1-866-990-9491; for residences, please call 1-855-384-7242.

  • Free WiFi with I Prefer
  • Room Upgrade with I Prefer
  • Early Check-In and Late Check-Out with I Prefer
  • Points for Free Nights with I Prefer
  • Member-Only Rates with I Prefer
Instant perks with booking
Free WiFi
Room Upgrade
Early Check-In / Late Check-Out
Rewards Points for Free Nights
Members-Only Rates
Close
Get instant benefits with I Prefer Hotel Rewards at more than 700 hotels in over 85 countries
  • Free WiFi with I Prefer
  • Room Upgrade with I Prefer
  • Early Check-In and Late Check-Out with I Prefer
  • Points For Free Nights with I Prefer
  • Member-Only Rates with I Prefer

Free WiFi • Room Upgrade • Early Check-In/Late Check-Out • Points For Free Nights • Member-Only Rates

Check-In
Check-Out
Select Adults
Select Children
Close
Get instant benefits with I Prefer Hotel Rewards at more than 700 hotels in over 85 countries

I Prefer Program Terms and Conditions - Dansk

Languages
 

Se Preferred Hotels & Resorts' privatlivspolitik

Ikrafttrædelsesdato: Den 16. marts 2017 

I PREFER HOTELBONUSPROGRAM 

I Prefer-programmet ("program") er et kundeloyalitetsprogram, der leveres af Preferred Hotels & Resorts ("PH&R"), og som belønner I Prefer-medlemmer (der er defineret herunder), som bor på deltagende hoteller (der er defineret herunder). Når du har tilmeldt dig programmet og bliver I Prefer-medlem, er du berettiget til at optjene point ("I Prefer-point") på kvalificerende ophold eller kvalificerende aktiviteter på deltagende hoteller. Du kan herefter indløse I Prefer-point, som beskrevet herunder, til præmier såsom bonuscertifikater (der er defineret herunder). 

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 

Deltagelse i programmet er i henhold til disse vilkår og betingelser samt Preferred Hotels & Resorts' privatlivspolitik, der er indarbejdet heri (samlet "programvilkårene"). Det er dit ansvar at læse og forstå programvilkårene. 
 
PH&R kan til enhver tid, uden varsel og efter eget skøn ændre programvilkårene, hvilket omfatter, men ikke er begrænset til, ændring af berettigelse til medlemskab; ændring af medlemsfordele; ændring af, hvordan I Prefer-point optjenes; og ændring af, hvor mange I Prefer-point, der skal til for at indløse en præmie. Alle sådanne ændringer af programvilkårene bliver vist i programvilkårene på IPrefer.coms websted, og de træder i kraft med det samme, medmindre andet fremgår. Vi viser en fremtrædende meddelelse på IPrefer.coms websted for at informere dig om alle væsentlige ændringer af programvilkårene, og øverst i programvilkårene eller privatlivspolitikken viser vi, hvornår de sidst blev ændret. 

PH&R kan til enhver tid og uden varsel afslutte programmet. Afslutningsprocessen bliver annonceret, når programmet afsluttes. 

Medlemskab af programmet, optjening af I Prefer-point og indløsning af I Prefer-point er ugyldig, hvis det er forbudt ved lov, og det er i overensstemmelse med statslige regler. 

Modtagelse af præmier, herunder bonuscertifikater, eller indløsning af I Prefer-point kan være pålagt skatter eller afgifter. Alle skatteforhold, herunder indberetning, i forbindelse med modtagelse af præmier, herunder bonuscertifikater, eller brug af I Prefer-point er alene dit ansvar. PH&R er ikke ansvarlig for nogen skatteforhold, pligter eller andre afgifter i forbindelse med uddeling af præmier, herunder bonuscertifikater. Du bør rådføre dig med din skatterådgiver vedrørende eventuel indflydelse på beskatning. 

TILMELDING 

Du kan ansøge om at blive medlem af programmet ("I Prefer-medlem") ved at udfylde ansøgningsblanketten på IPrefer.coms websted, ved at ringe på (877) 497-6976 eller de internationale telefonnumre, der er opført på https://www.IPrefer.com/contact-us eller på et deltagende hotel og følge ansøgningsanvisningerne for indsendelse af ansøgningen. For at blive I Prefer-medlem skal du have en gyldig e-mailadresse på tilmeldingstidspunktet. Hver e-mailadresse kan kun bruges til et I Prefer-medlem. Desuden skal du være mindst 18 år eller have nået myndighedsalderen der, hvor du bor, afhængigt af hvilken der er højest, for at blive et I Prefer-medlem. Virksomheder, foreninger eller grupper kan ikke blive medlem af programmet. Når dit I Prefer-medlemskab er accepteret, modtager du et virtuelt medlemskort med dit I Prefer-medlemsnummer ("I Prefer-medlemsnummer"). PHR&R kan efter eget skøn afvise medlemskab af programmet for enhver ansøgning og uden skriftlig meddelelse. 

Du kan kun tilmelde dig programmet på egne vegne, og du må kun have en medlemskonto. Kun du kan optjene eller indløse I Prefer-point, der er tilknyttet dit I Prefer-medlemsnummer. Med undtagelse af, hvad der fremgår af disse programvilkår, kan det medlemskab og de fordele, der er beskrevet herunder, ikke overføres, udlånes eller sælges til en anden person. 

PH&R kan til enhver tid ophæve en I Prefer-medlemskonto uden varsel, efter eget skøn og uanset årsag, der kan omfatte, men som ikke er begrænset til: a) overtrædelse af programvilkårene; b) forkert fremstilling af oplysninger eller misbrug af programmet; c) dokumentation for svig, misbrug eller mistænkelig aktivitet; d) overtrædelse af en national, statslig eller lokal lov eller regel i forbindelse med brugen af programmets fordele; e) manglende betaling af hotelopkrævninger; f) hvis et I Prefer-medlem har mere end én aktiv konto; eller g) hvis medlemmet foretager sig noget, der er til skade for programmet eller et af de deltagende hoteller i programmet, hvilket PH&R kan fastslå efter eget skøn. 

Du kan til enhver tid afslutte dit I Prefer-medlemskab ved at sende et brev til I Prefer, Preferred Hotels & Resorts, 311 South Wacker Drive nr. 1900, Chicago, IL 60606 eller en e-mail til IPrefer@PreferredHotels.com med angivelse af dit ønske om at afslutte dit medlemskab, dit navn, din e-mailadresse og dit I Prefer-medlemsnummer. Din medlemskonto bliver ophævet den dato, PH&R modtager din korrespondance. 

Hvis du eller PH&R ophæver dit I Prefer-medlemskab, mister du umiddelbart efter ophævelse af kontoen alle de I Prefer-point, der er på din konto, og alle dine medlemsfordele. Hvis du på et senere tidspunkt ansøger om medlemskab igen, generhverver du ikke de I Prefer-point eller tidligere medlemsfordele, du mistede fra din tidligere medlemskonto. 

I Prefer-point kan ikke indløses, hvis et I Prefer-medlem bliver inaktivt. I Prefer-pointene på I Prefer-medlemmets konto vil i så fald bortfalde. Et I Prefer-medlem bliver betragtet som "inaktivt", hvis I Prefer-medlemmet inden for en periode på 24 måneder: a) ikke har boet på et deltagende hotel; b) ikke har optjent, modtaget eller indløst nogen I Prefer-point; eller c) hvis I Prefer-medlemmet ikke har indløst nogen bonuscertifikater, der er optjent via programmet. 

DELTAGENDE HOTELLER 

Medlemsfordele, I Prefer-point og bonuscertifikater opnås kun ved hoteller, der aktivt deltager i programmet på indcheckningstidspunktet ("deltagende hoteller"). Der er en liste over deltagende hoteller på www.IPrefer.com. PH&R er ikke ansvarlig for hoteller, der framelder sig programmet. 

Hvis et hotel annullerer sin status som deltagende hotel, efter du foretager en reservation, men før du checker ind, vil bonuscertifikater ikke længere være gyldige på det pågældende hotel, heller ikke selvom du foretog reservationen, før hotellet frameldte sig programmet. 

OPTJENING AF I PREFER-POINT 

I Prefer-point kan kun optjenes for ophold på deltagende hoteller, der er opført på listen på www.IPrefer.com. Listen kan til enhver tid blive opdateret efter PH&R’s eget skøn. 

For at optjene I Prefer-point skal et I Prefer-medlem booke et ophold på et deltagende hotel gennem en af følgende kvalificerende bookingkanaler med et gyldigt I Prefer-medlemsnummer. Et "ophold" er enten én overnatning eller det samlede antal overnatninger i træk på samme hotel. Kvalificerende reservationer skal indeholde et gyldigt I Prefer-medlemsnummer på bookingtidspunktet, ellers skal det tilføjes reservationen før eller under check ind. Ellers vil reservationen ikke være kvalificeret til at optjene I Prefer-point. Der optjenes ikke I Prefer-point på reservationer, der blev foretaget, før I Prefer-medlemmet modtog sit I Prefer-medlemsnummer. I Prefer-point bliver kun krediteret det I Prefer-medlemsnummer, der blev oplyst på reservationstidspunktet. Der kan kun knyttes ét I Prefer-medlemsnummer til hver reservation. Kun priser, der er booket for deltagende hoteller, via de "kvalificerende bookingkanaler", der er beskrevet herunder, er kvalificerede til at optjene I Prefer-point. Nogle priser og/eller reservationer som f.eks. gratis ophold eller bytteophold, medarbejder-/branche-/kabinepersonalepriser, reservationer betalt med værdikuponer fra rejsebureauer eller flyselskaber og annullerede bookinger eller bookinger uden fremmøde, er ikke kvalificeret til I Prefer-point. Derudover kan deltagende hoteller undtage visse priser fra at optjene I Prefer-point (f.eks. forhandlede virksomhedspriser). 

Et I Prefer-medlem vil kun modtage I Prefer-point for en kvalificerende reservation, efter at I Prefer-medlemmet har gennemført sit ophold, har checket ud og har betalt for hele opholdet. I Prefer-medlemmet skal have et aktivt medlemskab på tidspunktet for udcheckning. Ophold, som helt eller delvist betales med I Prefer-bonuscertifikater, er kvalificerede til I Prefer-point. Ophold uden fremmøde eller annullerede ophold er ikke gyldige, selvom de er betalt fuld ud. I Prefer-point er tilgængelige syv (7) dage efter afrejse. 

I Prefer-point beregnes på baggrund af indtægt fra reservation, og beregningen omfatter ikke afgifter, servicegebyr, gebyrer til feriestedet eller drikkepenge ("indtægt fra reservation"). Deltagende hoteller kan dog efter eget skøn vælge at tildele I Prefer-point for andre opkrævninger end for værelset, herunder mad- og drikkevarer, kurophold, parkering, erhvervscenter, køb i gavebutik, telekommunikation, renseri og vask, fitnesscenter, film eller spil på værelset, drikkepenge, gebyrer for manglende fremmøde og annullationsgebyrer. Deltagende hoteller kan desuden efter eget skøn eventuelt vælge at tildele flyselskabsmiles i tillæg til I Prefer-point. PH&R og deltagende hoteller kan lejlighedsvist tilbyde andre muligheder for at optjene I Prefer-point, der bl.a. kan omfatte kampagneincitamenter og andre muligheder for køb. Disse tilbud kan være midlertidige og kan til enhver tid afbrydes efter PH&R's eller de deltagende hotellers eget skøn. Sådanne tilbud er ugyldige, hvis de er forbudt ved lov. 

Hotelophold, der er betalt i en anden valuta end amerikanske dollar, bliver omregnet til en kurs, der fastsættes af PH&R. Det kan være den valutakurs, som det deltagende hotel benytter ved indcheckning, udcheckning eller en anden kurs, der vælges af PH&R. 

De kvalificerede bookingkanaler og satsen for, hvor mange I Prefer-point kvalificerede bookinger optjener, er beskrevet herunder. 

Kvalificeret bookingkanal 

Der tildeles I Prefer-point for hver 1 $ (USD), der betales ved udcheckning for reservationsindtægt 

IPrefer.com, PreferredHotels.com, PreferredGolf.com

10

Preferred Hotels & Resorts' callcentre 

10

Bookinger via rejsebureau (andre end onlinerejsebureauer, der omfatter, men som ikke er begrænset til Travelocity, Orbitz, Expedia og Hotels.com) 

10

Hotellets websted 

10

Bookinger direkte til hotellet, f.eks. bookinger via telefon 

10

Hvis du ikke blev krediteret korrekt for dit ophold, eller mener, at din I Prefer-saldo er forkert, kan du anmode PH&R om en justering inden for seks (6) måneder efter datoen for udcheckning ved hjælp af funktionen "Anmod om point" på IPrefer.com og derefter følge instruktionerne, bl.a. vedhæftning af en elektronisk kopi af din endelige hotelregning, som angiver de gebyrer, du anmoder om point for. Anmodninger om point accepteres ikke, før der er vedhæftet et dokument. Hvis der ikke fremlægges passende eller uændrede oplysninger eller dokumentation, kan det føre til afvisning af sådanne I Prefer-point. Med henblik på beskyttelse af I Prefer-medlemmet bør alle kvitteringer og al dokumentation opbevares af medlemmet, indtil I Prefer-pointene er korrekt krediteret I Prefer-medlemmets konto. 

I Prefer-point tildeles på baggrund af dataene i gæstens reservation på indcheckningstidspunktet. I Prefer-medlemmet eller det deltagende hotel skal oplyse PH&R om ændringer i reservationen ved indcheckning eller efter indcheckning inden for seks (6) måneder efter udcheckning for det pågældende ophold, for at beregningen af I Prefer-pointene afspejler de nye oplysninger. 

PH&R kan til enhver tid justere et I Prefer-medlems saldo efter eget skøn. 

I Prefer-point er et udtryk for et I Prefer-medlems deltagelse i programmet og har ikke nogen som helst værdi i sig selv. Optjente I Prefer-point tilhører ikke I Prefer-medlemmet. I Prefer-point kan ikke ombyttes til kontanter eller nogen anden form for kredit. Brugen af ordet "optjene" i markedsføringsmateriale og i disse programvilkår i forbindelse med I Prefer-point betyder at indsamle I Prefer-point som et udtryk for deltagelse i programmet og betyder ikke, at I Prefer-point har nogen værdi. I Prefer-point kan kun indløses til præmier, der er beskrevet heri, og kun når de andre forudsætninger for indløsning, såsom en aktiv I Prefer-konto, er opfyldt. I Prefer-point kommer kun I Prefer-medlemmet til gode, og de kan ikke overføres til nogen anden person, med undtagelse af, hvad der fremgår af disse vilkår. I Prefer-medlemmer kan overføre I Prefer-point til et andet I Prefer-medlem ved at sende en overførselsanmodning til IPrefer@PreferredHotels.com. Overførselsanmodningen skal indeholde det overførende medlems I Prefer-medlemsnummer, modtagerens I Prefer-medlemsnummer samt det antal I Prefer-point, som det overførende I Prefer-medlem ønsker at overføre til det modtagende I Prefer-medlem. I tilfælde af et I Prefer-medlems dødsfald kan PH&R efter eget skøn overføre uindløste I Prefer-point til et andet I Prefer-medlem, når PH&R har modtaget og gennemgået al den dokumentation og kommunikation, der er anmodet om, herunder en dødsattest. For at anmode om en overførsel af I Prefer-point i forbindelse med dødsfald skal du sende en e-mail til IPrefer@PreferredHotels.com. Salg eller ombytning af I Prefer-point er ikke tilladt. I Prefer-point, der er blevet overført, solgt eller tildelt i forbindelse med salg eller ombytning kan blive konfiskeret eller annulleret. 

INDLØSNING AF I PREFER-POINT 

Et I Prefer-medlem kan indløse I Prefer-point for at få bonuscertifikater i henhold til beskrivelsen i den aktuelle prisoversigt på IPrefer.com ("priscertifikater"). I Prefer-medlemmer kan indløse deres I Prefer-point ved at logge ind på deres I Prefer-konto på IPrefer.com. I Prefer-point bliver fratrukket medlemmets konto, når den pågældende indløsningstransaktion er gennemført. Du skal have nok I Prefer-point på din konto til transaktionen, og din I Prefer-konto skal være aktiv, som beskrevet i disse programvilkår. 

Det er alene I Prefer-medlemmets ansvar at holde sig informeret om programmet og indløse I Prefer-pointene. 

Alle bonuscertifikater er med forbehold for visse begrænsninger, der omfatter disse programvilkår, vilkårene for bonuscertifikater og e-mailen til korrekt forsendelse af bonuscertifikatet. 

Priscertifikater må ikke sælges, auktioneres, byttes, formidles eller købes. Alle bonuscertifikater, der er opnået på den måde, bliver betragtet som værende opnået på en svigagtig måde og er ugyldige. Bonuscertifikater er ugyldige, hvis de er kopieret eller ændret. 

Bonuscertifikater bliver ikke erstattet, udstedt igen eller krediteret, hvis de bortkommer, bliver stjålet eller på anden vis tilintetgjort, med mindre PH&R efter eget skøn tillader det. Anmodninger skal sendes til IPrefer@PreferredHotels.com

MEDLEMSTIER OG -FORDELE 

Programmet tilbyder to medlems-tier, der er baseret på antallet af et medlems I Prefer-point. 

Fordele

Insider (0-49.999 point)

Elite (50.000+ puan)

Point optjenes for hver 1 US$, der bruges 

10

15

Indløs point til bonuscertifikater med en kontant værdi, og som gælder til gratis overnatninger, spisning og kurbadsydelser* 

Værelsesopgradering** 

Gratis internet

Prioriteret tidlig indcheckning, sen udcheckning** 

Velkomstpakke 

 

*Afhængigt af hotel
**Baseret på ledige værelser ved indcheckning

 

       

Insider

Alle I Prefer-medlemmer tildeles insider-status, når PH&R godkender dit medlemskab. 

Elite 

Alle medlemmer, der optjener mindst 50.000 I Prefer-point i løbet af et år, der løber fra datoen for optagelse i programmet, og som starter igen hver år på årsdagen for I Prefer-medlemmets optagelse i programmet, tildeles elite-status. Så snart medlemmet optjener 50.000 I Prefer-point, tildeles elite-medlemskab, der gælder i løbet af næste år for medlemskab i programmet. Elite-status udløber ved udgangen af næste år for medlemskab i programmet. På det tidspunkt bliver medlemmet tildelt et års medlemskab af programmet med insider-status, medmindre I Prefer-medlemmet har optjent I Prefer-point nok til elite-status. 

PH&R vil bestræbe sig på at levere I Prefer-medlemsfordelene til I Prefer-medlemmer. Bemærk, at en værelsesopgradering tilbydes i henhold til ledige værelser på indcheckningstidspunktet. Hvis hotellet er fuldt belagt, kan det ikke tilbyde en opgradering, og det skal oplyse medlemmet om, hvorfor det ikke kan tilbyde en opgradering. En værelsesopgradering er defineret som, men ikke begrænset til: en højere værelseskategori, bedre udsigt (f.eks. havudsigt), "Club-niveau", højere etage, samme værelseskategori men flere kvadratmeter eller bedre indretning. Opgradering til samme værelseskategori men flere kvadratmeter eller bedre indretning. 

Alle fordele vil eventuelt ikke være tilgængelige på alle deltagende hoteller. PH&R er ikke ansvarlig for refusioner eller for følgeskader, der skyldes manglende levering af disse fordele. 

MEDLEMSKONTO 

I Prefer-medlemmer kan se deres kontooplysninger, aktuelle I Prefer-pointsaldo, tidligere aktivitet og opdatere deres personlige oplysninger samt kommunikationspræferencer ved at logge ind på deres konto på IPrefer.com. I Prefer-medlemmer skal oplyse deres I Prefer-medlemsnummer eller e-mailadresse og adgangskode for at få adgang til disse oplysninger online. Du accepterer at give nøjagtige oplysninger og straks informere om eventuelle ændringer af dine kontaktoplysninger, som beskrevet herunder. I Prefer-medlemmet er ansvarlig for at underrette PH&R om enhver ændring i postadresse, e-mailadresse eller navn. Navneændringer skal dokumenteres af juridisk dokumentation, som f.eks. vielsesattest, kørekort eller et retligt domstolsdokument. 

I Prefer-medlemmer har fået tildelt et I Prefer-medlemsnummer, og medlemmet vil selv tildele sin konto en adgangskode. I Prefer-medlemmet er ansvarlig for at hemmeligholde sin adgangskode, sit medlemsnummer og andre kontooplysninger. PH&R har ret til at handle på baggrund af instrukser modtaget via et I Prefer-medlemsnummer eller -konto. PH&R er ikke ansvarlig for en tredjeparts handlinger, der er foretaget med et I Prefer-medlems konto eller med et I Prefer-medlemsnummer. 

I Prefer-medlemmer skal oplyse deres I Prefer-medlemsnummer og bekræfte deres personlige oplysninger, før de modtager nogen kontooplysninger. Oplysninger om enkelte konti bliver ikke oplyst til nogen anden end det I Prefer-medlem, hvis navn fremgår af kontoen, medmindre det er påkrævet i forbindelse med en retshåndhævende efterforskning eller domstolsprocedure. 

Alle fejl eller undladelser i transaktioner, der fremgår af et I Prefer-medlems konto, skal indberettes inden for seks (6) måneder efter datoen for udcheckning ved hjælp af funktionen "Anmod om point" på IPrefer.com og derefter følge instruktionerne, bl.a. vedhæftning af en elektronisk kopi af din endelige hotelregning, som angiver de gebyrer, du anmoder om point for. Anmodninger om point accepteres ikke, før der er vedhæftet et dokument. Hvis der ikke fremlægges passende eller uændrede oplysninger eller dokumentation, kan det føre til afvisning af sådanne I Prefer-point. Med henblik på beskyttelse af I Prefer-medlemmet bør alle kvitteringer og al dokumentation opbevares af I Prefer-medlemmet, indtil I Prefer-pointene er korrekt krediteret I Prefer-medlemmets konto. 

Hvis PH&R uretmæssigt afviser et I Prefer-medlems optjening af eller fordele ved I Prefer-point, vil PH&R's ansvar være begrænset til, hvad der svarer til den pågældende optjening af eller fordele ved I Prefer-point. 

PH&R har ret til at korrigere alle I Prefer-point, der ikke fremgår korrekt. 

VILKÅR OG BETINGELSER FOR I PREFER-MEDLEMSPRIS 

I Prefer-medlemspris gælder kun for nuværende I Prefer-medlemmer. Medlemspriser er med forbehold for ledige værelser på deltagende hoteller og feriesteder. Hvis en gæst booker I Prefer-medlemsprisen og ikke er et I Prefer-medlem, bliver den pågældende automatisk tilmeldt I Prefer-programmet ved bekræftelse af bookingen. Hvis gæsten annullerer sit I Prefer-medlemskab før ankomst, kan hoteller ændre bookingen til bedst tilgængelige pris (Best Available Rate, "BAR"). 

I Prefer-medlemmer får en rabat på mindst 3 % på bedst tilgængelige pris, afhængigt af bookingvindue, region eller land, ugedag og andre forhold, der fastlægges af deltagende hoteller. Den faktiske rabatsats er i forhold til hotellets bedst tilgængelige (dvs. Fleksible) pris, som er en særlig pristype, der varierer afhængigt af købstidspunkt, er ubegrænset, ikke-klassificeret, og som ikke er fratrukket nogen rabat. Deltagende hoteller kan begrænse priserne ved at indskrænke dem til bestemte værelsestyper, datoer eller sæsonvinduer. De kan også ændre, hæve eller sænke prisrabatten, så længe den er på mindst 3 % af BAR. Der kan forekomme gebyrer for tidlig afrejse, depositum og annulleringsbegrænsninger afhængigt af hotellet. 

De anførte vilkår og betingelser vedrørende bookinger er gældende, f.eks. annulleringspolitik, tidlig afrejse, forhåndskøb og andre betalingsbetingelser. 

Medmindre andet fremgår er de oplyste priser pr. værelse pr. nat, baseret på enkelt-/dobbeltværelse og omfatter ikke skatter og afgifter, drikkepenge, påløbende udgifter samt gebyrer på feriestedet (hvis der er nogen). Hvis du foretager denne reservation via telefon, bedes du ringe på +1 877 497 6976 eller vis alle numre for telefonreservation for I Prefer-programmet i hele verden. Denne pris kan ikke kombineres med andre udvalgte kampagner, tilbud eller rabatter og gælder ikke for eksisterende reservationer eller grupper. Prisen kan ikke overføres eller ombyttes til kontanter, og den kan ikke bruges i løbet af fremtidige ophold. 

I Prefer-medlemskab, optjening af point og indløsning af point er i henhold til vilkårene og betingelserne forI Prefer. 

OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER 

PH&R kan til enhver tid tildele eller overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til programmet til enhver anden relateret enhed eller enhed, der ikke er relateret, og den pågældende enhed har ansvaret for alle ydelser. 

INTET ANSVAR FOR HANDLINGER, FEJL ELLER UDELADELSER 

PH&R er ikke ansvarlig for: a) tredjeparters handlinger eller undtagelser (herunder, uden begrænsning) deltagende hoteller eller b) fejl offentliggjort i forbindelse med programmet, herunder, uden begrænsning, priser eller typografiske fejl, fejl i beskrivelse, fejl vedrørende deltagende hoteller og fejl i kreditering eller debitering af I Prefer-point. PH&R forbeholder sig ret til, uden varsel, at korrigere eventuelle fejl. 

FORTOLKNING AF PROGRAMVILKÅR 

Alle fortolkninger af disse programvilkår sker efter PH&R's eget skøn, og PH&R's afgørelser er endelige. 

FRAFALD 

PH&R's frafald af enhver overtrædelse af disse programvilkår af et I Prefer-medlem er ikke et frafald af nogen anden forudgående eller efterfølgende overtrædelse af disse programvilkår. Hvis PH&R ikke insisterer på et I Prefer-medlems strenge overholdelse af disse programvilkår, skal det ikke fortolkes som et frafald af nogen rettigheder eller retsmidler, som kan tilkomme PH&R over for det pågældende eller et andet I Prefer-medlem. PH&R kan efter eget skøn frafalde overholdelse af disse programvilkår. 

 

ANSVARSFRASKRIVELSE, ANSVARSBEGRÆNSNING 

DU FORSTÅR OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT: 

DIN BRUG AF DETTE PROGRAM ER PÅ EGEN RISIKO, OG PROGRAMMET LEVERES SOM "DET ER" OG "SOM TILGÆNGELIGT". MEDMINDRE ANDET UDTRYKKELIGT FREMGÅR AF PROGRAMVILKÅRENE, FRASKRIVER PH&R OG ANDRE TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER, HERUNDER DELTAGENDE HOTELLER OG DERES RESPEKTIVE LEDENDE MEDARBEJDERE, DIREKTØRER, ANSATTE OG ANDRE REPRÆSENTANTER (SAMLET "PH&R OG DENNES TILKNYTTEDE PARTER"), UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER, UANSET OM DE ER UDTRYKKELIGE ELLER IMPLICITTE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL IMPLCITTE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. 

MEDMINDRE ANDET UDTRYKKELIGT FREMGÅR AF DISSE PROGRAMVILKÅR, GIVER PH&R OG DENNES TILKNYTTEDE PARTER IKKE NOGEN GARANTI FOR, AT I) PROGRAMMET VIL OPFYLDE DINE KRAV; II) PROGRAMMET IKKE BLIVER AFBRUDT, AT DET ER RETTIDIGT, SIKKERT OG FRI FOR FEJL; III) KVALITETEN AF DE SERVICEYDELSER ELLER OPLYSNINGER, DER INDHENTES VIA PROGRAMMET, VIL LEVE OP TIL DINE FORVENTNINGER; OG IV) EVENTUELLE FEJL VIL BLIVE UDBEDRET. ALLE SERVICEYDELSER, DER YDES VIA PROGRAMMET, ER KUN UNDERLAGT EVENTUELLE GÆLDENDE GARANTIER FRA DE RESPEKTIVE LEVERANDØRER, HVIS DER ER NOGEN. I DET VIDEST MULIGE OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, FRASKRIVER PH&R OG DENNES TILKNYTTEDE PARTER ALLE GARANTIER VEDRØRENDE DE ANFØRTE SERVICEYDELSER, DER ER KØBT ELLER TILDELT I FORBINDELSE MED PROGRAMMET. UDEN AT DET BEGRÆNSER OVENSTÅENDE ORDLYDS ALMENE ANVENDELSE, FRASKRIVER VI OS UDSTRYKKELIGT ETHVERT ANSVAR FOR FEJL I SERVICEYDELSER, FORKERT BRUG AF SERVICEYDELSER, MISBRUG AF SERVICEYDELSER, ÆNDRING AF SERVICEYDELSER OG MANGLENDE OVERHOLDELSE AF PROGRAMVILKÅRENE. 

PH&R OG DENNES TILKNYTTEDE PARTER VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIG FOR SKADER AF NOGEN ART, DER SKYLDES ELLER OPSTÅR I FORBINDELSE MED ELLER VEDRØRER BRUGN AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE PROGRAMMET, HERUNDER ETHVERT ANSVAR I) FOR KRAV, TAB, PERSONSKADE, SKADE, FORSINKELSE, REJSEANNULLERING, ULYKKE, OMKOSTNING ELLER UDGIFT (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING) ADVOKATSALÆRER OG SAGSOMKOSTNINGER); II) FOR NOGEN HÆNDELIGE SKADER, INDIREKTE, SÆRLIGE SKADER, PØNALERSTATNING, PØNALT BEGRUNDEDE ERSTATNINGER, FØLGESKADER ELLER SKADER (HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING FOR TAB AF ELLER BEGRÆNSNING AF INDTÆGTER, OVERSKUD, BESPARELSER, GOODWILL ELLER DATA) (SAMLET "TAB ELLER SKADER"), DER DIREKTE ELLER INDIREKTE SKYLDES ELLER ER RELATERET TIL PROGRAMMET, PROGRAMVILKÅRENE ELLER IPREFER.COMS WEBSTED; III) PH&R OG DENNES TILKNYTTEDE PARTERS UNDLADELSE, FORSINKELSE ELLER AFGØRELSE I FORBINDELSE MED ADMINISTRATION AF PROGRAMMET, HERUNDER GODKENDELSE AF EN I PREFER-MEDLEMSANSØGNING, KORRESPONDANCE, ANMODNINGER OM INDLØSNING ELLER TILDELING AF I PREFER-POINT ELLER PRISCERTIFIKATER; IV) ENHVER UAUTORISERET BRUG AF DIN KONTO ELLER ET SIKKERHEDSBRUD, DER LIGGER UDEN FOR VORES RIMELIGE KONTROL; V) ETHVERT TILBUD, ENHVER REPRÆSENTATION, ENHVER ERKLÆRING ELLER ETHVERT KRAV VEDRØRENDE PROGRAMMET, EN PARTNER ELLER ET DELTAGENDE HOTEL ELLER DERES SERVICEYDELSER, DER ER FREMSAT AF PH&R OG DENNES TILKNYTTEDE PARTER; IV) FEJLAGTIGE, UNØJAGTIGE ELLER FORKERTE OPLYSNINGER, DER ER OFFENTLIGGJORT I FORBINDELSE MED PROGRAMMET, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, PRISFASTSÆTTELSE, TYPOGRAFISKE FEJL, FEJL I BESKRIVELSE, FEJL VEDRØRENDE DELTAGENDE HOTELLER OG FEJL I DEBITERING ELLER KREDITERING AF I PREFER-POINT; VII) FEJL I KOMMUNIKATION; VIII) INDLØSNING ELLER BRUG AF I PREFER-POINT; IX) TREDJEPARTS EVENTUELLE HANDLINGER ELLER UNDLADELSER; OG X) ALLE ANDRE FORHOLD VEDRØRENDE PROGRAMMET. 

DETTE ER EN OMFATTENDE ANSVARSBEGRÆNSNING, DER GÆLDER ALLE SKADER AF ENHVER ART, HERUNDER ALLE DIREKTE, INDIREKTE ELLER SÆRLIGE SKADER, PØNALERSTATNINGER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER ERSTATNING FOR MISTET FORRETNING, MISTET INDTJENING, TAB AF GOODWILL, MISTET BRUG, TAB AF DATA, UDGIFTER TIL ERSTATNINGSVARER, SERVICEYDELSER ELLER OPLYSBINGER, SØGSMÅL ELLER LIGNENDE) UANSET OM DET ER I MEDFØR AF KONTRAKTBRUD, OVERTRÆDELSE AF GARANTI, SKADE (HERUNDER FORSØMMELIGHED), PRODUKTANSVAR ELLER ANDET, OGSÅ SELVOM EN PERSON GØR OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. DEN ANSVARSBEGRÆNSNING, DER FREMGÅR HERAF, ER EN VÆSENTLIG DEL AF GRUNDLAGET FOR AFTALEN MELLEM PH&R OG DIG. DE SERVICEYDELSER, DER TILBYDES VIA PROGRAMMET, VILLE IKKE BLIVE TILBUDT UDEN SÅDANNE BEGRÆNSNINGER. UDEN AT DE BERØRER FOREGÅENDE ER PR&R'S OG DENNES TILKNYTTEDE PARTERS ENESTE OG FULDE ERSTATNINGSANSVAR UANSET ÅRSAG OG DIT ENESTE OG EKSLUSIVE RETSMIDDEL FOR ENHVER SAG ELLER ETHVERT KRAV BEGRÆNSET TIL DET BELØB, DU HAR BETALT FOR EN SERVICEYDELSE, DU ER BLEVET TILBUDT VIA PROGRAMMET. DU ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT HVIS DU IKKE HAR BETALT PH&R FOR NOGEN SERVICEYDELSER, DU HAR MODTAGET VIA PROGRAMMET FØR DEN DATO, HVOR DU FOR FØRSTE GANG FREMFØRER ET KRAV, ER DIT ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDDEL FOR ENHVER TVIST MED PH&R AT OPHØRE MED AT BENYTTE SERVICEYDELSERNE OG ANNULLERE DIN KONTO. 

NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE FRASKRIVELSE AF VISSE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNING ELLER UNDTAGELSE AF ANSVAR FOR VISSE TYPER SKADER. SOM FØLGE HERAF VIL NOGLE AF OVENSTÅENDE FRAKSRIVELSER OG BEGRÆNSNINGER EVENTUELT IKKE VÆRE GÆLDENDE FOR DIG. I DISSE JURISDIKTIONER ER UNDTAGELSER OG ANSVAR BEGRÆNSET I DET VIDST MULIGE OMFANG, DER ER TILLADT VED LOV. 

VAREMÆRKE 

PREFERRED HOTELS & RESORTS, PREFERRED RESIDENCES, I PREFER, HISTORIC HOTELS WORLDWIDE, PREFERRED GOLF CLUB er varemærker og servicemærker, der tilhører PREFERRED HOTEL GROUP, INC. 

GÆLDENDE LOVGIVNING 

Disse programvilkår reguleres af lovene i USA og staten Illinois, uden at principper i international privatret, der eventuelt foreskriver anvendelse af lovgivningen i en anden jurisdiktion, har nogen virkning. Parterne accepterer, at et eventuelt krav eller en eventuel tvist, som en part kan have mod den anden, og som skyldes eller vedrører disse programvilkår (herunder kontraktmæssige krav, skadevoldende forhold, objektivt ansvar, obligatorisk ansvar eller andre krav), som ikke løses i henhold til afsnittet om tvistbilæggelse/voldgift i disse programvilkår, skal eksklusivt behandles ved en domstol med relevant jurisdiktion, føderal eller statslig, i Chicago, Illinois, og ikke ved nogen anden domstol. Hver part accepterer at underkaste sig sådanne domstoles personlige jurisdiktion og accepterer forkyndelser fra disse domstole. 

TVISTBILÆGGELSE/VOLDGIFT 

I forbindelse med enhver tvist, der opstår som følge af eller vedrører programmet eller disse programvilkår anerkender og accepterer du, at du først giver PH&R mulighed for at løse dit problem eller tvisten. Dette betyder, at du først sender en skriftlig beskrivelse af dit problem eller din tvist til følgende e-mailadresse: IPrefer@PreferredHotels.com eller postadresse: I Prefer Hotel Rewards, Preferred Hotels & Resorts, 311 South Wacker Drive nr. 1900, Chicago, IL 60606. 

Du accepterer herefter at forhandle med PH&R i god tro for at løse dit problem eller din tvist. Dette bør fører til en løsning. Hvis dit problem eller tvisten af en eller anden årsag ikke bliver løst tilfredsstillende inden for tres (60) dage efter PH&R's modtagelse af din skriftlige beskrivelse, accepterer du de yderligere bestemmelser om tvistbilæggelse herunder. 

Du accepterer, at det eneste og eksklusive forum og retsmiddel for alle tvister og krav, der ikke kan løses uformelt, og som på en hvilken som helst måde skyldes eller vedrører programmet eller disse programvilkår, skal løses ved endelig og bindende voldgift, undtagen i det omfang, at du på nogen måde har overtrådt, krænket eller truet med at overtråde eller krænke PH&R's eller en tredjeparts patent, ophavsret, varemærke, forretningshemmelighed, fortrolighed eller personlighedsret, og du accepterer i så fald, at voldgift ikke er et passende retsmiddel, og at PH&R og/eller en relevant tredjepart/relevante tredjeparter kan søge påbud eller passende afhjælpning. Du og vi accepterer, at programmet og programvilkårene påvirker handel på tværs af stater, og at Fedral Arbitration Act (føderal lov om voldgift) og føderal lovgivning vedrørende voldgift finder anvendelse på voldgifter i forbindelse med programvilkårene (uanset en eventuel anden bestemmelse om lovvalg). 

Voldgift vedrørende programvilkårene finder sted i henhold til American Arbitration Association (den amerikanske voldgiftsinstitution “AAA”). For krav på under 75.000 $ gælder AAA's supplerende procedurer for tvister vedrørende forbrugere; for krav over 75.000 $ gælder AAA's regler for erhvervsmæssig voldgift. AAA-reglerne er tilgængelige på www.adr.org eller ved at ringe på 1-800-778-7879. Når du udfylder voldgiftfordringen, betaler vi gebyrer for indgivelse, administration og voldgiftsdommer for krav, der samlet ikke overstiger 75.000 $. For krav, der samlet overstiger 75.000 $, reguleres betaling af gebyrer for indgivelse, administration og voldgiftsdommer af AAA's regler for erhvervsmæssig voldgift. Du og vi accepterer at betale vores egne øvrige gebyrer, omkostninger og udgifter, herunder til advokater, eksperter og vidner. En voldgiftdommer kan i en enkelt sag udstede en afgørelse, der kan idømmes ved en domstol, såsom et påbud eller en konstaterende dom samt advokatsalærer. For krav under 75.000 $, som du har varslet og forhandlet i god tro med PH&R, som påkrævet for indledning af en voldgift, kan du, hvis voldgiftdommeren konkluderer, at du er den vindende part i voldgiften, have ret til at få godtgjort rimelige advokatsalærer og udgifter. Undtagen i forbindelse med krav, der konstateres at være useriøse, accepterer PH&R ikke at søge en voldgiftskendelse for advokatsalærer i voldgiftssager, end ikke hvis en voldgiftskendelse i øvrigt er mulig i henhold til gældende lovgivning. Som en begrænset undtagelse til aftalen om voldgift accepterer du og vi, at du kan indbringe krav for en småsagsdomstol, hvis dit krav antages til at blive prøvet for en sådan domstol. 

DU HAR RET TIL AT TRÆDE UD AF DENNE VOLDGIFTSAFTALE. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DENNE OBLIGATORISKE VOLDGIFTSBESTEMMELSE MED HENSYN TIL EN BESTEMT INTERAKTION MED STEDET ELLER SERVICEYDELSEN, KAN DU INDEN FOR TREDIVE (30) DAGE FRA DATOEN FOR DENNE INTERAKTION, TRÆDE UD AF DENNE DEL AF AFTALEN VED ENTEN AT RINGE PÅ (877) 467-6979 eller de internationale numre, der er anført på https://www.IPrefer.com/contact-us ELLER VED AT SENDE EN E-MAIL TIL IPrefer@PreferredHotels.com. Alle udtrædelser, der modtages efter perioden på tredive (30) dage, er ugyldige, og du skal indgive din klage via voldgift i henhold til disse vilkår. 

I det videst mulige omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning MÅ INGEN VOLDGIFT ELLER ANDET KRAV UNDER DENNE AFTALE LÆGGES SAMMEN MED ANDEN VOLDGIFT ELLER NOGET ANDET KRAV, HERUNDER EN VOLDGIFT ELLER ET KRAV, DER OMAFTTER EN ANDNE NUVÆRENDE ELLER TIDLIGERE BRUGER AF DETTE STED ELLER AF TJENESTEYDELSERNE, OG DER TILLADES IKKE NOGEN GRUPPEVOLDGIFTSAGER. Hvis denne AFSTÅELSE PÅ GRUPPESØGSMÅL skønnes ikke at kunne håndhæves, kan et eventuelt gruppesøgsmål kun behandles for en domstol med relevant jurisdiktion og ikke ved voldgift. 

VI ER BEGGE ENIGE OM, AT UANSET OM ET KRAV BEHANDLES VED VOLDGIFT ELLER VED EN DOMSTOL, GIVER BÅDE DU OG PH&R AFKALD PÅ ENHVER RET TIL EN NÆVNINGESAG, DER OMFATTER ET KRAV ELLER EN TVIST MELLEM OS. 

Et krav, et søgsmål eller en retssag indledt af dig i forbindelse med programmet eller disse programvilkår kan på ingen måde anlægges mere end et (1) år efter, at søgsmålsgrunden opstod. 

I OVERENSSTEMMELSE MED LOVGIVNINGEN 

Medlemskab af programmet og optjening samt indløsning af I Prefer-point er underlagt alle gældende lokale love og regler. Medlemskab af programmet, medlemsfordele, I Prefer-point samt priscertifikater tilbydes i god tro. De vil dog muligvis ikke være tilgængelige, hvis de er forbudt eller begrænset i henhold til gældende love og regler i USA eller i I Prefer-medlemmets bopælsland. Hvis det konstateres, at en del af disse programvilkår er ulovlige eller ikke kan håndhæves, anses den del for slettet fra programvilkårene i den pågældende jurisdiktion, og de resterende bestemmelser er fortsat gyldige. 

 

 

UADSKILLELIGHED; FORTOLKNING 

Hvis en domstol med relevant jurisdiktion konstaterer, at en bestemmelse i disse programvilkår er ulovlig, ugyldig eller af en eller anden årsag ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke, at de resterende bestemmelser fortsat er gyldige og kan håndhæves. Brugt i disse programvilkår anses "herunder" for at være efterfulgt af ordene "uden begrænsning". 

HELE AFTALEN 

Disse programvilkår, inklusive privatlivspolitikken og andre politikker, der er indarbejdet i vilkårene, udgør hele aftalen og den eneste aftale mellem PH&R og hver bruger af programmet med hensyn til genstanden for denne aftale, og aftalen erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, repræsentationer, garantier og enhver anden enighed, skriftlig eller mundtlig, vedrørende genstanden for disse programvilkår. 

DIVERSE 

Du accepterer, at uanset om det modsatte fremgår af love, skal ethvert krav eller søgsmål, der skyldes eller vedrører brugen af programmet eller disse programvilkår, indgives inden for et (1) år efter et sådant krav eller årsagen til søgsmålet opstod, ellers mistes retten for altid. Bestemmelserne vedrørende "ansvarsfraskrivelse; ansvarsbegrænsning" i disse programvilkår er til fordel for PH&R og dennes tilknyttede parter, og hver af disse personer eller enheder har ret til at vurdere og håndhæve disse bestemmelser direkte over for dig på egne vegne. 

KONTAKT OS 

Hvis du har nogen kommentarer, spørgsmål eller klager vedrørende programmet eller programvilkårene, bedes du kontakte os på de telefonnumre eller på e-mailadressen, der er anført på https://www.IPrefer.com/contact-us. Vi vil behandle alle henvendelser så hurtigt som muligt og så godt, vi kan.